Parlamentti


Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 23.01.2007 Aihe: Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen Valaistuksen osuus EU:n sähkönkulutuksesta on noin 17 %. Noin 125 vuotta sitten markkinoille tulleet perinteiset hehkulamput muuntavat valoksi vaivaiset 5 % käyttämästään sähköstä. Jos tuo sähkö on tuotettu lauhdevoimalaitoksessa, hehkulamppu muuttaa valoksi vain 1-2 % voimalaitoksen polttoaineen alkuperäisestä energiasta. Energiatehokkaammat […]

Read more»
 

Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 09.03.2007 Aihe: Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen Yhä useammissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on otettu käyttöön ns. valmiustila, jolloin ko. laitetta ei käytetä varsinaiseen tarkoitukseensa, mutta se kuitenkin kuluttaa sähköä, koska on valmiina vastaanottamaan kauko-ohjaimen käskyjä. Tyypillisen uuden sähkölaitteen koko sähkönkulutuksesta noin puolet aiheutuu valmiustilasta. IEA […]

Read more»
 

Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi

Satu toimi raportöörinä teollisuusvaliokunnan lausunnossa aiheesta kestävä liikkuvuus Euroopassa. Asian pääkäsittelijänä toimi liikenne- ja matkailuvaliokunta. Vuoden 2001 komission valkoisessa kirjassa esitettyjä välineitä on mukautettava uuteen tilanteeseen, johon vaikuttavat EU:n laajentuminen, polttoaineen hinnan kohoaminen, Kioton velvoitteet ja globalisaatio. Liikenne kuluttaa EU:ssa 30 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta ja 71 prosenttia kaikesta käytetystä […]

Read more»
 

Euroopan tavaraliikenteen logistiikka

Satu toimii teollisuusvaliokunnan raportöörinä lausunnon valmistelussa Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta. Asian pääkäsittelijä on liikennevaliokunta. Komission tarkoituksena on tunnistaa ja ratkaista sujuvan rahtiliikenteen ongelmia. Tällaisia "pullonkauloja" on rahtiliikenteen hallinnossa, lainsäädännössä ja toiminnoissa niin paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella kuin laajemmin kansainvälisellä tasolla. Rahtiliikenne on avainasemassa eurooppalaisen liikkuvuuden kannalta. Komissio julkaisi tiedonannon rahtiliikenteestä kesäkuussa 2006. […]

Read more»
 

Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 10.01.2007 Aihe: Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminenKomission suosituksen (2003/120/EY) mukaan EU:ssa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuus ei saa ylittää 600 Bq/kg. Väestölle tulisi tiedottaa tilanteesta eri alueilla. Jos pitoisuusrajan ylittäviä tuotteita löytyy markkinoilta, tapauksista tulee ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenmaille. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimusaineiston mukaan Suomen […]

Read more»
 

REACH eli EU:n kemikaalilainsäädännön uudistaminen

Uusi kemikaalilaki hyväksytty parlamentissa joulukuussaEU:n kemikaalidirektiiviehdotuksen nimi “REACH” tulee sanoista “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”. Ehdotuksen taustalla on se, että ennen vuotta 1981 markkinoille tulleista kemikaaleista ei tiedetä läheskään tarpeeksi. Ehdotuksen mukaan kemikaaleja valmistavien ja myyvien yritysten tulisi rekisteröidä kaikki ne kemikaalit, joita myydään enemmän kuin tonni vuodessa, ja […]

Read more»
 

Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjet

KIRJALLINEN KYSYMYS NEUVOSTOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.11.2006 Aihe: Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjetYhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNEP) tutkii syytöksiä, joiden mukaan Israelin ilmavoimat ovat saattaneet käyttää tavanomaisten lisäksi myös uusimpia ja kokeiluasteella olevia uraanitaistelukärkiä Libanonin sodassa viime kesänä. Mainittujen aseiden kuuma sirpalevaikutus on äärimmäisen voimakas ja kuolettava, mutta vain suhteellisen […]

Read more»
 

Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3997/06Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin 1. Koska komission teettämä tutkimus (11 523 euroa) Tšernobylin ydinonnettomuuden Euroopan unionin väestölle aiheuttamasta kokonaissäteilyannoksesta julkaistiin vuonna 1988, vain kaksi vuotta onnettomuuden […]

Read more»
 

Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutukset ihmisiin ja biosfääriin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1414/06Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutukset ihmisiin ja biosfääriin 1. Mikä on komission arvion mukaan kokonaissäteilyannos, jonka Tšernobylin ydinonnettomuudesta johtunut radioaktiivinen laskeuma aiheutti 1986 a) Euroopan unionin väestölle ja b) muun Euroopan väestölle? 2. Mikä […]

Read more»
 

Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma (2007-2013)

Satu laatii EU:n seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan lausunnon » Komission ehdotuksen mukaan 7. puiteohjelman vuosibudjetti kaksinkertaistettaisiin edelliseen verrattuna ja puiteohjelman kautta pidennettäisiin neljästä vuodesta seitsemään. Komission ehdottama kokonaisbudjetti on 73 miljardia euroa. EU:n jäsenmaat eivät kuitenkaan ole vielä päässeet sopuun budjetista vuosille 2007-2013, joten tutkimusohjelman kokonaisrahoituksen taso on […]

Read more»
 

Search from category "Parlamentti"