Parlamentti


Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi(Verts/ALE) 13.3.2008 Aihe: Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003 Asetus EY (N:o) 1829/2003(1) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista asettaa merkintäpakon rajaksi 0,9 prosenttia GM-aineksia edellyttäen, että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Asetus velvoittaa toimijoita pyrkimään välttämään elintarvikkeiden ja rehujen saastumista sellaisilla GM-aineksilla, joille ei ole […]

Lue lisää»
 

Liikunta ja rahapelit

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLELasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) ja Hannu Takkula (ALDE) 07.03.2008 Aihe: Liikunta ja rahapelit Komission valkoisessa kirjassa tarkastellaan urheilua kolmesta eri näkökulmasta: urheilun yhteiskunnallisen merkityksen, urheilun […]

Lue lisää»
 

Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 05.03.2008 Aihe: Hiusvärien aiheuttamat sairaudet Kosmetiikkadirektiivin 76/768 mukaan kosmetiikkatuotteet eivät saa aiheuttaa haittaa, jos niitä käytetään normaalilla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Direktiivin alaan kuuluvat myös hiusvärit. Vuonna 2002 komission terveys- ja kuluttajansuojapääosaston alainen SCCP (Scientific Committee of Consumer Products) totesi, että säännöllinen ja pitkäaikainen hiusvärien käyttö […]

Lue lisää»
 

Lankapuhelinpalvelut turvattava

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 05.03.2008 Aihe: Lankapuhelinpalvelut turvattavaSuomen teleyhtiöt ovat purkamassa harvaan asuttujen seutujen lankapuhelinverkkoja. Valtio on muuttanut viestintälakia niin, ettei teleyhtiöiden palveluvelvoitetta ole sidottu tietyn tekniikan käyttöön. Asiaa perustellaan sillä, että teleyhtiöt ryhtyvät tarjoamaan vastaavia mobiilipalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietyillä alueilla asuvien ihmisten ainoaksi puhelin- ja tietoverkkovaihtoehdoksi jäävät […]

Lue lisää»
 

Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 28.2.2008 Aihe: Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen Saksalainen yritys BASF on hakenut lupaa geenimuunnellun perunan EH92-527-1 tuomiseen markkinoille. Ko. peruna sisältämä nptII-geeni aiheuttaa vastustuskyvyn tietyille antibiooteille (kanamysiini-, neomysiini- ja genetisiini), joita käytetään mm. gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamien sairauksien ja tuberkuloosin hoitoon. Euroopan lääkeainevirasto EMEA […]

Lue lisää»
 

Elintarvikkeiden saastuminen GM-aineksella

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 28.2.2008 Aihe: Elintarvikkeiden saastuminen GM-aineksella SEU-asetus 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista asettaa merkintäpakon rajaksi 0,9 % GM-aineksia edellyttäen, että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Asetus velvoittaa toimijoita pyrkimään välttämään elintarvikkeiden ja rehujen saastumista sellaisilla GM-aineksilla, joille ei ole annettu yhteisön lainsäädännön mukaista lupaa, […]

Lue lisää»
 

Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEAlexander Stubb ja Satu Hassi 18.12.2007 Aihe: Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta Suomalaisen televisiokanavan MTV 3:n dokumentissa 45-minuuttia kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 […]

Lue lisää»
 

Itämeren rehevöitymisen torjunta ja yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Henrik Lax, Riitta Myller, Alexander Stubb 26.11.2007 Aihe: Itämeren rehevöitymisen torjunta ja yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus Komissio julkaisi 20.11.07 tiedonannon yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta. Tiedonannossa puututaan laajasti maatalouspolitiikan kehittämiseen ja siinä mainitaan myös erikseen se, että miten ympäristönsuojelun haasteisiin tulee vastata. Tiedonannossa ei kuitenkaan lainkaan käsitellä sitä, miten […]

Lue lisää»
 

Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 08.11.2007 Aihe: Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissaUseiden vuosien ajan lehtiartikkeleissa on kerrottu, että lukuisat Euroopan unionin kuluttajille myytävät valokopiokoneet ja lasertulostimet on varustettu rikostutkintaa helpottavalla jäljitysmekanismilla. Toiset valmistajat ovat myöntäneet tällaisen mekanismin olemassaolon, mutta toiset eivät. Lehtiartikkeleiden mukaan kyseiset laitteet muodostavat pienistä keltaisista pisteistä kuvion kaikkiin tulostettaviin […]

Lue lisää»
 

Uusien jäsenvaltioiden rahoitussuunnitelmat ilmastostrategian tavoitteiden kannalta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 01.08.2007 Aihe: Uusien jäsenvaltioiden rahoitussuunnitelmat ilmastostrategian tavoitteiden kannaltaEuroopan Maan ystävät julkisti 11.4.2007 yhdessä CEE Bankwatch Networkin kanssa raportin “EU Cash in Climate Clash”, joka käsittelee 10 uuden jäsenvaltion EU-rahoitussuunnitelmia kaudeksi 2003–2007. Raportin mukaan yhdenkään valtion rahoitussuunnitelma ei tue EU:n äskeisessä keväthuippukokouksessa hyväksyttyä ilmastostrategiaa, jonka tavoitteet […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"