Parlamentti


“Kompostoidun” vaarallisten ja vaarattomien jätteiden sekoituksen käsittely Unkarin punaliejujätealtaassa: vesialan lainsäädännön ja Natura 2000 -lainsäädännön noudattaminen

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 7.2.2012 Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien kahden asiakirjan mukaan alueen pohjavesien saastepitoisuus on korkea punaliejujätealtaan vuoksi (esim. arseenipitoisuus on yli 0,4 mg/l, H-8212-2/2010 ja H-7423-25/2011). Unkarin toimivaltainen viranomainen (pohjoisen Transdanubian ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja vesihallinnon tarkastuslaitos) antoi 22. huhtikuuta 2010 Tatai Környezetvédelmi Zrt ‑yhtiölle luvan lisätä 132 […]

Lue lisää»
 

Susikannan pienentyminen ja korvauskäytäntö Suomessa

Kirjallinen kysymys komissiolleSirpa Pietikäinen (EPP) Satu Hassi (Greens/EFA)20.12.2011 Susi on määritelty Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka kannan koko on 135 -145 yksilöä koko maassa. Lisääntyvä susikanta rajoittuu poronhoitoalueen eteläpuolelle. Poronhoitoalueella susi kuuluu Luontodirektiivin liitteen V lajeihin ja sinne päätyneet sudet tapetaan pois. Tästä huolimatta valtaosa susien vuoksi Suomessa maksettavista korvauksista kohdentuu […]

Lue lisää»
 

IPPC Directive application of the Outokumpu industry in Finland

Kirjallinen kysymys komissiolle14.12.2011 Isabella Lövin (Greens/EFA) & Satu Hassi (Greens/EFA) The steel company Outokumpu has applied for permission to increase their production of steel and ferrochromium in their plant in Tornio, Finland, near the Swedish border. The increased production is expected to further increase already high levels of emissions of chromium, cyanide, […]

Lue lisää»
 

Päätöslauselma EU:n kokonaisvaltaisesta vastauksesta hiv/aids-ongelmaan EU:ssa ja naapurimaissa

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. joulukuuta 2011 EU:n kokonaisvaltaisesta vastauksesta hiv/aids-ongelmaan EU:ssa ja naapurimaissa, komission tiedonannon (KOM(2009)0569) väliarviointi  Euroopan parlamentti , joka –  ottaa huomioon komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Hivin/aidsin torjunta Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2009–2013” (KOM(2009)0569), –  ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman oikeuksiin […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula Raukeamispäivä: 15.3.2012 HYVÄKSYTTY   0050/2011 Kirjallinen kannanotto Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 165 […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni Raukeamispäivä: 15.3.2012 HYVÄKSYTTY   0049/2011 Kirjallinen kannanotto kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 13 artiklan, – ottaa […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda Raukeamispäivä: 15.3.2012 HYVÄKSYTTY   0047/2011 Kirjallinen kannanotto kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon vuonna 1982 tehdyn YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) artiklan 117, jonka mukaan kaikki […]

Lue lisää»
 

Discrimination of hydrotreated vegetable oil

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE) 23.11.2011 The renewable energy directive aims to increase the share of renewable energy and develop the market. According to Article 27 of the directive, the deadline for transposition was 5 December 2010. The Commission’s website shows that it has initiated infringement proceedings against 23 […]

Lue lisää»
 

Diagnoosinumero kemikaaliyliherkkyydelle

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE), Riikka Manner (ALDE), Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Liisa Jaakonsaari (S&D) Kemikaaliyliherkkyys (Multiple Chemical Sensitivity) on sairaus, joka aiheuttaa enenevässä määrin työkyvyttömyyttä. Kemikaalelle ja hajusteille voimakkaasti yliherkät kärsivät mm. päänsärystä, pahoinvoinnista ja hengitystieoireista jo pienistä määristä ilmassa olevia kemikaaleja, ja lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että kyseessä […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini Raukeamispäivä: 16.2.2012 HYVÄKSYTTY   0045/2011 Kirjallinen kannanotto tieteellisten valmiuksien kehittämiseen Afrikassa: Euroopan ja Afrikan välisten radioastronomiakumppanuuksien edistäminen Euroopan parlamentti, joka – ottaa […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"