”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

EP:n oikeistoryhmät tupakkateollisuuden asialla

Huomenna EU-parlamentissa on yksi syksyn eniten jännitetyistä äänestyksistä, kun parlamentti ottaa kantaa tupakkadirektiiviin. Kyse on ihmisten terveydelle erittäin isosta asiasta, WHO arvioi että vuosittain 700 000 eurooppalaista kuolee ennenaikaisesti tupakoinnin vuoksi. Pitkään tupakoineista keskimäärin joka toinen kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin.
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2013/09/do-tobacco-control-measures-reduce-tobacco-use-evidence-from-research-and-practice
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564434_eng.pdf (s.24-5)
Observer-lehden viime kuussa käsiinsä saamat Philip Morris-yhtiön sisäiset muistiot paljastavat firman palkanneen peräti 161 lobbaria estämään tupakkadirektiivin tiukennuksia, rahaa lobbaukseen firma käytti viime vuonna 1,25 milj euroa. Firma sai jo yhden osavoiton, kuukauden lisäaikaa lobbaukseen, kun parlamentin oikeistoryhmät ja liberaalit siirsivät äänestyksen syyskuulta lokakuun täysistuntoon. http://www.theguardian.com/business/2013/sep/07/tobacco-philip-morris-millions-delay-eu-legislation
Philip Morris on myös kartoittanut meppien mielipiteitä nuppi nupilta, http://m.leparisien.fr/societe/les-fichiers-secrets-du-lobby-du-tabac-21-09-2013-3156603.php
Direktiviin ydinkysymys on, miten helppoa tai vaikeaa tupakkateollisuuden on koukuttaa uusia nuoria tupakoijiksi. Valtaosa tupakoijista aloittaa teineinä, melkein kolme neljäsosaa alle 18-vuotiaina. Erityisesti nuoriin kohdistetut markkinointikikat ovat siis kiivaimman väännön kohteena.
Keskeisimmät kiistat koskevat tupakkapakkauksiin tulevien terveysvaroitusten kokoa, makuaineita, pikkupakkauksia sekä etämyyntiä.
Kuinka ollakaan, parlamentin suurin ryhmä, EPP, johon kuuluvat Suomen kokoomuslaiset ja kristillisdemokraattimepit, on tehnyt täysistunnolle tupakkateollisuuden linjaa myötäileviä muutosehdotuksia. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0276&language=FI&mode=XML
Jokainen, jota asia kiinnostaa, voi vierailla Philip Morrisin kampanjasivuilla ja verrata EPP-ryhmän ehdotuksia siihen, mitä tämä ylikansallinen tupakkajätti ajaa. http://ourchoice.fi/home
Oletan, että huomisessa äänestyksessä useimmat poliittiset ryhmät tulevat hajoamaan. Oikeistostakin sentään moni tajuaa, että tupakkateollisuuden etu ei ole sama kuin kansantalouden, tai eurooppalaisen teollisuuden kokonaisetu.
Komissio ehdottaa terveysvaroituksen kooksi 75 % pakkauksen pinta-alasta, samaa kannattaa parlamentin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta ENVI. EPP-ryhmä, johon Suomesta kuuluvat kokoomuslaiset ja kristilisdemokraattien mepit, esittää varoituksen kooksi vain 50 % (ehdotus 97). ALDE-ryhmä, johon Suomesta kuuluvat keskustan ja RKP:n mepit, ehdottaa 65 %, samoin ECR-ryhmä, EPP:tä EU-kriittisempi oikeistoryhmä, jonka brittioonservatiivit tämän parlamenttikauden alusta kokosivat ympärilleen.
Useimmissa EU-maissa kansalliset lait vaativat jo nyt, että terveysvaroitukset kattavat yli puolet tupakkapakkausten pinta-alasta.
Lisäksi joukko EPP-meppejä esittää, että terveysvaroitusta ei tulisi lainkaan pakkauksen yläpintaan (josta tupakoija näkisi sen joka kerran kun ottaa savukkeen), vaan sen sijaan alapintaan (ehdotukset 98, 142). Samaa ajaa EFD-ryhmä (ehdotus 120), johon Suomesta kuuluu perussuomalaisten meppi.
Komissio, EU-maiden hallitukset ja ENVI-valiokunta kannattavat kaikki sitä, että tupakkatuotteista kielletään makuaineet. Tupakka sinälläänhän maistuu pahalle. Jokainen, joka on aloittanut tupakoinnin maustamattomilla savukkeilla, tietää, että se vaatii ponnistusta. Makuaineet, kuten mentoli, helpottavat tupakoinnin aloittamista.
EPP ehdottaa (ehdotus nro 95) mentolille annettavan siirtymäajan pidentämistä viidellä vuodella, kaikkiaan kahdeksaan vuoteen.
Ohuet savukkeet, pikkupakkaukset (esimerkiksi huulipunapakkausta muistuttavat), ovat tupakkateollisuuden keino houkutella erityisesti nuoria tyttöjä.
EPP-ryhmä ehdottaa (ehdotus 104), että direktiivistä poistetaan maininta ohuiden savukkeiden katsomisesta harhaanjohtaviksi, samoin erilainen lisämateriaali yms. Samaa ajaa EFD-ryhmä (ehdotukset 121, 123)
EPP ehdottaa myös (ehdotus 107), että komissiolta poistetaan valta antaa ns delegoituja säädöksiä tupakkapakkausten muodosta.
Edelleen EPP-ryhmä ehdottaa poistettavaksi mahdollisuutta asettaa tarkempia normeja sille, millaisia aineita tupakasta poltettaessa saa muodostua, sitä mukaa kuin tieteellinen tieto karttuu (ehdotukset 89 ja 90). Samaa ajaa EFD-ryhmä (ehdotukset 125, 171).
Erillinen kysymys, johon kohdistuu erittäin kova lobbaus, on se miten sähkötupakkaa säädellään tulevaisuudessa. ENVI-valiokunta ja mm Suomen hallitus ovat sitä mieltä, että kohtelun tulisi olla sama kuin nikotiinipurukumilla. Käyttäjien turvallisuuden ja tuotteiden tasalaatuisuuden takaamiseksi sähkötupakalta vaadittaisiin lääkerekisteröinti. Sitä voisi tällöin ostaa samoista paikoista kuin nikotiinipurkkaa, Suomessa ruokakauppojen kassoilta. Lääkerekisteröinti ei tarkoita, että sähkötupakkaa saisivat valmistaa vain lääkefirmat, kyse on käyttäjien turvallisuudesta huolehtimisesta.
Myös sähkötupakan valmistajilla on netissä kampanjasivuja, joilla kehotetaan sähkötupakan käyttäjiä ottamaan yhteyttä meppeihin ja vaatimaan sähkötupakan myyntiä tavallisena kuluttajatuotteena. Perustelu on se, että sähkötupakka auttaa lopettamaan tavallisten savukkeiden polton. Onkin toki edistysaskel vaihtaa tavalliset savukkeet sähkösavukkeisiin. Mutta ongelma on niiden markkinointi nuorille viihdetuotteena. Jos nuoret, ennestään tupakoimattomat, alkavat käyttää sähkösavukkeita, luodaan uusi kanava houkutella uusia ihmisiä nikotiinikoukkuun.
Sähkösavukkeiden säätelyä pelkkänä kuluttajatuotteena ajavat EPP-ryhmän lisäksi ECR-ryhmä sekä ALDE.
Vihreä ryhmä kannattaa pääosin ympäristö- ja kansanterveysvaliokunta ENVIn ehdotuksia. Ryhmämme jätti joitakin muutosehdotuksia, jotka ovat tiukennuksia, eivät vesityksiä, verrattuna valiokunnan kantaan.
Tänä iltana huomasin vielä EK:lta, Elinkeinoelämän keskusliitolta tulleen viestin, jossa varoitettiin 75% kokoisia terveysvaroituksia ja varoituksia pakkauksen yläpinnassa. Eikö EK:ssa osata laskea? Eikö siellä tiedetä, kuinka paljon rahaa työnantajat  menettävät tupakoinnin aiheuttamien sairaslomien, tupakkataukojen ja tupakoinnin aiheuttamien tuottavuusmenetysten vuoksi.