”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Autojen CO2 päästörajat EU:ssa

Aikataulu

 • Kompromissi parlamentin ja ministerineuvoston välillä 2.12.
 • Teollisuusvaliokunta äänesti lausunnosta 1.9.
 • Ympäristövaliokunta äänesti 25.9.
 • Esittelijänä Guido Sacconi (PSE-IT)
 • Autojen CO2 päästöistä, kuten myös kaikista EU:n ns. ilmastopaketin osista, on pyrkimys neuvotella valmis lakiteksti syksyn aikana ministerineuvoston kanssa.

Taustaa

 • Henkilöautot aiheuttavat 12 % EU:n hiilidioksidipäästöistä.
 • Liikenteen päästöt kasvavat nopeammin kuin minkään muun sektorin.
 • Vuonna 1994 saksa ehdotti ympäristöministerineuvostossa 120g/km rajaa vuodelle 2005. Komissio teki oman ehdotuksensa tästä vuonna 1995.
 • 120g/km raja sovittiin kuitenkin EU:ssa autoteollisuuden kanssa vapaaehtoisella sopimuksella 10 v sitten. Tämän sopimuksen rajat olivat 140g/km vuonna 2008 ja 120g/km piti saavuttaa 2012.
 • EU-alueella myytävien autojen keskipäästöt nyt 158g/km
 • Löysiä rajoja ajaa erit. Saksan ja Ruotsin autoteollisuus (saksalaisten merkkien keskiarvo 2007 173 g/km).
 • Ranskalaisten ja italialaisten uusien autojen keskipäästö 144g/km

Komission esitys

Viime keväänä komissio muutti jo valmisteltua esitystään vuodelle 2012 ja nosti alkuperäistä 120g/km rajaa 130 grammaan kilometriltä. Tätä perusteltiin sillä, että polttoaineen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä vähennetään siten, että se vastaa 10 g/km päästövähennystä. Vesityksen takana Teollisuuskomissaari Verheugen oli. Komission alkuperäinen esitys oli siis jo heikompi kuin autoteollisuuden oma lupaus vuonna 1998.

Saksan autoteollisuus jyräsi teollisuusvaliokunnan äänestyksessä

Teollisuusvaliokunta ITRE äänesti lausunnostaan 1.9.2008. Konservatiivisen EPP-ryhmän ja keskustan eli ALDE-ryhmän muodostama enemmistö taipui autoteollisuuden painostukseen ja ehdotti komission esityksen pahaa vesittämistä.

Siirtymäkausi:

 • 130 g/km raja voimaan vasta 2015, vuonna 2012 vain 60 % myydyistä autoista pitää täyttää tämä vaatimus. Komission mukaan autokannan asteittainen mukaanotto sitovuuteen tarkoittaa aivan samaa kuin että 130g/km raja siirrettäisiin suoraan vuoteen 2015, koska painavimmat ja saastuttavimmat autot voidaan jättää laskelman ulkopuolelle.
 • Vuoden 2012 päästöraja nousee siis käytännössä arvoon 154g/km (nykytilanne 158g/km). Toisin sanoen "business as usual".

Alemmat sakot:

 • ITRE pienensi sakkomaksun enintään 40 euroon autolta (komission ehdotus oli 95€ jokaiselta rajan ylittävältä grammalta autoa kohden). Komission mukaan näin alhainen sakko ei kannusta autoteollisuutta minkäänlaisiin parannuksiin.

Tuplahyvitys:

 • muulla kuin fossiilisella polttoaineella kulkevat autot lasketaan 1,5 autoksi.
 • Päästöttömät autot lasketaan 3 autoksi.
 • Toisin sanoen päästörajaa vesitetään vielä lisää.

Pitkän aikavälin päästöraja:

 • 2020 uusien autojen keskipäästö max 95 g/km

Ympäristövaliokunta äänesti 25.9.

 

Ympäristövaliokunnan käsittelyn jälkeen alkoivat neuvottelut lopullisesta lakitekstistä parlamentin ja ministerineuvoston välillä.

Tiedotteita autopäästöistä

Tiedote 02.12.08: Autoteollisuus jyräsi ilmaston »

Tiedote 19.09.08: Autoteollisuus lyhytnäköinen kampanjoidessaan löysien päästörajojen puolesta »

Tiedote 05.09.07: Hassi kritisoi Euroopan liikennepolitiikkaa »

Tiedote 12.09.07: Europarlamentin ympäristövaliokunta vaatii reipasta vähennystä uusien autojen hiilidioksidipäästöihin »

Tiedote 24.10.07: Europarlamentti vesitti autojen hiilidioksidipäästörajat »

TEK-lehden kolumni: Raikkaampaan liikenteeseen »