Lentämisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt kasvavat valtavaa vauhtia. EU:ssa ne ovat kasvaneet 87 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jos lentopäästöjen kasvu jatkuu tätä rataa, se tekee tyhjäksi suuren osan muilla sektoreilla saavutetuista päästövähennyksistä. Eurocontrol ennustaa EU:n lentoliikenteen yli kaksinkertaistuvan vuosina 2003–2020.
Komissio on ehdottanut lentämisestä aiheutuvien päästöjen liittämistä EU:n päästökauppajärjestelmään. Ehdotus on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Mietinnön esittelijäksi valittiin saksalainen kristillisdemokraatti Peter Liese, sosiaalidemokraattien varjoesittelijänä on niin ikään saksalainen Matthias Groote ja liberaaleilla saksalainen Holger Krahmer. Vihreiden varjoesittelijänä toimii brittimeppi Caroline Lucas.
Caroline Lucas toimi esittelijänä Euroopan parlamentin ensimmäisessä lentoliikenteen päästöjä koskevassa mietinnössä kesällä 2006. Se löytyy täältä.
Lentoliikenteen päästökauppaa koskevat vihreiden tavoitteet
– Päästökauppaan on saatava alusta alkaen mukaan EU:n sisäisten lentojen lisäksi kaikki EU:n alueella nousevat ja laskeutuvat lennot. Tällöin lentopäästöjen liittämisestä päästökauppaan ei aiheutuisi kilpailuhaittaa, lentoa Brysselistä New Yorkiin kun ei voi korvata esimerkiksi lennolla Tokiosta Montrealiin. Säännöt olisivat samat riippumatta siitä, onko lentoyhtiö eurooppalainen vai ei. Komissio kuitenkin ehdottaa, että ensimmäisessä vaiheessa päästökauppaan liitettäisiin vain EU-alueen sisäiset lennot ja vasta seuraavassa vaiheessa EU:n alueelle saapuvat ja sieltä lähtevät lennot.
– Lentopäästöille tulisi asettaa kerroin, joka vastaa lentoliikenteen todellisia ilmastovaikutuksia. Lentojen ilmastoa lämmittävä vaikutus on nimittäin jopa 2-4 -kertainen verrattuna pelkkiin lentokoneiden hiilidioksidipäästöihin. Tämä johtuu päästöjen erilaisista vaikutuksista korkealla ilmakehässä ja myös lentokoneiden aiheuttamista vesihöyryvanoista ja cirruspilvistä.
– Monet päästökaupassa ennestään mukana olevat alat ovat huolissaan ilmailun mukaan ottamisen vaikutuksista hintoihin, koska arvioivat lentoliikenteen kestävän isompia hinnankorotuksia kuin monet muut alat. Tämän ja myös edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi vihreät ovat ehdottaneet lentopäästöille omaa erillistä päästökauppajärjestelmää. Toinen vaihtoehto on asettaa ilmailulle sektorikohtainen vuosittain tiukentuva päästökatto, jonka takaisi, että lentoliikenne oikeasti vähentää päästöjään eikä vain jatka kasvuaan ostamalla päästöoikeuksia muilta sektoreilta.
– EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä vaikka yksinkin ja 30 prosenttia jos tyydyttävä kansainvälinen sopimus saadaan aikaan. Lentoliikenteen päästöoikeuksien alkujaon on oltava linjassa EU:n asettamien päästötavoitteiden kanssa. Vihreät esittävät, että kaikki lentoliikenteen päästöoikeudet huutokaupataan. Päästökauppajärjestelmästä tähän mennessä saatu kokemus osoittaa, että ilmainen alkujako palkitsee saastuttajan, kun ilmaiseksi päästöoikeuksia saanut firma kuitenkin nostaa hintoja ja saa näin kuluttajien kustannuksella ansiottomia eli ns. windfall-voittoja. Päästöoikeuksien huutokauppaamisesta saataisiin myös tuloja ympäristönsuojeluun ja puhtaamman tekniikan kehittämiseen.
Lentoliikenne on tähän asti saanut nauttia huomattavista kilpailueduista muihin matkustusmuotoihin verrattuna. Lentokoneiden polttoainetta ei veroteta, ulkomaanlennoista ei makseta arvonlisäveroa, ja lisäksi lentoliikenne saa muitakin tukiaisia. Esimerkiksi rautatiet sen sijaan maksavat käyttämästään sähköstä energiaveroa ja arvonlisäveroa ja hiilidioksidin päästökauppa on nostanut myös junien käyttämän sähkön hintaa
Ilmaston kannalta lentäminen on useimmiten kaikkein saastuttavin tapa matkustaa. Lentäminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 132 g/km matkustajaa kohden, matkustajajunat vain 15,7–50,8 g/km.
Lentoliikenteen liittäminen päästökauppaan ei silti yksinään riitä, lentämisen perusteeton kilpailuetu on korjattava ja lentoliikenteen on maksettava kaikista aiheuttamistaan ilmastovaikutuksista. Päästökaupan lisäksi lentoliikenteen tulisi maksaa arvonlisäveroa sekä polttoaineveroa. Lennonohjauksen parantamisen arvioidaan voivan vähentää polttoaineen kulutusta 8–18 prosenttia.