”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa?

Kirjallinen kysymys neuvostolle

13.5.2005

Aihe: Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa?

Amnesty Internationalin äskettäin julkistamasta raportista ”The risk of speaking out: Attacks on human rights defenders in the context of the armed conflict in Chechnya” käy ilmi, kuinka Pohjois-Kaukasuksen tilanteeseen perehtyneiden ja siitä avoimesti mielipiteensä ilmaisevien ihmisoikeusaktivistien vapaus ja turvallisuus on entistä pahemmin uhattuna.

Amnestyn raportissa kerrotaan tapauksista, joissa valtion viranomaiset ovat vainonneet, uhanneet, kiduttaneet ja jopa tappaneet aktivisteja saadakseen heidät vaikenemaan. Amnestyn raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti tapauksesta, jossa tšetšeenit olivat saattaneet oikeuksiensa loukkaamista koskevan asian Strasbourgissa toimivan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämän seurauksena heitä ja heidän lähiomaisiaan vainottiin kostotoimilla ja tappouhkauksilla. Yksi esimerkki tästä kostoaallosta on tunnetun tšetšenialaisen ihmisoikeusaktivistin ja asianajajan Makhmut Magomadovin karkottaminen. Magomadov on työskennellyt aktiivisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saatettavien Tšetšenian ihmisoikeusrikkomuksia koskevien asioiden valmistelussa.

Koko Tšetšenian konfliktin ajan Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet rajoittaa maan ihmisoikeustilannetta koskevan tiedon saantia. Amnestyn raportin mukaan Venäjän ihmisoikeusloukkauksista mielipiteensä ilmaisevien henkilöiden asema on vaarantunut. EU on sitoutunut vastaamaan näiden henkilöiden turvallisuudesta kesäkuussa 2004 annettujen ihmisoikeusaktivisteja koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti.

Mitä toimia neuvosto on toteuttanut saadakseen Venäjän noudattamaan Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan saattaa ihmisoikeuksien rikkojat oikeuteen ja säilyttääkseen siten luottamuksen EU:hun ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien suojelujärjestelmään?

Aikooko puheenjohtajavaltio käsitellä Venäjän edustajien kanssa kysymystä jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista ja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvista hyökkäyksistä Luxemburgissa 1. maaliskuuta 2005 järjestettävässä EU:n ja Venäjän välisessä kokouksessa, jonka aiheena on ihmisoikeudet, vähemmistöt ja perusvapaudet?

P-0665/05
Vastaus
(6. kesäkuuta 2005)

Ihmisoikeusaktivistien olot Venäjällä ja erityisesti Pohjois-Kaukasuksella otettiin esille ensimmäisissä virallisissa ihmisoikeuksia koskeneissa neuvotteluissa Venäjän federaation kanssa Luxemburgissa 1.3.2005. Myös Magamadovin tapaus otettiin esille näiden neuvottelujen aikana, kuten se oli jo aikaisemmin otettu esille Venäjän federaation kanssa. EU on tyytyväinen hänen vapauttamiseensa.

Lisäksi EU tukee Euroopan neuvoston toimintaa Venäjän federaatiossa ja erityisesti Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Alvaro Gil-Roblesin työtä. Hän on väsymättä pyrkinyt edistämään ihmisoikeuksia Venäjällä ja muualla maailmassa.