Vastuunjako (effort sharing, ES) on yksi neljästä lakiehdotuksesta, jotka yhdessä muodostavat niin sanotun EU:n ilmasto- ja energiapaketin. Nämä ehdotukset määrittelevät toimet, joiden avulla EU vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjään 20% vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoteen 1990). Mikäli kansainvälinen sopimus ”Kioto kakkosesta” syntyy, EU on luvannut vähentää päästöjään 30% vuoteen 2020 mennessä.
Ehdotus vastuunjaosta koskee päästövähennysvelvoitteen jakoa EU:n jäsenmaiden välillä niillä sektoreilla, jotka eivät kuulu päästökauppaan. Näitä päästökaupan ulkopuolisia sektoreita ovat esimerkiksi liikenne, rakennusten lämmitys ja maatalous.
Ilmasto- ja energiapaketin muut osat ovat direktiivit kasvihuonekaasujen päästökaupasta (emissions trading system, ETS), uusiutuvien energiamuotojen lisäämisestä (renewable energy sources, RES) sekä hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista (carbon capture and storage, CCS).
Satu Hassin mietintöluonnos parlamentille (ympäristövaliokunnassa 23.-25.6.2008) »

Lisätietoja Euroopan parlamentin lainsäädäntötietokannasta:

Päästökauppa
Vastuunjako
Uusiutuvat energiamuodot
Hiilidioksidin talteenotto & varastointi

Muuta aiheeseen liittyvää:

Ilmasto- ja energiapaketti
aikataulu (word-tiedosto) täältä »
Esittelijät ja varjoesittelijät (word-tiedosto) täältä »
Kysymyksiä ja vastauksia komission ehdotuksista:
ES täältä »
ETS täältä »