”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hassi nimitettiin laivapolttoaineen rikkipitoisuutta koskevan direktiivin esittelijäksi

Euroopan rikkidioksidipäästöihin on tehtävä merkittäviä lisävähennyksiä kansalaisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi. Polttoaineiden rikkipitoisuutta on rajoitettava, koska rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat suorassa suhteessa polttoaineiden rikkipitoisuuteen. Rikkiä sisältävien polttoaineiden palaessa syntyy aina rikkidioksidi – ja hiukkaspäästöjä, jotka vahingoittavat ihmisten terveyttä, happamoitumiselle alttiita ekosysteemejä sekä rapauttavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja monumentteja.

Maaliikenteen rikkidioksidipäästöihin on tehty jo merkittäviä rajoituksia, ja niiden oletetaan vähenevän jopa 80% vuoteen 2010 mennessä. Euroopan laivaliikenteen rikkidioksidipäästöt ovat sen sijaan kasvaneet 30% viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos mitään ei tehdä vuonna 2010 laivaliikenteen SO2-päästöt vastaavat 75% kaikista päästöistä. Direktiivillä rajoitettaisiin laivojen polttoaineen rikkipitoisuutta EU:n vesillä. Komission pohjaesitys on laadittu rajoittamaan laivojen rikkidioksidipäästöjä erityisesti IMO:n (International Maritime Organisation) puitteissa sovituilla happamoitumiselle herkillä alueilla (SOx Emission Control Areas l.SECA), EU:n vesillä säännöllisesti liikennöivissä matkustaja-aluksissa ja satamissa. Komission ehdotus alentaisi laivojen rikkidioksidipäästöjä noin 10% vuoden 2000 tasosta. Parlamentin ensimmäisen käsittelyn ehdotus vähentäisi EU:n meriliikenteen rikkidioksidipäästöjä jopa 80% vuoden 2000 tasosta. Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä mietinnön esittelijänä oli valiokuntavaiheessa Heidi Hautala, mutta hollantilainen Alexander de Roo vei ensimmäisen käsittelyn loppuun Heidi Hautalan siirryttyä Suomen Eduskuntaan.

Neuvosto pääsi kesällä sopuun omasta yhteisestä kannastaan, joka vastaa kutakuinkin komission alkuperäistä esitystä.

Hassi pyrki löytämään ympäristön kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun, jonka myös jäsenmaat voivat neuvostossa hyväksyä.

Tutustu mietintöön »