”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Eurooppa näyttämään tietä vastuullisen hyvinvoinnin ja osallistuvan demokratian luomisessa

Euroopan kansalaiskonsultaatioon Tampereella 24.-25.3. osallistuneille

Hyvä yhteiskunta perustuu kansalaisten luottamukseen ja tukeen. Se, että jokainen saa vapaasti ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin sekä vaalien että kansalaistoiminnan kautta, on enemmän kuin ylevä ihanne sinänsä. Se merkitsee myös kansalaisten ideoiden ja luovien kykyjen pääsyä esille sekä omaksi iloksi että yhteiseksi hyväksi. Jotta kansalaiset voivat valvoa päätöksentekoa, tiedon pitää kulkea avoimesti, asiakirjojen ja päätöksentekotilanteiden pitää olla julkisia.

On hienoa, että aloite näihin kansalaiskonsultaatioihin on tullut kansalaisjärjestöiltä itseltään. Keskustelun pitää olla kaksisuuntaista. Päättäjien pitää saada tietoa siitä, mitä kansalaiset pitävät tärkeänä, mitä he ajattelevat ja haluavat, kansalaisilla puolestaan on oikeus saada tietää, mitä on päätetty ja millä perusteella.

Haluamme tai emme, Eurooppa on myös malli lukemattomille ihmisille muualla maailmassa. Toivon, että kykenemme näyttämään hyvän mallin rakentamalla sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, joka kantaa vastuuta kaikista, myös tulevista sukupolvista, ja on avoin myös muualta tuleville.

Tärkein syy siihen, miksi itse pidän Euroopan unionia tarpeellisena, on se että maapallon ilmaston suojelu tarvitsee tiennäyttäjää. Tähänastisia askelia ilmaston suojelemiseksi, kuten Kioton sopimusta ei olisi olemassa, ellei EU olisi toiminut neuvottelujen veturina. Kioton sopimus ulottuu vain vuoteen 2012. Nyt alkaa olla kiire sopia siitä, miten ilmastonsuojelua jatketaan sen jälkeen. Olen iloinen siitä, että maaliskuussa 2007 EU:n huippukokous sitoutui vuoteen 2020 ulottuviin päästöjen vähentämistä, uusiutuvaa energiaa ja energian säästöä koskeviin tavoitteisiin. Maailma tarvitsee tällaista tiennäyttäjää.

EU:sta on monessa muussakin ympäristöasiassa, esimerkiksi vaarallisten kemikaalien käytön rajoittamisessa, tullut tiennäyttäjä muulle maailmalle. Kansalaisjärjestöjen aloitteilla ja aktiivisuudella on monesti ollut näihin asioihin ratkaisevan tärkeä vaikutus.

Mutta ei riitä, että järjestöissä toimivilla ihmisillä on vaikutuskanavia päätöksentekoon. Myös suoraa demokratiaa pitää vahvistaa. Olen iloinen siitä, että EU:n perustuslakiehdotukseen on otettu mukaan ihmisten oikeus panna asioita vireille kansalaisaloitteilla. Mitä perustuslaille sitten tapahtuukin, toivon että tämä asia toteutuu. Myös kansanäänestysten roolia pitää vahvistaa. Esimerkiksi EU:n perussopimusten muutokset tulisi aina vahvistaa EU:n laajuisella kansanäänestyksellä.

Jatketaan yhteydenpitoa!