Ympäristö


Ympäristönsuojelu hyödyttää taloutta

"Uudet ympäristövaatimukset tappavat teollisuuden" on usein toistuva väite. Tutkimus ja käytännön kokemus antavat kuitenkin toisenlaisen kuvan. Jo 1990-luvulla yksi johtavista kilpailukyvyn tutkijoista, yhdysvaltalainen professori Michael Porter esitti eri maiden kehitystä analysoituaan, että ympäristönsuojelu parantaa kilpailukykyä. Myös taloustieteen Nobelilla palkittu Paul Krugman korostaa, että ympäristönormeista tinkiminen ei tekisi ihmisistä rikkaampia, vaan […]

Read more»
 

Resurssitehokas Eurooppa

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan, jolla määriteltiin keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot resurssitehokkuuden, vähähiilisen talouden sekä kestävän kasvun saavuttamiseksi. Vihreät ovat tyytyväisiä parlamentin […]

Read more»
 

Keuhkot kiittävät laivojen päästöjen vähentämisestä

Rikkisopu varmistui tänään Myöhään viime viikon tiistaina EU-parlamentin ja ministerineuvoston neuvottelijat saivat hierottua alustavan sovun niin sanotusta laivarikkidirektiivistä. Seuraavana päivänä asia jäi kuitenkin EU:n jäsenmaiden hallitusten ja komission välisen ikuisuuskiistan panttivangiksi ja puheenjohtajamaa Tanska antoi näille tähän päivään asti aikaa ilmoittaa lopulliset kantansa. (Ikuisuuskiista koskee sitä, päätetäänkö direktiiviä tarkentavat säädökset […]

Read more»
 

Kukat suojaavat allergialta ja muita ihmeitä

Kotipihan kukkaset voivat suojella lasta allergioilta tai astmalta. Aivan äskettäin julkistettiin tutkimus, josta voi vetää tämän yllättävän johtopäätöksen. Havainnon – tai hypoteesin – jonka mukaan allergioilla voi olla yhteys luonnon monimuotoisuuteen, takana on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimmista luonnontieteilijöistä, ekologi Ilkka Hanski. Hän on tutkinut aihetta yhdessä  muun muassa Tari Haahtelan […]

Read more»
 

“Hehkulamppudirektiivi”

EU alkoi syksystä 2009 alkaen poistaa markkinoilta energiaa tuhlaavia perinteisiä hehkulamppuja. Viimeiset perinnehehkulamput poistuvat markkinoilta syyskuussa 2012. Myös tämä on kerrottu minun aikaansaannoksekseni. Miten se oikeasti meni? Kyseessä ei ole direktiivi, vaan ns Ekodesign-direktiivin alainen toimeenpanopäätös. Ekodesign-direktiivi on hyväksytty 2005. Direktiivi antaa valtuudet asettaa ns komitologiapäätöksenä (jonka tekevät komissio yhdessä […]

Read more»
 

Hajajätevesiasetus

Myös vuonna 2003 säädettyä hajajätevesiasetusta, jolla säädettiin puhdistusvaatimukset viemäriverkkojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesille, on kerrottu minun aikaansaannoksekseni. Miten se oikeasti meni? Asetus pantiin valmisteluun ollessani ministeri (1999-2002). Päätöksen asetuksesta teki kuitenkin seuraava hallitus, Vanhasen 1 hallitus, jonka ympäristöministeri oli Jan-Erik Enestam. Syy siihen, että myös haja-asutuksen jätevesille alettiin valmistella puhdistusvaatimuksia, […]

Read more»
 

Rantojensuojeluohjelma

Ainakin isäni kotikylän seudulla katsottiin ja jotkut ehkä katsovat edelleen, että rantojensuojeluohjelma on minun aikaansaannokseni, ainakin Päijänteeseen laskevan Arvajan reitin osalta, jonka rannat ovat osittain Jämsää, osittain Kuhmoista. Miten se oikeasti meni? Rantojensuojeluohjelmasta teki päätöksen Harri Holkerin (kok) sinipunahallitus joka istui 1987-1991. Ympäristöministeri oli Kaj Bärlund (sd). Vihreillä oli tuohon […]

Read more»
 

Haavoittuva Arktis

Pohjoisen jäämeren pinnalta monivuotinen jää on lähestulkoon hävinnyt. Myös mannerjään sulaminen kiihtyy. Kun pohjoisten alueiden lunta ja jäätä sulaa, paljastuva maa ja vesi imevät aiempaa enemmän auringon säteilemää energiaa, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Luoteisväylä Pohjoisen jäämeren kautta Atlantilta Tyynellemerelle aukeni ensimmäisen kerran elokuussa 2007. Merijään väheneminen ja oheneminen on käynnistänyt […]

Read more»
 

Rio+20 – kestävän kehityksen remontti

Matkalla Rioon

YK:n kestävän kehityksen Rio+20 -kokouksen tavoitteina ovat vihreän talouden rakentaminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi, sekä kestävän kehityksen institutionaalisten puitteiden kehittäminen. Kokous toimii seurantakokouksena vuoden 1992 Riossa järjestetylle YK:n ympäristö- ja kehityskokoukselle, jossa hyväksyttiin Agenda21 eli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, YK:n ilmastonmuutoskonventti, joka loi pohjan 1997 Kioton sopimukselle, sekä […]

Read more»
 

Onko takatalvi säiden “globaalia omituistumista”?

On huhtikuun alku, mutta hanget hohtavat valkoisina Tampereella. Toissayönä pihallemme satoi suunnilleen 40 cm uutta lunta. Eilen Pyynikillä kävellessä tuntui kuin olisi Lapissa, paksut hanget hohtivat kirkkaassa huhtikuun auringossa. Onko ilmastonmuutos peruttu? Yksi yksittäinen sääilmiö ei tietenkään todista ilmastonmuutoksesta sitä eikä tätä, eikä muutama vuosikaan, kyse on pitemmän ajan muutoksista. […]

Read more»
 

Search from category "Ympäristö"