"Ilmastopaketti on kansainvälisesti tärkeä virstanpylväs, vaikka se vesittyikin matkan varrella ja jäi kauas siitä, mitä ilmaston tutkijoiden mukaan pitäisi tehdä."

"Hyväksytty kompromissi pitää kuitenkin nähdä vasta alkuna EU:n ilmastopolitiikalle tulevina vuosikymmeninä, ei päätepisteenä", sanoi Hassi.

EU hyväksyi joulukuussa 2008 ilmastolakipaketin, joka sisältää tavoitteet ja keinot 2010-luvun päästövähennyksille. Euroopan parlamentti hyväksyi lakipaketin täysistunnossa Strasbourgissa 17.12.2008.

Ilmastolakipaketin peruspilarit paalutettiin EU-huippukokouksessa maaliskuussa 2007. Silloin EU-maiden pääministerit ja presidentit sitoutuivat siihen, että EU vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 1990 verrattuna 30 % vuoteen 2020 mennessä, jos seuraava kansainvälinen ilmastosopimus syntyy. Vaikka yksinkin EU vähentää päästöjä 20 % vuoteen 2020. Lisäksi EU nostaa uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin ja parantaa energiatehokkuutta 20 %.

Ilmastolakipaketti sisältää keinot, joilla nämä asiat toteutetaan. Paketin neljä osaa ovat päästökaupan sääntöjen uudistus vuodesta 2013 alkaen (review of emissions trading system, ETS), jäsenmaiden vastuujako päästövähennyksistä niillä aloilla, jotka jäävät päästökaupan ulkopuolelle, kuten liikenne, lämmitys ja maatalous (effort sharing, ES), sekä direktiivit uusiutuvien energiamuotojen lisäämisestä (renewable energy sources, RES) ja hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (carbon capture and storage, CCS). Samaan aikaan näiden kanssa käsitelteltiin direktiivi autojen hiilidioksidipäästörajoista.

Satu Hassi oli Europarlamentissa vastuunjako -päätöksen esittelijä, eli veti asian käsittelyä parlamentissa ja toimi parlamentin pääneuvottelijana ministerineuvoston ja EU:n komission suuntaan.

Hyväksytty ilmastolakipaketti ja aiheet, joista kiisteltiin

Vähennetäänkö päästöjä -20 vai -30 prosenttia? »
Päästökauppa »
Vastuunjako »
Autojen hiilidioksidipäästörajat EU:ssa »
Uusiutuva energia »
Hiilen talteenotto ja varastointi »