”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EU ei ehkä estäkään lakia lihan GM-merkinnästä

Brysseliin, ensi kertaa loman jälkeen. Iltalehdessä on iso juttu sienistä ja radioaktiivisesta cesiumista. Olen tosi iloinen siitä, että tämä asia nyt vihdoin saa Suomessakin julkisuutta. Juttu ei mainitse sitä, että minä viime vuonna kovistelin Säteilyturvakeskusta tiedottamaan sienten radioaktiivisuudesta selkokielisemmin. Pääasia, että tieto itse asiasta kulkee.

Keskustelin yhden ruokalainsäädäntöasiantuntijan kanssa mahdollisuudesta merkitä geenimuunnellulla rehulla tuotettu liha, mitä Suomessa ovat vaatineet ainakin MTK, pääministeri Vanhanen ja maatalousministeri Anttila. Suomessahan on väitetty, että nykyinen EU-asetus GM-ruoan merkinnästä estäisi tämän. Haastattelemani asiantuntija oli toista mieltä.

Nykyisen EU-asetuksen soveltamisala on ruoka, jonka raaka-aine on geenimuunneltu organismi, eli siis esimerkiksi GM-tomaatti, peruna tai –soija tai GM-soijasta tehty ruokaöljy tai GM-perunasta tehty perunajauho. Sen sijaan geenimuunneltujen organismien avulla, esimerkiksi GM-rehulla tuotettua ruokaa asetus ei koske. Koska asetus ei koske GM-rehulla tuotettuja eläintuotteita, niiden merkintä on näin ollen kansallisessa päätäntävallassa.

Aloin miettiä sitä, että ainakin iso osa niistä ministeriöiden virkamiehistö ja muista, jotka Suomessa ovat väittäneet EU:n estävän lain GM-rehulla tuotetun lihan merkitsemisestä, ovat itse innokkaita geenimuuntelun kannattajia ja haluaisivat GM-ruoalle ylipäänsä mahdollisimman avoimet ovet ihmisten ruokapöytään. He eivät ehkä ole aivan puolueettomia tässä asiassa. Olen nähnyt monia muitakin tapauksia, joissa EU-korttia on väärinkäytetty. Ei ole lainkaan harvinaista, että ministeriön virkamies, joka haluaa ajaa tiettyä poliittista linjaa, väittää EU-lainsäädännön pakottavan meitä siihen, vaikka tämä olisi ihan pötyä.

Tapaamani asiantuntija kertoi myös, että monessa muussakin EU-maassa keskustellaan GM-rehulla tuotetun ruoan merkitsemisestä. Saksassa valmistellaan “toisinpäistä” asetusta, eli sen ei vaadita GM-rehulla tuotettujen ruokien merkintää, vaan laaditaan kriteereitä, jotka lihan, maidon ja munien pitää täyttää, jotta ne voidaan merkitä “GMO-vapaiksi”.

Britannian liberaalidemokraattinen puolue yllättää iloisesti. Puolue on julkaissut varsin radikaalin ilmastonsuojeluohjelman. Siinä esitetään muun muassa, että 30 % sähköstä pitää tuottaa päästöttömissä voimalaitoksissa vuonna 2020 ja että fossiilibesalla ja –dieselillä toimivat autot kielletään vuoteen 2040 mennessä. Silloin autot siis kulkisivat vedyllä, sähköllä, biopolttoaineilla tai kenties jollain teknologialla, jota ei vielä tunneta. Nostan hattua! Britanniassahan on käynnissä puolueiden välinen vihreyskilpailu ilmastonsuojelussa. Tällaisen kilpailun soisin leviävän muihinkin maihin. Tosin toiminta ei ole aina aivan johdonmukaista. Europarlamentin ympäristövaliokunnan liberaaliryhmän vetäjä, brittimeppi Chris Davies esittää, että komission vuodelle 2012 esittämä raja uusien autojen hiilidioksidipäästöille tulisi voimaan vasta vuonna 2015. Kuten arvata saattaa, autoteollisuus on lobannut tässä asiassa ja lujaa.

Monissa tiedotusvälineissä on kerrottu Pohjoisen jäämeren jään ennätysmäisestä sulamisesta, mutta eilinen Guardian kertoo selvimmin. 21.8. tänä vuonna luoteisväylä on ollut sula. Tätä ei koskaan ennen ole nähty. Pohjoisen jäämeren jää on 400 000 km2 pienempi kuin syyskuussa 2005. Erotus on isompi kuin Suomen pinta-ala.

Italia on ottanut käyttöön energian säästön “valkoiset sertifikaatit”. Niillä on tähän mennessä saavutettu kaksinkertainen energiansäästö verrattuna suunniteltuun.

Komissio on lyönyt korvalle EU:n ilmastotavoitteita. Komissio on viime päivinä kiistellyt siitä, jatketaanko tämän vuoden lopulla päättyvää korkeaa tullia kiinalaisille energiansäästölampuille. Teollisuuskomissaari Verheugen on vaatinut tullin jatkamista, vaikka sille ei ole kunnon perusteita. Komissio päätti jatkaa tullia vielä yhdellä vuodella eli ensi vuoden loppuun. Tulli nostaa kiinalaisten energiansäästölamppujen hintaa 66 %:lla. Energiansäästölamppujen hinnan pitäminen keinotekoisen korkeana on täydellisesti ristiriidassa EU:n energiansäästötavoitteiden kanssa. Sitä paitsi komissio valmistelee lainsäädäntöä valaistuksen energiatehokkuuden parantamisesta.