Ympäristö


Resurssitehokas Eurooppa

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan, jolla määriteltiin keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot resurssitehokkuuden, vähähiilisen talouden sekä kestävän kasvun saavuttamiseksi. Vihreät ovat tyytyväisiä parlamentin […]

Lue lisää»
 

Kukat suojaavat allergialta ja muita ihmeitä

Kotipihan kukkaset voivat suojella lasta allergioilta tai astmalta. Aivan äskettäin julkistettiin tutkimus, josta voi vetää tämän yllättävän johtopäätöksen. Havainnon – tai hypoteesin – jonka mukaan allergioilla voi olla yhteys luonnon monimuotoisuuteen, takana on yksi Suomen kansainvälisesti arvostetuimmista luonnontieteilijöistä, ekologi Ilkka Hanski. Hän on tutkinut aihetta yhdessä  muun muassa Tari Haahtelan […]

Lue lisää»
 

”Hehkulamppudirektiivi”

EU alkoi syksystä 2009 alkaen poistaa markkinoilta energiaa tuhlaavia perinteisiä hehkulamppuja. Viimeiset perinnehehkulamput poistuvat markkinoilta syyskuussa 2012. Myös tämä on kerrottu minun aikaansaannoksekseni. Miten se oikeasti meni? Kyseessä ei ole direktiivi, vaan ns Ekodesign-direktiivin alainen toimeenpanopäätös. Ekodesign-direktiivi on hyväksytty 2005. Direktiivi antaa valtuudet asettaa ns komitologiapäätöksenä (jonka tekevät komissio yhdessä […]

Lue lisää»
 

Hajajätevesiasetus

Myös vuonna 2003 säädettyä hajajätevesiasetusta, jolla säädettiin puhdistusvaatimukset viemäriverkkojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesille, on kerrottu minun aikaansaannoksekseni. Miten se oikeasti meni? Asetus pantiin valmisteluun ollessani ministeri (1999-2002). Päätöksen asetuksesta teki kuitenkin seuraava hallitus, Vanhasen 1 hallitus, jonka ympäristöministeri oli Jan-Erik Enestam. Syy siihen, että myös haja-asutuksen jätevesille alettiin valmistella puhdistusvaatimuksia, […]

Lue lisää»
 

Rantojensuojeluohjelma

Ainakin isäni kotikylän seudulla katsottiin ja jotkut ehkä katsovat edelleen, että rantojensuojeluohjelma on minun aikaansaannokseni, ainakin Päijänteeseen laskevan Arvajan reitin osalta, jonka rannat ovat osittain Jämsää, osittain Kuhmoista. Miten se oikeasti meni? Rantojensuojeluohjelmasta teki päätöksen Harri Holkerin (kok) sinipunahallitus joka istui 1987-1991. Ympäristöministeri oli Kaj Bärlund (sd). Vihreillä oli tuohon […]

Lue lisää»
 

Haavoittuva Arktis

Pohjoisen jäämeren pinnalta monivuotinen jää on lähestulkoon hävinnyt. Myös mannerjään sulaminen kiihtyy. Kun pohjoisten alueiden lunta ja jäätä sulaa, paljastuva maa ja vesi imevät aiempaa enemmän auringon säteilemää energiaa, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Luoteisväylä Pohjoisen jäämeren kautta Atlantilta Tyynellemerelle aukeni ensimmäisen kerran elokuussa 2007. Merijään väheneminen ja oheneminen on käynnistänyt […]

Lue lisää»
 

Rio+20 – kestävän kehityksen remontti

Matkalla Rioon

YK:n kestävän kehityksen Rio+20 -kokouksen tavoitteina ovat vihreän talouden rakentaminen kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi, sekä kestävän kehityksen institutionaalisten puitteiden kehittäminen. Kokous toimii seurantakokouksena vuoden 1992 Riossa järjestetylle YK:n ympäristö- ja kehityskokoukselle, jossa hyväksyttiin Agenda21 eli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, YK:n ilmastonmuutoskonventti, joka loi pohjan 1997 Kioton sopimukselle, sekä […]

Lue lisää»
 

Onko takatalvi säiden ”globaalia omituistumista”?

On huhtikuun alku, mutta hanget hohtavat valkoisina Tampereella. Toissayönä pihallemme satoi suunnilleen 40 cm uutta lunta. Eilen Pyynikillä kävellessä tuntui kuin olisi Lapissa, paksut hanget hohtivat kirkkaassa huhtikuun auringossa. Onko ilmastonmuutos peruttu? Yksi yksittäinen sääilmiö ei tietenkään todista ilmastonmuutoksesta sitä eikä tätä, eikä muutama vuosikaan, kyse on pitemmän ajan muutoksista. […]

Lue lisää»
 

Öljyn megariskit Arktiksella

Tällä viikolla EU-parlamentissa oli järjestämäni seminaari Pohjoiselle jäämerelle suuntautuvan öljyryntäyksen riskeistä. Siinä kävi selväksi kaksi asiaa. Ensinnäkin että öljyn ja kaasun poraukseen Jäämeren äärioloissa liittyy suunnattomia inhimillisiä ja ympäristöriskejä, ja toiseksi että ryntäystä tuskin kyetään estämään, ellei öljyriippuvuudesta päästä eroon. Yksi mielenkiintoisimmista puhujista oli Nils Andreas Masvik turvallisuusluokituslaitos Det Norske […]

Lue lisää»
 

Ydinvoiman alasajosta konsensus Saksassa

Viime perjantaina olin harvinaislaatuisessa lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Oikeistokoalition hallitseman Saksan suurlähetystön edustaja kertoi yhdessä vihreän saksalaismepin kanssa siitä, miten Saksa aikoo rakentaa energiatulevaisuutensa, kun maa luopuu ydinvoimasta. Saksalaiset itse kutsuvat energiapolitiikkansa suunnanmuutosta sanalla Energiewende. Lähetystön edustaja Ulrich Seidenberger kertoi, että itse ydinvoimasta luopumisesta vallitsee Saksassa konsensus. Erimielisyyttä on ollut vain aikataulusta. […]

Lue lisää»
 

Hae kategoriasta "Ympäristö"