”Tässä työssä auttaa, että on pienenä ihaillut Peppi Pitkätossua.”

Äänestys EU:n koheesiopolitiikan kehittämisestä 11.3.09

Koheesiopolitiikka tarkoittaa EU:n budjetista rahoitettavia toimia, joilla pyritään nopeuttamaan köyhempien jäsenmaiden taloudellista kehitystä. Koheesiopolitiikassa liikkuvat suuret rahat, joilla on tähän asti rahoitettu paljon ilmastonsuojelun kannalta haitallisia hankkeita, kuten moottoriteitä.

Vihreät olivat tehneet kaksi ehdotusta Kirilovin mietintöön, jotka molemmat olivat lähes suoria sitaatteja EPP-ryhmän vaaliohjelmasta. Valtaosa EPP-ryhmästä (johon kuuluvat mm Suomen kokoomuslaiset) äänesti molempia ehdotuksia vastaan. Toista ehdotusta tuki vain neljä tämän ryhmän jäsentä.

Näistä ehdotuksista ensimmäinen, muutosehdotus 2,  kuului:

"[parlamentti] katsoo, että ilmastotavoitteet pitäisi integroida paremmin koheesiopolitiikkaan, koska toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi luovat valtavia liiketoimintamahdollisuuksia, kun muodostuu uusia markkinoita erityisesti uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden alalla, mikä auttaa elvyttämään talouksiamme ja työllisyyttämme".

PUOLESTA: Jäätteenmäki, Lax, Pohjamo, Takkula, Seppänen, Hassi, Pietikäinen, Siitonen, Myller.

VASTAAN: Itälä, Lehtinen, Paasilinna.

POISSA: Korhola ja Vatanen.

Hylättiin numeroin 429-178

Toinen ehdotus, muutosehdotus 3, kuului:

"[parlamentti] korostaa, että nykyistä talouskriisiä ei saa käyttää viivyttelyn verukkeena, vaan se pitää päinvastoin nähdä mahdollisuutena lisätä investointeja ympäristöystävällisiin teknologioihin, mikä voi edellyttää muutoksia nykyisiin rahoitusohjelmiin".

PUOLESTA: Seppänen, Hassi, Pietikäinen, Myller

VASTAAN: Lax, Pohjamo, Takkula, Virrankoski, Itälä, Korhola, Siitonen, Vatanen, Lehtinen ja Paasilinna.

POISSA: Jäätteenmäki.

Hylättiin numeroin 521-88 vain muutaman EPP:n jäsenen äänestäessä puolesta.