Parlamentti


Syanidin käyttö kaivoksissa

Kirjallinen kysymys komissiolle 20.6.2012 Satu Hassi (Vihreät/EVA), Sirpa Pietikäinen (EPP) Toukokuussa 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa katsottiin, että syanidin käyttö kaivoksissa tulisi kieltää EU:ssa. Parlamentti painotti syanidin olevan erittäin myrkyllinen kemikaali, joka vesipuitedirektiivin liitteessä VIII kuuluu merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon. Suomessa yhden Euroopan suurimmista kultakaivoksista Kittilässä omistava Agnico-Eagle Finland […]

Lue lisää»
 

Viron vaalilaki

Satu Hassi, Indrek Tarand, Cronberg Tarja (Vihreät/EVA) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen komissiolle Viron vaalilakia koskien. Nykyisen vaalilain mukaan vaalien ehdokasmaksu palautetaan puolueelle, mikäli sen äänimäärä ylittää 5% kokonaisäänien määrästä. Mikäli puolueen äänimäärä jää tämän alle, ei ehdokasmaksua palauteta. Järjestelmä on epätasa-arvoinen pieniä puolueita ja sitoutumattomia ehdokkaita kohtaan. Kirjallinen kysymys komissiolle Satu […]

Lue lisää»
 

Resurssitehokas Eurooppa

Hassi oli vihreiden varjoraportööri ympäristövaliokunnan mietinnössä, joka koski resurssitehokkuuden parantamista Euroopassa. Mietinnön esittelijänä toimi Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Parlamentti hyväksyi päätöslauselmaesityksen muutoksitta 24.5. Päätöslauselma ottaa kantaa komission viime vuonna julkaisemaan resurssitehokkuus-tiekarttaan, jolla määriteltiin keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keinot resurssitehokkuuden, vähähiilisen talouden sekä kestävän kasvun saavuttamiseksi. Vihreät ovat tyytyväisiä parlamentin […]

Lue lisää»
 

Ust-Lugan sataman tilanne Venäjällä

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi, Indrek Tarand (Vihreät/EVA) 08.05.2012 Itämerellä sijaitsevan venäläisen Ust-Lugan sataman telakka sortui marraskuussa 2011. Sekalaisten korjaustöiden jälkeen venäläiset sanomalehdet kertoivat, että kaksi öljyterminaaleista avattiin maaliskuussa 2012 öljyn ja öljytuotteiden käsittelyä varten. Satama on Venäjälle strategisesti tärkeä, koska se on päätepiste toiselle Itämeren halki kulkevalle […]

Lue lisää»
 

Turkkilaisen aseistakieltäytyjän ja ihmisoikeusaktivistin Halil Savdan vapauttaminen

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 12.4.2012 Halil Savda pidätettiin 24. helmikuuta 2012 ja vietiin suorittamaan 100 päivän vankeustuomiota, jonka hän oli saanut "kansan vieraannuttamisesta armeijasta" Turkin rikoslain 318 artiklan perusteella. […]

Lue lisää»
 

Pakkausten täyttöaste

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 12.4.2012 Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä säätää toimista, joilla pyritään vähentämään pakkausjätteiden tuotantoa ja lisäämään niiden kierrätystä. Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot mm. ottamaan käyttöön palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjestelmiä hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivi ei kuitenkaan käsittele elintarvikkeiden kuluttajapakkausten täyttöastetta eli sitä, miten […]

Lue lisää»
 

Päivittäistavarakaupan keskittyminen

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi ja Tarja Cronberg (Greens/EFA) 20.3.2012 Päivittäistavarakauppa Suomessa on Euroopan keskittyneintä (n. 80% markkinoista kahden suurimman ketjun hallussa). Keskittyminen rajoittaa kilpailua ja on tuonut epäterveitä käytäntöjä. Esimerkiksi tuottajat joutuvat usein maksamaan kauppaketjuille markkinointirahaa, jonka ainut vastine on tuotteen pääsy kaupan valikoimaan. Tuottaja saatetaan myös […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen

KIRJALLINEN KANNANOTTO työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze, Fiona Hall Raukeamispäivä: 14.6.2012 HYVÄKSYTTY   0007/2012 Kirjallinen kannanotto kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen Euroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon, että kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa korostetaan, että EU aikoo kiinnittää kehitysyhteistyökasvatukseen ja  […]

Lue lisää»
 

IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 15.2.2012 Saarijärven kaupunki on tehnyt kantelun, jossa se pyytää komissiota tutkimaan, rikkooko Suomi IPPC-direktiivin (2008/1/EY) artikloja 3, 6, 9 ja 10 ja vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) artikloja 4 ja 10 turvetuotannon lupamenettelyssä. Suomi ei ole täyttänyt IPPC-direktiivin mukaisia velvoitteitaan ryhtyä toimiin, jotta turvetuotanto ei merkittävästi pilaa […]

Lue lisää»
 

Laivaliikenteen rikkipäästöt

Laivojen aiheuttamien ilmansaasteiden arvioidaan vievän 50 000 ihmistä Euroopassa joka vuosi ennenaikaiseen hautaan. Laivaliikenteen päästöjä ei ole rajoitettu toistaiseksi samalla tavalla kuin maantieliikenteen. Rekkojen dieselin rikkiraja on jo nyt sata kertaa tiukempi kuin se, jota Itämeren laivojen pitää noudattaa vuodesta 2015. Myös laivaliikenteen päästöjä tulee siis alentaa nykyisestä tasosta. Vuoden […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"