”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Haetaan harjoittelijaa Satu Hassin toimistoon Brysseliin

Harjoittelujaksot osuvat ajalle 27.8.2012 – 22.2.2013 ja 20.2.- 19.7.2013  

Haetaan harjoittelijaksi opintojaan viimeistelevää opiskelijaa tai soveltuvista opinnoista juuri valmistunutta henkilöä (maks. kaksi vuotta tutkinnon saamisesta). Harjoittelijalta odotetaan oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä kiinnostusta Euroopan parlamentin toimintaa kohtaan.

Harjoittelijalta edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista suomen sekä englannin taitoa sekä ainakin ranskan kielen alkeita. Muu kielitaito, erityisesti sujuva ranskan kielen taito ja espanjan kielen opinnot, sekä koulutus tai muu asiantuntemus ympäristöasioissa tai politiikassa ja kokemus nettisivujen päivittämisestä katsotaan eduksi.

Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu:
– kalenterin sekä matka- ja kokousjärjestelyjen hoito
– tiedonhaku
– avustaminen tapahtumien ja projektien järjestämisessä
– nettisivujen päivittäminen
– muut avustavat tehtävät

Harjoittelijalle maksetaan palkkiota 1300€/kk.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen satu.hassi@europarl.europa.eu perjantaihin 27.4.2012 klo 16 mennessä (Suomen aikaa).
Lisätietoja antaa Pia Maarit Mouazan piamaarit.mouazan@europarl.europa.eu.