Parlamentti


EU:n ympäristömerkin päivitys

Satu Hassi toimii vihreiden varjoraportöörinä EU:n ympäristömerkkiä koskevan ohjelman käsittelyssä ympäristö- ja teollisuusvaliokunnissa. Vihreiden kannalta on tärkeää, että EU-kukalla varustetun tuotteen valitessaan kuluttaja tietää sen olevan markkinoiden parhaimmistoa ympäristön ja terveyden kannalta. EU-kukan tulee merkitä myös sitä, ettei tuotteessa ole vaarallisia kemikaaleja. Jos EU-kukka laajennetaan koskemaan ruokaa, kuten komissio on esittänyt, […]

Lue lisää»
 

Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi(Verts/ALE) 07.01.2009 Aihe: Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja EU on päättänyt poistaa käytöstä energiaa tuhlaavat hehkulamput ja toivotan tämän päätöksen tervetulleeksi. Lähivuosina useimmissa tapauksissa relevantein energiatehokkaampi vaihtoehto on pienoisloistelamppu (cfl, compact fluorescent lamp), joiden myynti tulee voimakkaasti kasvamaan, kun hehkulamppujen myyntikielto astuu voimaan. Nyt markkinoilla oleviin cfl-lamppuihin liittyy kuitenkin kaksi […]

Lue lisää»
 

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti

"Ilmastopaketti on kansainvälisesti tärkeä virstanpylväs, vaikka se vesittyikin matkan varrella ja jäi kauas siitä, mitä ilmaston tutkijoiden mukaan pitäisi tehdä." "Hyväksytty kompromissi pitää kuitenkin nähdä vasta alkuna EU:n ilmastopolitiikalle tulevina vuosikymmeninä, ei päätepisteenä", sanoi Hassi. EU:n päämiehet sitoutuivat vuonna 2007 vähentämään EU:n kasvihuonepäästöjä 20%, ja kansainvälisen sopimuksen puitteissa 30%, vuoden […]

Lue lisää»
 

Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 25.11.2008 Aihe: Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin YK:n ympäristöohjelman UNEP:in tammikuussa 2005 julkaiseman raportin mukaan joulukuun 2004 tsunami kuljetti Somalian rannikolle jätettä, myös mereen upotettua ydinjätettä. Tsunami myös liikutti ongelmajätevarastoja Somalian rannoilla. UNEP:in mukaan myös näissä varastoissa on ollut radioaktiivista jätettä. Somalia on yksi niistä monista […]

Lue lisää»
 

Jätevesilietteiden ja virtsan käyttö maataloudessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Vihreät/EFA) 01.10.2008 Aihe: Jätevesilietteiden ja virtsan käyttö maataloudessa EU on rajoittanut maatalouden ja yhdyskuntien jätevesilietteiden käyttöä. Kuitenkin karjatalouden jätteitä voitaisiin käyttää nykyistä enemmän maatalouden lannoitteena, aiheuttamatta hygienia- ja muita haittoja. Tämä säästäisi resursseja ja vähentäisi myös kasvihuonekaasupäästöjä, koska nyt lantaa kuljetetaan jopa kaatopaikalle, jossa ne aiheuttavat […]

Lue lisää»
 

Tyynenmeren jäteriutta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Vihreät/EFA) 01.10.2008 Aihe: Tyynenmeren jäteriutta Tyyneltä valtamereltä löydetty mantereen kokoinen jäteriutta on aiheuttamassa vakavaa haittaa meren ekosysteemeille. UNEP:in mukaan yksi neliömaili riuttaa sisältää 46 000 muovinpalaa. Läntinen osa jäteriuttaa on lähellä Havaijia ja itäinen Japania. Arvioiden mukaan viidesosa jätteestä on peräisin laivoista, mutta leijonanosa maalta. Tilanteen […]

Lue lisää»
 

Suomen susikannan pieneneminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Vihreät/EFA) 04.07.2008 Aihe: Suomen susikannan pieneneminenEU:n komissio on luopunut kahdesta Suomea vastaan nostamastaan kanteesta, jotka koskivat susien kaatolupien myöntämistä. Kanteiden perusteena oli, että uhanalaisiksi luokiteltujen susien kaatolupia on Suomessa myönnetty liian paljon ja liian löysin perustein. Luopuessaan kanteista komissio totesi, että Suomi on muuttanut kaatolupien myöntämistä […]

Lue lisää»
 

Gambian ihmisoikeusloukkaukset

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEesittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó (ALDE) , Sophia in ‘t Veld (ALDE) , Michael Cashman (PSE) , Emine Bozkurt (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Satu Hassi (Verts/ALE) , Olle Schmidt (ALDE) ja Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) 25.6.2008 Aihe: […]

Lue lisää»
 

Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE Satu Hassi 05.03.2008 Aihe: Hiusvärien aiheuttamat sairaudet Kosmetiikkadirektiivin 76/768 mukaan kosmetiikkatuotteet eivät saa aiheuttaa haittaa, jos niitä käytetään normaalilla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Direktiivin alaan kuuluvat myös hiusvärit. Vuonna 2002 komission terveys- ja kuluttajansuojapääosaston alainen SCCP (Scientific Committee of Consumer Products) totesi, että säännöllinen ja pitkäaikainen hiusvärien […]

Lue lisää»
 

Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Marie-Anne Isler-Beguin, Rebecca Harms (Verts/ALE) 23.04.2008 Aihe: Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa Areva/Siemensin suunnittelemassa eurooppalaisessa painevesireaktorissa (EPR) aiotaan käyttää polttoainetta, jonka polttoaste on vähintään 60 GWd/tU, mikä on enemmän kuin yhdessäkään kaupallisessa käytössä olevassa ydinreaktorissa tähän mennessä. Euroopassa on rakenteilla kaksi EPR-reaktoria, yksi Olkiluotoon ja toinen […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"