Parlamentti


Päätöslauselma Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen (COP15) tuloksista

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. helmikuuta 2010 Kööpenhaminan ilmastohuippukokouksen (COP15) tuloksista Euroopan parlamentti , joka –   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, –   ottaa huomioon Balin toimintasuunnitelman (päätös 1/COP13), –   ottaa huomioon UNFCCC:n osapuolten 15. konferenssin (COP15) ja osapuolten viidennen konferenssin, joka toimi Kioton […]

Lue lisää»
 

Suomen asevienti Israeliin

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 5.2.2010 Vuodesta 2004 vuoteen 2007 Suomi oli toiseksi merkittävin ohjusteknologian viejä Israeliin. Samoina vuosina Suomi oli yhdeksänneksi merkittävin kaiken asemateriaalin viejä Israeliin. Suomi on jatkanut asevientiä Israeliin myös uusimman, vuoden 2008 Gazan hyökkäyksen jälkeen. Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna 1998 asekaupan käytännesäännöt, jotka ministerineuvosto vahvisti EU-maiden asevientiä […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestieläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseenRaül Romeva i Rueda, Caroline Lucas,  Daciana Octavia Sârbu, Sirpa Pietikäinen, Gerben-Jan GerbrandyRaukeamispäivä: 21.1.2010  0053/2009Kirjallinen kannanotto eläimillä suoritettavia tutkimuksia ja kokeita koskevien vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseenEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset tuntevat kasvavaa huolta […]

Lue lisää»
 

Päätöslauselma Euroopan unionin strategiasta Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksessa (COP15)

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2009 Euroopan unionin strategiasta Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksessa (COP15) Euroopan parlamentti , joka –   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan, –   ottaa huomioon Balin toimintasuunnitelman (päätös 1/COP13), –   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten tulevan 15. kokouksen (COP15) ja […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto teurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissa

7.10.2009 0054/2009KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiteurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissa Elizabeth Lynne, Sidonia Jędrzejewska, Carl SchlyterKirjallinen kannanotto teurashevosten kuljetuksiin Euroopan unionissaHYVÄKSYTTY Euroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että vuosittain kuljetetaan noin 100 000 teurashevosta epäinhimillisissä oloissa tarpeettoman pitkiä matkoja Euroopan unioniin ja Euroopan unionissa,B. ottaa huomioon, että hyvin dokumentoitujen todisteiden mukaan hevosia […]

Lue lisää»
 

Hainkalastus EU:ssa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) & Isabella Lövin (Verts/ALE) 17.9.2009 Hailajit lisääntyvät hitaasti, ja ne ovat erityisen haavoittuvia ylihyödyntämiselle ja hitaita korvaamaan kannan heikkenemistä. IUCN:n punaisessa luettelossa noin kolmasosa Euroopan hai- ja rauskukannoista on luokiteltu uhanalaisiksi. Haita on perinteisesti pidetty sivusaaliina esimerkiksi tonnikalan ja miekkakalan […]

Lue lisää»
 

Mahdollisuus turvalliseen ydinvoimalaan monenlaisten alihankkijoiden ja epäselvien vastuiden toimintakehyksessä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 20.7.2009  Arevan rakentamalla Olkiluoto 3 ‑ydinvoimalalla Suomessa on ollut jatkuvia ongelmia siitä asti, kun rakentaminen alkoi. Ensimmäinen skandaali, vuonna 2005, oli perustuksen liian huokoinen betonivalu. Ongelmia on ollut esimerkiksi rakennuksen teräksen hallinnassa, koska puolalaisella alihankkijalla ei ollut tarvittavaa asiantuntemusta eikä teknologiaa. Olennaisia osia rakennuksesta jouduttiin […]

Lue lisää»
 

Susien salametsästys Suomessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) & Sirpa Pietikäinen (PPE) 15.7.2009 Vuonna 2008 huhtikuussa Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tiedotti, että Suomen susikanta oli taantunut vuoden aikana 250-270 yksilöstä noin 200 yksilöön. Kannan romahdus johtuu erittäin todennäköisesti salametsästyksen lisääntymisestä. Viranomaisilla on tästä vahvoja todisteita, jotka kerättiin muun muassa huhtikuussa 2008 Lapissa tehdyssä valvontaiskussa. Tällä hetkellä […]

Lue lisää»
 

Suomen Olkiluoto 3 -hankkeen turvallisuusnäkökohdat

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi ja Rebecca Harms (Verts/ALE) 15.5.2009 Ydinturvallisuus ei ole koskaan pelkästään yhden jäsenvaltion asia. Vaikka ydinturvallisuudesta ei vielä olekaan sitovia yhteisön säännöksiä, komission tehtävänä on varmistaa, että ydinteknologiasta ei koidu EU-kansalaisille terveys- ja turvallisuusriskejä. TVO:n ja Arevan Olkiluoto 3-hankkeessa on ilmennyt rakentamisen alusta lähtien jatkuvasti ongelmia. Säteilyturvakeskus […]

Lue lisää»
 

Sukupuolten edustavuus komissiossa ja EU:n huippuviroissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi(Verts/ALE) 8.5.2009 Joukko Euroopan parlamentin jäseniä ja muita poliittisia vaikuttajia, mukaan lukien komission varapuheenjohtaja Margot Wallström, ovat aloittaneet kampanjan EU-instituutioiden ja huippuvirkojen tasa-arvoistamiseksi. Tavoitteena on taata, että naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina EU-instituutioissa mukaan lukien huippuvirat. Eurooppalaisia puolueita kannustetaan nimeämään tasapuolinen määrä nais- ja miesehdokkaita Euroopan […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"