Satu Hassin puhe 14.11.07 Euroopan parlamentin istunnon keskustelussa Balin ilmastokonferenssista

Satu Hassi, joka on Euroopan parlamentin väliaikaisessa ilmastovaliokunnassa valmistellut päätöslauselman Balin ilmastoneuvotteluista, totesi täysistunnossa:
Hyvät kollegat, kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä poliittisten ryhmien välisissä neuvotteluissa.
Ilmastonmuutos on nykyisyyttä ja etenee ennusteita nopeammin. Pohjoisen Jäämeren jäästä suli tämän vuoden loppukesällä uskomattomat miljoona km2, mikä on melkein Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteenlaskettu pinta-ala.
Tutkijoiden viestit ilmastonmuutoksen etenemisestä ja päästövähennysten kiireellisyydestä muuttuvat yhä hälyttävämmiksi. Tämä koskee myös IPCC:n tällä viikolla Valenciassa julkaistavan raportin ennakkotietoja.
Kioton sopimuksen ja seuraavan ilmastosopimuksen välille ei saa jäädä aukkoa. Post 2012-sopimus tulee saada valmiiksi viimeistään vuonna 2009. Balilla EU:n tulee tehdä kaikkensa, jotta saadaan aikaan neuvottelumandaatti, joka mahdollistaa maapallon lämpenemisen rajoittamisen alle 2 asteen.
EU:n johtajuus on aivan ratkaisevaa. Osoitamme sitä vähentämällä omia päästöjämme, ja myös vetämällä kansainvälisiä neuvotteluja.
On välttämätöntä saada seuraavaan ilmastosopimukseen kaikki teollisuusmaat, kuten USA. Yhtä välttämätöntä on saada isoimmat kehitysmaat, kuten Kiina ja Intia, hyväksymään rajat päästöjensä kasvulle.
Tämä on ehkä historian vaikein haaste kansainväliselle diplomatialle.
Meidän on ymmärrettävä, että rajoitusten hyväksyminen päästöille merkitsee valtavaa muutosta Kiinan ja Intian ja vastaavien maiden ajattelussa ja politiikassa. Meidän on oltava valmiita antamaan niille tästä hyvitystä.
Meidän on tuettava puhtaan, ilmastoystävällisen teknologian läpimurtoa näissä maissa ja meidän on oltava valmiit siitä myös maksamaan.
Sir Nicholas Stern arvioi, että ilmastonsuojeluun tulee investoida 1 % maailman kansantuotteesta vuosittain. Toisen maailmansodan jälkeen USA antoi Marshall-apua 2 % kansantuotteesta.
Oli tärkeää saada jälleenrakennus käyntiin sodan jälkeen. Vähintään yhtä tärkeää on estää vastaava katastrofin, säilyttää planeetta sellaisessa kunnossa, että teolliset yhteiskunnat voivat jatkaa olemassaoloaan. Tästä on oltava valmiit myös maksamaan.