Parlamentti


Kalan ja merenelävien merkintälainsäädännön täydentäminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 25.07.2007 Aihe: Kalan ja merenelävien merkintälainsäädännön täydentäminenRuotsin lehdistössä on kiinnitetty huomiota (esimerkiksi Aftonbladet 29.4.2006) norjalaisina myytyjen kalatuotteiden merkittävän pitkiin kuljetusmatkoihin ennen lopullista myyntiä Pohjoismaissa. Norjassa kalastettu ja perattu lohi kuljetaan pakastettuna laivalla fileoitavaksi Aasiaan halvan työvoiman maihin. Fileoimisen jälkeen kala pakataan, pakastetaan uudelleen ja kuljetetaan […]

Lue lisää»
 

Komission tuki suomalaiselle kananlihalle

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.06.2007 Aihe: Komission tuki suomalaiselle kananlihalle Komissio tukee Finfoodia (suomalaisten elintarviketuottajien yhdistysten liitto) 400 000 eurolla suomalaisen kananlihan myynnin edistämiseksi mainoskampanjalla, joka on nyt käynnissä ja jonka on määrä jatkua vuoteen 2009 saakka. Esimerkki kampanjasta löytyy verkkosivuilta http://www.digipaper.fi/yhteishyva/3528/index.php?pgnumb=112 ja www.sulkahattuunsiipikarjalle.fi. Kampanja perustuu kahteen väitteeseen: ensinnäkin […]

Lue lisää»
 

Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007 Aihe: Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedetWWF Suomi julkaisi 18.6.07 tiedotteen, jonka mukaan suurin osa Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevesistä päätyy edelleen käsittelemättöminä mereen. Matkustajalaivat tuottavat Itämerellä vuosittain noin 1,6 miljardia “harmaata” jätevettä, joka on pääasiassa pesuvettä. Merkittävä osa siitä lasketaan Itämereen sellaisenaan. Myös osa “mustasta” jätevedestä […]

Lue lisää»
 

Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007 Aihe: Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta Lukuisat ympäristöjärjestöt ja useat EU:n jäsenmaat ovat arvostelleet NordStream-yhtiön suunnitteleman Itämeren kaasuputken ympäristövaikutusarviota. Erityisesti on arvosteltu sitä, että yhtiö ei ole esittänyt valitsemalleen reitille mitään perusteluja. Yhtiötä on vaadittu tutkimaan vaihtoehtoisia reittejä, myös maitse kulkevia, jotta voitaisiin ympäristölle paras […]

Lue lisää»
 

Energy intensity of TV plasma screens

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE)and Nikolaos Vakalis (PPE-DE) 06.06.2007 Aihe: Energy intensity of TV plasma screensAccording to the UK Government-funded Energy Saving Trust, plasma televisions, which are 50% bigger than their cathode-ray tube equivalents (namely conventional televisions), consume about four times more energy. 1. Does the Commission have data with […]

Lue lisää»
 

Sant’ Antninin kierrätyslaitos Maltalla

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007 Aihe: Sant’ Antninin kierrätyslaitos Maltalla Maltan hallitus on hakenut ja saanut EU:n tukea Sant’ Antninin kierrätyslaitoksen laajentamiseen ja modernisointiin Marsascalassa. Kansalaisliikkeiden näkemyksen mukaan laitos on liian lähellä asutusta. Lisäksi paikalliset kansalaisryhmät ovat moittineet kuulemismenettelyä riittämättömäksi. Paikallisten kansalaisryhmien mukaan päätöksentekoprosessin keskeinen puute on ollut se, […]

Lue lisää»
 

Maataloustukien uudistaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007 Aihe: Maataloustukien uudistaminen Komissio on ilmoittanut maaliskuun lopussa osana hallinnon kehittämistyötä, että maataloustukia koskevista pienistä rikkomuksista ei tulisi enää seuraamuksia tukea saaville maatiloille. Tämän lisäksi tukien valvontaa aiotaan yksinkertaistaa ja keventää.Komissio aikoo muun muassa antaa etukäteisvaroituksen ennen tiettyjä tarkastuksia tukia saavilla tiloilla. Tuoreen Eurobarometrin […]

Lue lisää»
 

Ympäristövaliokunnan lausunto Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys

Lausunto Euroopan unionin tulevasta meripolitiikasta 10.5.2007 Hassi toimii ympäristövaliokunnan raportöörinä meripolitiikkaa koskevassa lausunnossa. Asian pääkäsittelijä on liikenne- ja matkailuvaliokunta. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 1. palauttaa mieleen 14. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman meriympäristön suojelua ja […]

Lue lisää»
 

Itämeren öljykuljetusten turvallisuuden parantaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.03.2007 Aihe: Itämeren öljykuljetusten turvallisuuden parantaminen 29.1.2007 säiliöalus Weserstern ajoi Tallinnan liepeillä Koplin niemen lähistöllä matalikolle. Tankkerin kyljestä löytyi kaksi karilleajon yhteydessä syntynyttä reikää. Sama tankkeri oli ajanut matalikolle Porvoon sataman lähellä huhtikuussa 2006. 9.2.2007 kreikkalaistankkeri Propontis sai pohjakosketuksen Suomenlahdella Suursaaren länsipuolella. Tankkerin lastina oli […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissa

12.3.20070029/2007 KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 116 artiklan mukaisestiesittäjä(t): Caroline Lucas, Mojca Drcar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi ja Jens Holm hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissa Raukeamispäivä: 12.6.2007 Kirjallinen kannanotto hehkulamppujen myynnin kieltämiseen Euroopan unionissaEuroopan parlamentti, joka – ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan, A. ottaa huomioon, että energiansäästö on olennainen osa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"