”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Eläinten oikeudet

Olen jäsen Eurogroup for Animals -ryhmässä, jonka toiminnassa on meppejä yli poliittisten rajojen. Europarlamentin viimeisellä istuntoviikolla toukokuussa 2009 sain eläinsuojelujärjestöiltä kunniakirjan toiminnasta eläinsuojelun puolesta.

Tein yhdessä Alexander Stubbin ja Anneli Jäätteenmäen kanssa kirjallisen kysymyksen brutaaleista eläinkuljetuksista, jotka selvästi rikkovat voimassaolevia EU-lakeja. Olen allekirjoittanut lukuisia eläinsuojeluun liittyviä meppien kirjallisia kannanottoja, esimerkiksi hyljetuotteiden myyntikiellosta, apinoiden käytön kieltämisestä eläinkokeissa, hevoskuljetuksista ja karanneiden lemmikkieläinten kohtelusta.

Parlamentin enemmistö tuki hyljetuotteiden myyntikieltoa EU:ssa keväällä 2009. Kiellon ulkopuolelle jätettiin inuiittien pyytämät hylkeet sekä hylkeet, jotka on pyydetty merten luonnonvarojen kestävän käytön vuoksi ja joilla ei tuoteta voittoa.

Kemikaalilaki REACH:ia säädettäessä vihreät olivat aktiivisia, jotta tarvittavien eläinkokeiden määrä minimoitaisiin ja parlamentin enemmistö tuki tätä. Sen sijaan eläinkoedirektiivin yhteydessä lääketeollisuus menestyi lobbauksessaan, eikä parlamentin enemmistö tukenut esimerkiksi sitä, että laaditaan strategia kädellisten käytön lopettamiseksi eläinkokeissa.

Syksyllä 2008 ja keväällä 2009 olin vihreiden neuvottelija uudistettaessa EU:n eläinsivutuoteasetusta. Se käsittelee sitä, mitä tehdään eläinperäiselle ainekselle, jota ei ole tarkoitettu ihmisten ravinnoksi. Komission ehdotus olisi tehnyt laittomaksi viedä kuolleiden eläinten ruhoja suoraan tiloilta haaskaruokintapaikoille. Sain läpi muutoksen, joka sallii jatkaa tätä, tietyin ehdoin. Nyt luontokuvaajat ja karhunkatselumatkojen järjestäjät voivat jatkaa petojen haaskaruokintaa.Asia on tärkeä myös Espanjan uhanalaisen peto- ja haaskalintukannan säilymiselle.

Kirjallisia kysymyksiä:
Saimaannorpat ja verkkokalastus Suomessa »
EU-taidepalkinto eläinkidutusesitykselle »
Suomen susikannan pieneneminen »
Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta »