”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Entisen Stubbin mietinnön äänestystulokset

Parlamentin täysistunnossa 8.5. hyväksyttiin Stubbin laatima mietintö lobbauksen säännöistä. Lopputuloksessa oli hyvää ja huonoa. Pakollinen rekisteröinti tulee ja siihen liittyy ilmoitus asiakkailta laskutetuista summista. Tämä on parannus nykyiseen ja lopputulokseen voidaan vaikuttaa vielä parlamentin sisältä kun pyritään saamaan eri institituutioiden välinen lobbarirekisteri luotua.

Mikään vihreiden muutosehdotuksista ei kuitenkaan mennyt läpi. Nämä liittyivät muun muassa lobbarien määritelmään, voimaantulon aikatauluun sekä sääntöjä rikkoneiden mustaan listaan ja sen julkisuuteen.

Sinällään mietintö on parannus nykytilanteeseen, jossa rekisteri ei ole pakollinen.

Miten suomalaismepit äänestivät?

Muutosehdotukset 2 ja 4 (Jäätteenmäen (ALDE) sekä de Vigon, Friedrichin, Lehnen ja Karasin (EPP) muutosehdotukset)

Lakimiehet voivat määritellä itsensä rekisterivelvollisuuden ulkopuolelle antaessaan "oikeudellista neuvontaa", mikä on aika karkea määritelmä ja sitä saatetaan käyttää hyväksi siten, että määritellään lobbaustoiminta "oikeudelliseksi neuvonnaksi". Monet lobbariorganisaatiot ovat lakiasiaintoimistoja, kyseessä ei siis ole merkityksetön yhteiskohta.

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
VASTAAN: Seppänen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
POISSA: Lax
LOPPUTULOS: Hyväksytty

Muutosehdotus 13 (Frassonin, Turmesin, Onestan, Voggenhuberin (Vihreät/EVA)

Yhteiset menettelytavat ja lobbarirekisteri tulee saattaa voimaan ennen vuoden 2009 vaaleja

PUOLESTA: Seppänen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Pohjamo, Virrankoski, Takkula, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
POISSA: Lax
LOPPUTULOS: Hylätty

Muutosehdotus 14 (Frassonin, Turmesin, Onestan, Voggenhuberin (Vihreät/EVA)

Tapaukset, joissa lobbaajat menettelevät epäeettisesti on julkaistava. Haluttiin luoda julkinen lobbarien "musta lista", jotta sääntöjen rikkomista seuraisi rangaistus eli joutuminen julkiselle listalle. Samalla järjestelmä olisi läpinäkyvämpi, ja MEPeillä ja muilla toimijoilla olisi mahdollisuus tarkistaa organisaatioiden taustat.

PUOLESTA: Seppänen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen, Lehtinen
POISSA: Lax
LOPPUTULOS: Hylätty

Muutosehdotus 16 (Frassonin, Turmesin, Onestan, Voggenhuberin (Vihreät/EVA)

Kehottaa komissiota täsmentämään omien erityisneuvonantajiensa roolia ja taustaa sekä määrittelemään selkeästi, mitä toisiinsa kytkeytyvillä eduilla ja eturistiriidalla tarkoitetaan. Katsoo, ettei EU:n toimielinten palvelukseen tule ottaa erityisneuvonantajia, joilla on eturistiriita. Kehottaa komissiota täsmentämään korkean tason ryhmiensä ja asiantuntijaryhmiensä täsmällistä tarkoitusta. Kehottaa komissiota julkaisemaan nettisivuillaan rekisterin, joka sisältää kaikkien ryhmien jäsenet.

PUOLESTA: Seppänen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen
POISSA: Lax
LOPPUTULOS: Hylätty

Muutosehdotus 17 (Frassonin, Turmesin, Onestan, Voggenhuberin (Vihreät/EVA)

Kehottaa komissiota ilmoittamaan kaikista virkamiehistä, jotka ovat lähteneet komission palveluksesta ja jotka kahden vuoden kuluessa palveluksesta lähtemisestä siirtyvät uuteen tehtävään, joka liittyy virkamiehen aikaisempaan toimialaan komissiossa.

PUOLESTA: Seppänen, Lehtinen, Myller, Paasilinna, Hassi
VASTAAN: Jäätteenmäki, Pohjamo, Virrankoski, Itälä, Kauppi, Korhola
POISSA: Lax, Pietikäinen
LOPPUTULOS: Hylätty

Muutosehdotus 18 (Frassonin, Turmesin, Onestan, Voggenhuberin (Vihreät/EVA)

Kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen luettelon kaikista komissiossa ja komission jäsenten kabineteissa työskentelevistä henkilöstön jäsenistä tai asiantuntijoista, jotka saavat palkkaa yksityiseltä sektorilta tai kansalliselta hallitukselta.

PUOLESTA: Seppänen, Hassi
VASTAAN: Pohjamo, Takkula, Itälä, Kauppi, Korhola, Pietikäinen, Lehtinen, Myller, Paasilinna
POISSA: Lax, Jäätteenmäki, Virrankoski
LOPPUTULOS: Hylätty