”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Homofobian vastaisen päivän viettäminen EU:ssa ja jäsenmaissa

Kirjallinen kysymys komissiolle
16.05.2005

Aihe: Homofobian vastaisen päivän viettäminen EU:ssa ja jäsenmaissa

30 maassa järjestetään tänä vuonna toukokuun 17. päivänä ensimmäisen kerran homofobian vastainen päivä. Vuonna 1990 Maailman terveysjärjestö (WHO) poisti homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta kyseisenä päivänä. Päivän tavoitteena on järjestää toimintaa homofobiaa vastaan ja tehdä näkyväksi asian parissa tehtävä työ. Asialla on kansainvälinen liike, jossa on mukana näkyvästi muun muassa International Gay and Lesbian Association (ILGA).

Liikkeen tavoitteena on saada homofobian vastainen päivä viralliseksi toimintapäiväksi mahdollisimman monessa maassa ja kansainvälisesti.

Seksuaaliseen suuntautumisen vuoksi tapahtuva syrjintä kuuluu Euroopan syrjinnän vastaisen politiikan piiriin. Homofobian ja homoseksuaaleihin kohdistuvien ennakkoluulojen murtaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta syrjintää vastaan tehtävä työ olisi tehokasta. Homofobia on kaikkien kansalaisten yhteinen ongelma ja koko yhteiskunnan vastuulla, joten eurooppalainen homofobian vastaisen päivän mahdollisimman laaja ja näyttävä viettäminen on erittäin perusteltua.

Homofobian vastaisessa taistelussa tulee keskittyä erityisesti nuorille ja lapsille suunnattuun toimintaan, jotta muutos asenneilmapiirissä tapahtuisi. Esimerkiksi kouluissa homofobian vastainen päivänä voitaisiin järjestää toimintaa, joka edistäisi käsitystä homoudesta tavallisena ja arkipäiväisenä asiana.

Millä keinoin komissio aikoo edistää homofobian vastaisen päivän viettoa EU:ssa ja jäsenmaissa?
Millä muilla tavoilla komissio aikoo taistella homofobiaa vastaan EU:ssa?

E-1881/05
Vladimír Špidlan komission puolesta antama vastaus
(23.06.2005)

Komissio on vakaasti sitoutunut edistämään yhdenvertaista kohtelua ja syrjimättömyysperiaatetta kaikkialla Euroopan unionissa ja myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Kuten arvoisa parlamentin jäsen tietää, neuvosto hyväksyi EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan pohjalta 27. marraskuuta 2000 direktiivin 2000/78/EY(1) yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Kyseisessä direktiivissä kielletään muun muassa sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä työssä ja ammatissa. Komissio seuraa direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa ja ryhtyy EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla aiheellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että direktiivin säännökset on asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi ei kuitenkaan koske homofobiaan liittyviä rikollisuusnäkökohtia.

Komissio ymmärtää, miten tärkeää on lisätä tietoisuutta yhteisön syrjinnänvastaiseen lainsäädäntöön perustuvista oikeuksista ja velvollisuuksista ja levittää myönteistä sanomaa monimuotoisuudesta eri kanavia pitkin, esimerkiksi television tai painettujen mainosten kautta, seminaareissa, mediatapahtumissa ja tiedotteissa. Komissio käynnistikin tämän vuoksi kesäkuussa 2003 tiedotuskampanjan ”Moninaisuuden puolesta. Syrjintää vastaan”. Kyseessä on korkean profiilin tiedotuskampanja, joka toteutetaan koko EU:ssa. Kampanja on käynnistämisestään lähtien ollut esillä noin sadassa kansallisessa tapahtumassa ja saanut laajalti julkisuutta.

Parlamentin jäsen tuo esiin, että kansainvälinen homojen ja lesbojen järjestö (ILGA) oli vahvasti mukana järjestämässä kansainvälistä homofobian vastaista päivää, jota vietettiin 17. toukokuuta 2005. Euroopan unioni antaa rahoitusta eurooppalaisille kansalaisjärjestöjen verkostoille, jotka edustavat syrjinnälle alttiita ihmisiä. Myös ILGA-Europelle, kansainvälisen homojen ja lesbojen järjestön Euroopan alajärjestölle, myönnetään rahoitusta syrjinnän torjumista koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta.

(1) EYVL L 303, 2.12.2000.