”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Hajajätevesiasetus

Myös vuonna 2003 säädettyä hajajätevesiasetusta, jolla säädettiin puhdistusvaatimukset viemäriverkkojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesille, on kerrottu minun aikaansaannoksekseni.

Miten se oikeasti meni?

Asetus pantiin valmisteluun ollessani ministeri (1999-2002). Päätöksen asetuksesta teki kuitenkin seuraava hallitus, Vanhasen 1 hallitus, jonka ympäristöministeri oli Jan-Erik Enestam.
Syy siihen, että myös haja-asutuksen jätevesille alettiin valmistella puhdistusvaatimuksia, oli tarve puhdistaa järviä ja Itämerta, vähentää rehevöitymistä, joka näkyy mm. sinilevälauttoina ja veden samenemisena. Lipposen I hallitus hyväksyi vesiensuojelun tavoiteohjelman ja Lipposen II hallitus, jonka ympäristöministeri olin toukokuuhun 2002 asti, hyväksyi sen pohjalta vesiensuojelun toimenpideohjelman. Osa tätä oli periaatepäätös siitä, että myös haja-asutuksen jätevesille säädetään puhdistusvaatimukset. Silloin tilanne oli, että viemäriverkkojen ulkopuolella asevat miljoona suomalaista kuormittivat vesistöjä yhtä paljon kuin viemärien ja jätevedenpuhdistuksen piirissä asuvat 4 miljoonaa suomalaista.
Asetuksen vaatimuksista liikkui kentällä paljon vääriä tietoja, esimerkiksi että kaikille mökeille pitää hankkia vesivessa puhdistamoineen. Päinvastoin, kompostihuussi on ainakin kesämökeille halvin tapa täyttää vaatimukset. Kauppiaat myivät toimimattomia ja tarpeettoman kalliita laitteita. Kunnat arkailivat käyttää asetuksen sallimaa mahdollisuutta helpottaa puhdistusvaatimuksia siellä missä siitä ei ole vesistöille haittaa.
Vuonna 2011 eduskunta muutti ympäristönsuojelulakia Vanhasen 2 hallituksen aikana (ympäristöministeri Paula Lehtomäki) ja jätevesiasetus uudistettiin siten, että vanha asetus tavallaan ”käännettiin ympäri”, helpotetuista puhdistusvaatimuksista tuli perusvaihtoehto, mutta kunnat voivat vaatia tiukempaa puhdistusta siellä missä siihen on vesiensuojelunäkökulmasta tarve. Ennen 9.3.1943 syntyneiden ei tarvitse puhdistaa kiinteistönsä jätevesiä.

Kannatanko?

Kannatan hajajätevesiasetusta ja ymmärtääkseni siihen 2011 tehdyt selvennykset ja helpotukset ovat myös perusteltuja. Aivan erityisesti kannatan kompostihuusseja ja toivon lämpimästi niiden yleistymistä.