Parlamentti


Lääkedirektiivien toimeenpano kasvirohdosten osalta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.6.2011 Lääkedirektiivi (2004/27/EY) ei ota kantaa myyntiluvallisten kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavaan, mutta mainitsee 4. johdantokohdassa, että ”kaikkien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden valmistusta ja jakelua koskevien säännösten ensisijaisena tarkoituksena tulisi olla kansanterveyden suojelu. Tämä päämäärä olisi kuitenkin saavutettava keinoilla, jotka eivät estä lääketeollisuuden tai -kaupan kehitystä yhteisössä.” Lääkedirektiivi (2004/27/EY) […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström Raukeamispäivä: 23.6.2011 HYVÄKSYTTY   0014/2011 Kirjallinen kannanotto vapaaehtoiseen järjestelmään teollisuustuotteiden pakkausmerkintöjen esittämiseksi pistekirjoituksella Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 26 artiklan, joissa vahvistetaan vammaisten […]

Lue lisää»
 

REACH-asetus: tarve lisätä rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia

Kirjallisesti vastattava kysymys E-004102/2011komissiolle työjärjestyksen 117 artiklaCarl Schlyter (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetuksen mukaisten arviointien edistymistä koskevien kertomusten mukaan puutteellisten rekisteröintien määrä on suuri, ja niissä on lukuisia puutteita (vuonna 2010 64 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia; vuonna 2009 50 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia). Samaan aikaan […]

Lue lisää»
 

Mustan hiilen vähentäminen arktisen alueen lämpenemisen hidastamiseksi

9. kesäkuuta 2011 E-005530/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE)  Huhtikuussa 2011 UNECEn kaukokulkeutumissopimuksen (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) yhteydessä aloitettiin työ mustan hiilen lisäämiseksi Göteborgin pöytäkirjaan. Tutkimukset ovat yhdistäneet noen osana esiintyvän mustan hiilen ilmaston lämpenemiseen erityisesti siksi, että nämä päästöt nopeuttavat arktisella alueella jään ja lumen sulamista. […]

Lue lisää»
 

Seuraamukset väärin ilmoitetusta energiankulutuksesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Fiona Hall, Sirpa Pietikäinen and Anni Podimata 1.6.2011 Hyväksymällä asetuksen (EY) N:o 765/2008 EU on tunnustanut, että markkinavalvonta on tärkeää energiakysymysten ja ympäristön sekä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelun kannalta. Äskettäin julkaistut ATLETE-testausohjelman (www.atlete.eu) kotitalouksien jääkaappeja koskevat tulokset osoittivat, että energiamerkintöjen tiedot eivät vastaa mittaustuloksia 53 […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto Cleanup in Europe- ja Let’s do it World 20122 aloitteisiin

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti Cleanup in Europe- ja Let's do it World 2012  aloitteisiin Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Indrek Tarand Raukeamispäivä: 16.5.2011 HYVÄKSYTTY   0003/2011 Kirjallinen kannanotto Cleanup in Europe- ja Let's do it World 20122  aloitteisiin Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto korruption torjumiseen eurooppalaisessa urheilussa

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti korruption torjumiseen eurooppalaisessa urheilussa Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka Raukeamispäivä: 16.5.2011 HYVÄKSYTTY   0007/2011 Kirjallinen kannanotto korruption torjumiseen eurooppalaisessa urheilussa Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklan 2 kohdan seitsemännen luetelmakohdan, jossa todetaan, että […]

Lue lisää»
 

EU:n laajuisen panttijärjestelmän luominen pulloille ja tölkeille

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Verts/ALE) 12.5.2011 Euroopan komission valmistellessa resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa juomapakkausten kierrättämisen tehostaminen auttaisi EU:ta luonnonvarojen säästeliäämmässä käytössä. Useat EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön kansallisen panttijärjestelmän juomapakkauksille, millä edistetään muovin ja alumiinin kierrätystä. Esimerkiksi Suomessa on hyvin toimiva pantillisten pullojen kierrätysjärjestelmä sekä panttiin perustuva metallisten […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto epilepsiaan

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti epilepsiaan Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann Raukeamispäivä: 15.9.2011 HYVÄKSYTTY   0022/2011 Kirjallinen kannanotto epilepsiaan Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. ottaa huomioon, että epilepsia on yleisin vakava aivotoiminnan häiriö, B. ottaa huomioon, että 6 000 000 eurooppalaista sairastaa […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto sodassa vammautuneisiin siviileihin

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti sodassa vammautuneisiin siviileihin Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck Raukeamispäivä: 15.9.2011 HYVÄKSYTTY   0021/2011 Kirjallinen kannanotto sodassa vammautuneisiin siviileihin Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymän Tukholman ohjelman, – ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan, A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"