Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013
 
Muutosehdotus 217=227
 
Lisätään kohta, jonka mukaan sakko viherryttämisvaatimusten noudattamatta jättämisestä voi olla yli 30 prosenttia tukimäärästä:
 
Ellei 65 artiklasta muuta johdu, tämän artiklan mukaisesti (suoria tukia koskevan) asetuksen … III osaston 2 luvussa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen peruutusten ja vähennysten määrä voi ylittää siinä luvussa tarkoitetun tuen määrän.
 
Puolesta: Essayah, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
 
Vastaan:  Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Korhola
 
Poissa: Manner
 
Hylätty äänin 211-435
 
 
Muutosehdotus 111
 
Lisätään kohta, jossa määrätään viherryttämisvaatimusten rikkomisen enimmäissakoksi 30 prosentin menetys saadusta tuesta:
 
Ellei 65 artiklasta muuta johdu, tämän artiklan mukaisesti (suoria tukia koskevan) asetuksen … III osaston 2 luvussa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamatta jättämisen vuoksi tehtyjen peruutusten ja vähennysten määrä ei saa ylittää siinä luvussa tarkoitetun tuen määrää.
 
Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa
 
Vastaan: Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi
 
Hyväksytty äänin 434-202.
 
Katso 13.3. nimenhuutoäänestysten pöytäkirja s.421-424:
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20130313%2bRES-RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI&language=FI