EU:n päämiehet sitoutuivat vuonna 2007 vähentämään EU:n kasvihuonepäästöjä ainakin 20 prosenttia ja kansainvälisen sopimuksen puitteissa 30 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vihreiden tavoite oli, että paketti olisi jo alusta alkaen valmistettu 30 prosentin vähennyksille. Komissio esitti paketin perustaksi 20 prosentin vähennystavoitetta, mutta sisällytti lainsäädäntöön automaattisen tiukennusmekanismin kv-sopimuksen yhteydessä. EU:n jäsenmaiden hallituksista suuri osa olisi halunnut tiputtaa pois kaikki viitteet tiukempaan tavoitteeseen, mutta parlamentti sai tässä asiassa lopulta tahtonsa läpi ja nyt EU:n ilmastolainsäädäntöön on rakennettu sisään kiristys tiukempaan, kansainvälisissä neuvotteluissa sovittuun, päästötavoitteeseen. YK:n tieteellisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan teollisuusmaiden tulisi vähentää päästöjään 25-40% vuoden 1990 päästöistä vuoteen 2020 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin, 50% mahdollisuudella, rajoittaa kahteen C-asteeseen.
”Nyt lukkoon lyöty lakipaketti on perusrakenteeltaan hyvä, mutta sen päästövähennystavoitteet jäivät riittämättömiksi. Niitä pitää tiukentaa sitten, kun seuraava kansainvälinen ilmastosopimus on solmittu. Hyvät rakennuspalikat ovat nyt olemassa ”, Hassi selvitti Strasbourgissa 17.12.