Parlamentti


Puutavaraa ja -tuotteita koskevat velvoitteet

Hassista tuli keväällä 2010 parlamentin raportööri asetuksessa, jolla pyritään kitkemään laittomista hakkuista peräisin oleva puutavara EU:n markkinoilta. Parlamentin raportööri oli hankkeen alkuvaiheissa Caroline Lucas, joka siirtyi keväällä 2010 Iso-Britannian parlamenttiin. Hassin tehtäväksi jäi hoitaa asetuksen toinen käsittely parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Asetuksen sisällöstä saavutettiin kompromissi kesäkuussa 2010. Asetuksessa kielletään laitonta […]

Lue lisää»
 

Taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) pesimäkannan taantuminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 18.6.2010 Taigametsähanhen pesimäkanta Suomessa ja Ruotsissa on saaliskanta- ja levähdysaluelaskennan mukaan taantunut erittäin voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Syinä tähän arvioidaan olleen tehostetusta maankäytöstä johtuva luonnollisen elinympäristön kaventuminen ja jäsenvaltioissa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Hollanti) tapahtuva liikametsästys. Esimerkiksi Suomessa ei ole ryhdytty lainsäädännöllisiin suojelutoimenpiteisiin taigametsähanhen kannan […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiväärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstäFrançoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros LambrinidisRaukeamispäivä: 17.6.2010HYVÄKSYTTY 0012/2010Kirjallinen kannanotto väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstäEuroopan parlamentti, joka–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta […]

Lue lisää»
 

Oikeudellisiin toimiin ryhtyminen susien salametsästyksen suitsimiseksi Suomessa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (EPP) 29.4.2010 Uhanalaisten susien määrä Suomessa vähenee edelleen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on päivittänyt arvionsa Suomen susien määrästä. Susikanta on RTKL:n mukaan laskenut jopa vain 150-160 yksilöön kun vielä viime vuonna susia arvioitiin olevan yli 200 yksilöä. Kolmen viime vuoden aikana […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiin

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiEuroopan unionin korruption vastaisiin pyrkimyksiinMonica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart StaesRaukeamispäivä: 22.4.2010HYVÄKSYTTY Euroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. on huolissaan, että korruptio, jolla on osansa myös nykyisen talouskriisin synnyssä, tekee tyhjäksi oikeusvaltioperiaatteen, johtaa veronmaksajien mahdollistamien EU-varojen väärinkäyttöön ja vääristää markkinoita, B. ottaa […]

Lue lisää»
 

Teollisuuden Voima Oy:n peitetty osingonjako

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi ja Heidi Hautala (Verts/ALE) 24.3.2010 Suomessa eräät voimayhtiöt, kuten Olkiluodon kolmatta ydinvoimalaa rakennuttava Teollisuuden Voima Oy (TVO) myyvät tuottamansa sähkön yhtiön osakkaille omakustannushintaan. Periaatetta on pidetty laillisena, koska Korkein hallinto-oikeus (KHO) hyväksyi sen kahdessa ratkaisussaan vuosina 1963 ja 1968 (KHO 1963 I 5 ja KHO 1968 […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto Bhopalin onnettomuuden 25-vuotispäivään

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiBhopalin onnettomuuden 25-vuotispäiväänGraham Watson, Lena Kolarska-BobińskaRaukeamispäivä: 11.3.2010  0065/2009Kirjallinen kannanotto Bhopalin onnettomuuden 25-vuotispäiväänEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. palauttaa mieliin, että vuonna 1984 sattuneessa Bhopalin onnettomuudessa menehtyi jopa 20 000 ihmistä ja että siitä aiheutui monille muille kroonisia sairauksia,B. toteaa, että puutteellisten puhdistustöiden jälkeen kemikaalit myrkyttävät edelleen vesihuoltoverkostoa […]

Lue lisää»
 

Talvivaaran kaivoksen muuttaminen uraanikaivokseksi

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 3.3.2010 Suomalaisessa Kainuun maakunnassa sijaitsevasta Talvivaaran kaivoksesta aiotaan ryhtyä ‘ottamaan talteen’ uraania. Kaivosyhtiö pyrkii toteuttamaan tämän muutoksen ilmoitusasiana, hakematta erillistä lupaa uraanin tuotantoon ja ilman uutta perusteellista ympäristövaikutusten arviointia. Jos tällainen menettely hyväksyttäisiin, se tarkoittaisi, että aivan muuta kaivannaistoimintaa varten perustettu kaivos voitaisiin jälkikäteen tosiasiassa […]

Lue lisää»
 

Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 2.3.2010 Useiden selvitysten, muun muassa saksalaisen kuluttajalehden Öko-testin (Öko-test, Jahrbuch: Bauen, Wohnen & Renovieren für 2010, 09/09) julkaiseman tutkimuksen ja myös suomalaisen Aamulehti-sanomalehden tekemän testin mukaan markkinoilla on runsaasti pienoisloistelamppuja, jotka eivät täytä myyntipakkausten lupauksia. Liian usein lamppujen valo on luvattua himmeämpi ja himmenee edelleen […]

Lue lisää»
 

Kirjallinen kannanotto UNITAIDin hiv-patenttipooliin

KIRJALLINEN KANNANOTTOtyöjärjestyksen 123 artiklan mukaisestiUNITAIDin hiv-patenttipooliinMichael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in ‘t Veld Raukeamispäivä: 11.2.2010  0055/2009Kirjallinen kannanotto UNITAIDin hiv-patenttipooliinEuroopan parlamentti, joka– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,A. ottaa huomioon, että ainoastaan yksi kolmasosa kymmenestä miljoonasta antiretroviraalista lääkehoitoa tarvitsevasta henkilöstä saa sitä ja että lääkkeiden hinnat ovat […]

Lue lisää»
 

Search from category "Parlamentti"