Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013
 
Muutosehdotus 178
 
Poistetaan maaperää koskevista vähimmäisvaatimuksista kohta vähimmäiskasvipeitteestä:
 
Vähimmäiskasvipeite
 
Puolesta: Takkula
 
Vastaan: Jäätteenmäki, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
 
Poissa: Manner
 
Hylätty äänin 75-541.
 
Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s. 399-400:
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI