Parlamentti


Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa?

Kirjallinen kysymys neuvostolle 13.5.2005 Aihe: Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa? Amnesty Internationalin äskettäin julkistamasta raportista “The risk of speaking out: Attacks on human rights defenders in the context of the armed conflict in Chechnya” käy ilmi, kuinka Pohjois-Kaukasuksen tilanteeseen perehtyneiden ja siitä avoimesti mielipiteensä ilmaisevien ihmisoikeusaktivistien vapaus ja turvallisuus on entistä […]

Lue lisää»
 

Ihmisapinat

Kirjallinen kysymys komissiolle01.05.2005 Aihe: Ihmisapinatesittäjä(t): Caroline Jackson (PPE-DE), Jillian Evans (Verts/ALE), Dorette Corbey (PSE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Ottaen huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman (P5_TA(2004)0019) laittomasta bushmeat-kaupasta, sen, että Euroopan unioni rahoitti CITES-sopimusta ihmisapinoiden suojelusta ja kaupasta edistääkseen näiden lajien ja niiden uhanalaisen elinympäristön suojelua sekä olemassa olevat EY:n tukimekanismit kehitysmaiden […]

Lue lisää»
 

Naisten ja miesten edustavuuden takaaminen vähimmäisvaatimuksilla julkisissa toimielimissä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE24.02.2005 Aihe: Naisten ja miesten edustavuuden takaaminen vähimmäisvaatimuksilla julkisissa toimielimissäEU:n alueella naiset ovat yhä aliedustettuina julkisen ja poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kuitenkaan esimerkiksi EU:n omissa instituutioissa tai useimpien jäsenmaiden lainsäädännössä ei määritellä naisten ja miesten edustukselle vähimmäisvaatimuksia. Suomessa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuodelta 1995 määrää, että […]

Lue lisää»
 

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta

KIRJALLINEN KYSYMYS P-0917/05 komissiolle 22.4.2005 Aihe: Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta Vuosaaren satamahanketta koskevan vetoomuksen (873/2002) eräs keskeinen kysymys koskee luontodirektiivin (92/43/ETY ) 6 artiklan 3 kohdan tulkintaa. Säännöksen mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät suoranaisesti liity Natura 2000 -alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia mutta saattavat […]

Lue lisää»
 

EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksi

Kirjallinen kysymys komissiolle 12.02.2005 Aihe: EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksiKomissio valmistelee parlamentille ja neuvostolle raporttia pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin 94/62/EC[1] toimeenpanosta. Direktiivin 6 artiklan mukaan raportissa tulee muun muassa arvioida, miten voidaan vahvistaa jätteiden synnyn ehkäisemistä ja pakkausten uudelleenkäyttöä, ja tarpeen mukaan raporttiin […]

Lue lisää»
 

Toimet laittoman puunkorjuun ja puukaupan torjumiseksi

30. syyskuuta 2004    E-2252/04KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle Aihe:  Toimet laittoman puunkorjuun ja puukaupan torjumiseksi Viimeisten ikimetsien tuhoaminen ja siihen liittyvä rikollinen toiminta on EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen suuri huolenaihe. Laittoman puutavaran maailmankaupan arvioidaan olevan yli viidentoista miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoista, kymmenesosa koko puutavaran maailmankaupasta […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"