”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Himalajan jää sulaa kuitenkin

Pohjoismaisten vihreiden meppien aamiaistapaamisessa norjalaissyntyinen, Ranskasta EU-parlamenttiin valittu Eva Joly kertoi meille havaintojaan Islannin pankkikriisistä. Evan selostus oli tosi mielenkiintoinen. Se, että hän on koko asiaan ruvennut paneutumaan, on monien sattumien summa, häneltä oli pyydetty asiantuntijaneuvoja pankkikriisiin liittyvässä rikostutkinnassa. Evan mukaan Britannian ja Hollannin vaatimus siitä, että Islannin pitäisi täysimääräisesti pulittaa näille valtioille se raha, jonka nämä valtiot ovat maksaneet alueellaan toimineiden islantilaispankkien haarakonttorien tallettajille, on perusteeton. Islannilla on tietenkin oma vastuunsa, mutta sille esitetyt vaatimukset ovat Evan mielestä kohtuuttomia. Kun Hollanti ja Britannia päättivät maksaa alueellaan olevien harakonttorien tallettajille näiden talletukset täysimääräisesti, ne päättivät olla välittämättä 20 000 euron talletussuojarajasta. Tämä oli niiden oma valinta. Toiseksi EU-lakien mukaan sijaintimaan viranomaiset ovat osaltaan valvontavastuussa niiden pankkihaarakonttorien suhteen, joiden pääkonttori on EUn ulkopuolella. Britannian ja Hollannin hallitukset yrittävät nyt kiertää omien viranomaistensa valvontavastuun. Islannille sälytetty lasku on kohtuuttoman suuri maan kokoon nähden, ja Eva Jolyn mukaan näin isolle laskulle ei ole laillista perustetta. Hän syytti Gordon Brownia ja myös Hollannin hallitusta Islannin kiristämisestä, koska maata uhkaillaan, että sen EU-jäsenyystie katkeaa, elleivät Britannia ja Hollanti saa haluamaansa maksua.

Tiedotusvälineissä kohistaan siitä, että IPCC on myöntänyt virheeksi vuoden 2007 raportissa olevan väitteen, että Himalajan jään ennustetaan sulavan vuoteen 2035 mennessä.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että Himalajan jäätiköt ovat kuitenkin kutistumassa. IPCC:n tiedotteessa siteerataan vuoden 2007 raportin yhteenveto-osan tekstiä: ”Ilmastonmuutoksen oletetaan pahentavan vesivaroihin kohdistuvia paineita, jotka johtuvat väestönkasvusta ja taloudellisista sekä maankäytön muutoksista, mukaan lukien kaupungistuminen. Vuoristojen lumimassat, jäätiköt ja pienet jäähuiput ovat alueellisesti keskeisiä makean veden saatavuudelle. Viime vuosikymmeninä havaitun laajan jäätiköiden massan ja lumen vähenemisen oletetaan kiihtyvän koko 21 vuosisadan, mikä vähentää veden saatavuutta, vesivoiman potentiaalia ja muuttaa virtausten vuodenaikavaihteluita alueilla, jotka saavat sulamisvesiä isoilta vuoristoalueilta (kuten Hindu-Kush, Himalaja, Andit), joilla yli kuudesosa ihmiskunnasta asuu.” Tämä sangen maltillinen teksti on siis IPCC:n raportin yhteenveto-osasta, joka on  tarkoitettu päättäjille. Veikkaanpa, ettei monikaan päättäjä ole lukenut IPCC:n koko raporttia, joka on noin 3000 sivua.

Guardian kertoo vuoristojäätiköitä koskevasta tutkimuksesta, jonka mukaan jäätiköt ympäri maailmaa kutistuvat kiihtyvää vauhtia. Lonnie Thompson, jäätikkötutkija Ohion valtionyliopistosta kertoo, että havaintoja jäätiköiden sulamisesta on Afrikan Kilimanjarolta Alpeille, Andeille ja Etelänapamantereelle. Kiihtyvää sulamista havaitaan eri puolilla maailmaa. Thompsonin mukaan Himalajan 46 000 jäätiköstä vain kahdeksaasataa tutkitaan. Niistä 95 % on kutistunut.

Vuonna 2005 World Gracier Monitoring Service raportoi samantyyppisistä tuloksista, niiden mukaan tutkituista 442 jäätiköstä 90 % kutistui. 18 jäätikköä oli pysynyt entisellään ja 26 kasvanut.

Eilisessä Guardianissa 20.1.10 Ian Fairlie, joka on säteilyn riskien asiantuntija, vastaa väitteisiin, joiden mukaan säteilyn riskejä on liioiteltu. Liioitteluväite perustuu oletukseen, jonka mukaan säteilyn mennessä tietyn rajan alle, se ei vaikuta ihmiseen mitenkään. Tämä käsitys perustuu Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten uhrien tutkimuksiin, jotka eivät kuitenkaan anna pätevää tietoa pienten säteilymäärien vaikutuksista. Näyttö puhuu pikemminkin sen puolesta, että pienetkin säteilyannokset voivat aiheuttaa haittaa. Esimerkiksi Saksan hallituksen teettämässä tutkimuksessa havaittiin, että kaikkien Saksan ydinreaktorien lähellä asuvien lasten leukemia kasvoi merkittävästi (220%). Vastaavia tuloksia on saatu eri puolilta maailmaa lasten leukemiatutkimuksissa.