Parlamentti


Lääkkeiden tuottajamaan merkitseminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 24.1.2011 Direktiivi 2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä vaatii, että EU-markkinoilla myytävien lääkkeiden pakkausselosteessa tulee kertoa  (artikla 59:1) “valmistajan nimi ja osoite”. Toisin sanoen kuluttajan tulisi pystyä näkemään ostamansa lääkkeen alkuperäinen valmistusmaa pakkauksesta. Termiä “valmistaja” ei kuitenkaan ole määritelty direktiivissä, mikä on johtanut monenlaisiin […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen Silvia-Adriana Ţicău, Fiona Hall, Marisa Matias, Algirdas Saudargas, Claude Turmes Raukeamispäivä: 20.1.2011   0077/2010 Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin toimielinten rakennusten energiatehokkuuteen Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan, – ottaa […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa  Pavel Poc, Frieda Brepoels, Cristian Silviu Buşoi, Jo Leinen, Alojz Peterle Raukeamispäivä: 20.12.2010 HYVÄKSYTTY   0068/2010 Kirjallinen kannanotto paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaan Euroopan unionissa Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. ottaa huomioon, että EU:ssa […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiEuroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseenJean-Paul Besset, Chris Davies, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia SârbuRaukeamispäivä: 20.12.2010HYVÄKSYTTY  0071/2010Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseenEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että eväpyynnillä tarkoitetaan tuhlaavaa tapaa irrottaa hainevät aluksella ja heittää ruhot mereen […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluun

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiKosovon alaikäisten romanien suojeluunCatherine Grèze, Jean-Luc Bennahmias, Cornelia Ernst, Kinga Göncz, Barbara LochbihlerRaukeamispäivä: 20.12.2010  0069/2010Kirjallinen kannanotto Kosovon alaikäisten romanien suojeluunEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti EU:n on kunnioitettava perusoikeuksia kaikissa toimissaan,– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Thomas Hammarbergin raportin […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiin

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiUnescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiinPaolo Bartolozzi, Leonardo Domenici, Niccolò Rinaldi, Helga TrüpelRaukeamispäivä: 20.12.2010  0070/2010Kirjallinen kannanotto Unescon maailmanperintökohteiden suojelu- ja säilyttämistoimiinEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon Unescon yleiskokouksen 16. marraskuuta 1972 hyväksymän maailman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen,– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että maailmanperintökomitea on luetteloinut 148 valtiossa 890 […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaan

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestivainoamisen torjuntaanElizabeth Lynne, Roberta Angelilli, Tanja Fajon, Raül Romeva i RuedaRaukeamispäivä: 20.12.2010  0072/2010Kirjallinen kannanotto vainoamisen torjuntaanEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että vainoaminen voi olla kammottava kokemus, joka altistaa uhrit psyykkisille traumoille ja fyysiselle väkivallalle;B. ottaa huomioon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa vainoaminen koskee vuosittain 1,2 miljoonaa […]

Read more»
 

Ajkan MAL Zrt. -alumiinitehtaassa säilytetyn aineen laatu ja tehtaan nykyinen toiminta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLECsaba Sándor Tabajdi (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Linda McAvan (S&D) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 14.12.2010 Direktiivissä 2000/532/EY perustettiin Euroopan jäteluettelo, jossa määritellään vaarallisen jätteiden kriteerit. Jäteluettelon mukaan vaarallisiksi aineiksi on luokiteltava mitkä tahansa aineet, joilla on syövyttäviä vaikutuksia ja joiden sisältämien ärsyttävien aineiden pitoisuudet ylittävät tietyt rajat […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiasunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaanBritta Thomsen, Elizabeth Lynne, Ilda Figueiredo, Karima Delli, Jacek ProtasiewiczRaukeamispäivä: 6.12.2010HYVÄKSYTTY  0061/2010Kirjallinen kannanotto asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaanEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 antamansa kirjallisen kannanoton asunnottomuuden poistamiseen,– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on yhä asunnottomia ja että se […]

Read more»
 

Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioon

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestitiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioonFilip KaczmarekRaukeamispäivä: 6.12.2010  0063/2010Kirjallinen kannanotto tiibetiläiselle aktivistille Karma Samdrupille annettuun vankeustuomioonEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että 25. kesäkuuta 2010 Xinjiangin provinssin kansantuomioistuin tuomitsi tiibetiläisen sosiologin ja yhteisötyöntekijän Karma Samdrupin 15 vuodeksi vankeuteen ja menettämään poliittiset oikeutensa,B. ottaa huomioon, että […]

Read more»
 

Search from category "Parlamentti"