”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU-taidepalkinto eläinkidutusesitykselle

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE
Satu Hassi(Verts/ALE) 6.5.2009

Rodrigo Garcían ohjaama teos ”Scatter my Ashes over Mickey” palkittiin Puolassa EU:n teatteripalkintojen festivaaleilla maaliskuussa 2009 Euroopan uuden todellisuuden teatteripalkinnolla (The New Theatrical Realities Europe Prize), jonka arvo on 30 000 euroa. Teos koostuu videokameralla seinälle heijastettavasta eläinten kidutusesityksestä. Hamstereita upotetaan akvaarioon uudestaan ja uudestaan. Eläimiä ei hukuteta, mutta niiden raastava hätähuuto on ”taide-elämys”.  

Yhdysvaltojen edellisen presidentin aikana maata arvosteltiin – aiheellisesti – siitä, että terroristiksi epäiltyjä kuulusteltiin niin sanotulla ”waterboarding” -tekniikalla, jossa kuulusteltavien kasvot upotettiin toistuvasti veteen. Tämä on todettu kidutukseksi.  Vastaavasti eläimen toistuva veteen upottaminen on sekin kidutusta, jonka ensinnäkin pitäisi olla laitonta, eikä sitä ainakaan pitäisi palkita verovaroin maksettavalla EU-taidepalkinnolla, ottaen huomioon kansalaisten selkeästi tuomitsevan mielipiteen eläinkidutusta kohtaan.

Onko komissio tietoinen että elävien eläinten kidutukselle perustuva esitys on palkittu EU:n taidepalkinnolla? Pitääkö komissio tätä sopivana suhteessa EU:n eläinsuojelupolitiikkaan, ja jollei, millaisiin toimenpiteisiin komissio aikoo tämän johdosta ryhtyä?

P-3627/09FI
Ján Figel’in komission puolesta antama vastaus
23.6.2009

Komissio on tietoinen siitä, että Rodrigo Garcia sai 11:nnen Euroopan uuden todellisuuden teatteripalkinnon Puolassa huhtikuussa 2009.

Aikaisemmin palkinnon myöntävä itsenäinen elin sai rahoitusta komission kulttuuriohjelmasta. Rahoitusta ei kuitenkaan myönnetty vuoden 2009 tapahtumaan.

Ehdokkaat valitsee riippumaton tuomaristo, joka koostuu eurooppalaista teatteria edustavista kulttuuri- ja taidealan toimijoista ja kriitikoista. Tuomaristo julkaisee valintansa raportissaan. Tuomaristo sekä vuosittaisen palkinnon myöntävä järjestö vastaavat arviointimenettelystä, valinnasta ja julkaisemisesta. Komissio ei ollut osallisena millään tavoin.

Komissio pitää eläinten hyvinvointia erittäin tärkeänä. EY:n perustamissopimukseen liitetyn eläinten hyvinvointia koskevan pöytäkirjan  mukaan eläimet ovat tuntevia olentoja, ja toimielinten täytyy ottaa eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysin huomioon yhteisön lainsäädännön laadinnassa ja täytäntöönpanossa.