”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

IPPC-direktiivi (Integrated pollution prevention and control), 1. käsittely 10.3.2009

Tässä direktiivissä asetetaan muun muassa ilmansaasterajat suurille teollisuuslaitoksille, kuten kivihiili- ja muille voimalaitoksille, öljynjalostamoille sekä sementti- ja terästehtaille.

Muutosehdotus 133, joka vapauttaa ilmansaastepäästörajoista kokonaan kaikki ne teollisuudenalat, joille on laadittu alakohtaiset parhaan tekniikan vertailuasiakirjat. Tarkoittaa muun muassa öljynjalostamoja sekä teräs- ja sementtitehtaita ja käytännössä kaikkia muita suuria teollisuuslaitoksia paitsi sähkövoimaloita. Alakohtaiset parhaan tekniikan vertailuasiakirjat ovat ohjeellisia, eivät sitovia.

PUOLESTA: Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Korhola, Siitonen, Vatanen.

VASTAAN: Hassi, Pietikäinen, Lax, Jäätteenmäki, Seppänen, demarit