”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Alkoholin vähimmäisvalmisteveron nostaminen kansanterveyden edistämiseksi

Kirjallinen kysymys komissiolle
12.7.2013
Satu Hassi ja Carl Schlyter (Greens/EFA)
Alkoholin käytön rajoittaminen on tärkeä osa kansanterveyspolitiikkaa monissa EU:n jäsenvaltioissa. Hintojen sääntely alkoholin valmisteverolla on tärkeä työväline tällaisen politiikan toteutuksessa. Yhteys alkoholin hinnan ja kulutuksen välillä on selvästi todettavissa: mitä korkeampi hinta, sitä pienempi kulutus, erityisesti suurkuluttajien keskuudessa.
EU:n laajuiset vähimmäistasot alkoholin valmisteverolle ovat tarpeellisia sisämarkkinoilla, jotta hinnoittelupolitiikka ei heikenny rajojen yli ostamisella. Nykyisiä vähimmäisvalmiste¬veroja ei ole kuitenkaan muutettu vuoden 1992 jälkeen, mikä tarkoittaa, että niiden todellinen arvo on laskenut keskimäärin kolmanneksen inflaation vuoksi. Lisäksi on huomioitava, että niiden todellinen arvo oli melko alhainen jo vuonna 1992.
Alkoholin vähimmäisvalmisteveron todellisen arvon heikentyminen aiheuttaa ongelmia terveyspolitiikalle useissa jäsenvaltioissa. Suomessa hallitus laski valmisteveroja vuonna 2004 vastauksena voimistuvaan suuntaukseen ostaa alkoholia Virosta, jossa verot ovat hyvin alhaisia. Tulos oli kansanterveyden kannalta erittäin huono. Tanskan hallitus päätti laskea oluen verotusta 15 prosentilla 1. heinäkuuta 2013, mikä teki alkoholista edullisempaa Tanskassa asuvien ihmisten lisäksi myös naapurimaiden asukkaille. Tässä kilpaillaan alimmasta verotasosta: se tarkoittaa, että verojen alentaminen yhdessä maassa johtaa verojen alenemiseen naapurimaissa.
Onko komissio samaa mieltä siitä, että alkoholin vähimmäisvalmisteveron nostamisesta olisi hyötyä kansanterveyden suojelussa?
Jos on, onko komissiolla suunnitteilla lainsäädäntöehdotuksia aiheesta lähitulevaisuudessa?
 
E-008648/2013
Algirdas Šemetan
komission puolesta antama vastaus
(3.9.2013) 
1. Kyllä. Valmisteverolla voi olla suuri vaikutus alkoholin hintaan, ja on olemassa painavaa näyttöä siitä, että alkoholin hinnan korotus voi auttaa kansanterveyden suojelussa.
2. Ei. Komission ehdotuksella pyritään muun muassa korottamaan alkoholin valmisteveron vähimmäistasoja [KOM(2006)486]. Ehdotus on edelleen neuvoston käsiteltävänä, mutta siitä ei ole keskusteltu vuoden 2007 jälkeen.
Alkoholi on merkittävä kansanterveysongelma Euroopan unionissa, sillä se on yksi kroonisten sairauksien tärkeimmistä riskitekijöistä. Euroopan komissio on puuttunut arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemiin negatiivisiin ilmiöihin EU:n strategialla, jolla tuetaan jäsenvaltioita alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä.  Kansallista alkoholipolitiikkaa ja toimintaa käsittelevä komitea on yksi strategiaa täytäntöönpanevista rakenteista. Se on jäsenvaltioiden komitea ja toimii myös foorumina, jolla voidaan jakaa ja vaihtaa parhaita käytäntöjä.