Muutosehdotus 142

Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan vesipuitedirektiiviä maataloustuen ehtona:

Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annettu direktiivi 2000/60/EY katsotaan osaksi liitettä II heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat panneet kyseisen direktiivin täytäntöön ja viljelijöihin suoraan sovellettavat velvoitteet on määritelty. Edellä sanotun huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 111 artiklan mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 12 kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen jäsenvaltio on ilmoittanut komissiolle direktiivin täytäntöönpanosta.

Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa

Vastaan: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg Hassi

Poissa: Manner

Hyväksytty äänin 323-314

Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s.383-384:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI