Suurin osa ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy, kun energian tuotannossa ja liikenteessä poltetaan kivihiiltä, öljyä, maakaasua ja turvetta eli fossiilisia polttoaineita. Ilmastonsuojelu tarkoittaa koko sen tavan muuttamista, jolla tuotamme ja kulutamme energiaa. Kyse on seuraavasta teollisesta vallankumouksesta, vihreästä teollisesta vallankumouksesta.
Kyse on ennen muuta siitä, että ne investoinnit, jotka tästä eteenpäin tehdään, tehdään oikeisiin asioihin. Kun rakennetaan voimalaitoksia, valitaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä vaihtoehtoja. Kun rakennetaan taloja, tehdään matalaenergia- ja nollaenergiataloja. Kun hankitaan laitteita, valitaan energiapihejä eli energiatehokkaita vaihtoehtoja. Kun investoidaan liikenteeseen, parannetaan rautateitä ja joukkoliikennettä.
Samat keinot, joilla ilmastoa suojellaan, auttavat myös irti öljyriippuvuudesta ja parantavat energiaomavaraisuuttamme. Niillä voidaan myös elvyttää lamassa kärvistelevää taloutta. Onkin järkevää suunnata talouden elvytysvaroja siihen rakennemuutokseen, joka tarvitaan joka tapauksessa ilmaston suojelemiseksi ja energian tuontiriippuvuuden vähentämiseksi.
Valitettavasti EU ja Suomi eivät suinkaan ole vihreän elvytyksen kärjessä. Rahamääräisesti vihreää elvytystä maailmassa johtavat USA ja Kiina, prosentteina mitaten Eelä-Korea, jonka elvytysohjelmasta 80 % hyödyttää ilmastonsuojelua.