”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hassi, Halmeenpää ja Karimäki: Metsähallituksen hakkuutavoitteet Oulujärven retkeilyalueilla kestämättömiä

 
Vihreiden kansanedustajat Hanna Halmeenpää, Satu Hassi ja Johanna Karimäki vaativat, että Metsähallituksen suunnittelemat mittavat hakkuut valtion retkeilyalueilla Oulujärven Kuostonsaaressa ja Kaarresalossa jätetään tekemättä. Hakkuut pirstoisivat saarten luontoa räikeästi ja aiheuttaisivat merkittävää haittaa retkeilyalueen perustamissäädöksessä asetetuille tavoitteille ulkoiluympäristön parantamisesta ja monimuotoisuuden säilyttämisestä, kansanedustajat toteavat.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulisi tarkistaa Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat ja puuttua aikomukseen aloittaa hakkuut jo lähiviikkojen aikana. Hakkuusuunnitelma vaikuttaa olevan osittain luonnonsuojelulain vastainen. Iso osa hakattavista alueista kuuluu myös Natura 2000 –verkostoon, jossa suojelun perusteena olevia luontoarvoja ei saa merkittävästi heikentää, Halmeenpää sanoo.
Oulunjärven ulkoilualue on ulkoilulain nojalla perustettu valtion retkeilyalue. Valtioneuvoston päätös Oulujärven retkeilyalueen perustamisesta todetaan: ”Metsien käsittely ja muut toimenpiteet on toteutettava alueen erityispiirteet säilyttäen pienialaisina ja maisemaan sopeuttaen. Toiminnan tavoitteena on sekä ulkoiluympäristön parantaminen että monimuotoisuuden säilyttäminen.”
Hakattavaksi suunnitellut metsäalueet ovat Metsähallituksen antamien tietojen mukaan jopa 200 vuotta vanhoja. Yhtenäisiä hakkuita Kuostonsaaressa on suunniteltu laajalle yli 160 hehtaarin alueelle, tällaista metsänkäsittelyä tuskin voi pitää retkeilyalueen perustamissäädöksen mukaisesti pienialaisena, Hassi toteaa.
Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ympäristöministeriö ovat pyytäneet kaikkia maanomistajia osallistumaan ”Luontolahjani satavuotiaalle” –kampanjaansa ja suojelemaan omia luontokohteitaan juhlavuoden kunniaksi korvauksetta. Valtion metsäomaisuutta hallinnoiva Metsähallitus aikoo nyt kuitenkin hakata omia arvokkaita metsäalueitaan retkeilyalueilla Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa, Karimäki, Halmeenpää ja Hassi kritisoivat.
Lisätietoja:
Satu Hassi, satu.hassi@eduskunta.fi