Kirjalliset kysymykset


Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEAlexander Stubb ja Satu Hassi 18.12.2007 Aihe: Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta Suomalaisen televisiokanavan MTV 3:n dokumentissa 45-minuuttia kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 […]

Lue lisää»
 

Itämeren rehevöitymisen torjunta ja yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Henrik Lax, Riitta Myller, Alexander Stubb 26.11.2007 Aihe: Itämeren rehevöitymisen torjunta ja yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus Komissio julkaisi 20.11.07 tiedonannon yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta. Tiedonannossa puututaan laajasti maatalouspolitiikan kehittämiseen ja siinä mainitaan myös erikseen se, että miten ympäristönsuojelun haasteisiin tulee vastata. Tiedonannossa ei kuitenkaan lainkaan käsitellä sitä, miten […]

Lue lisää»
 

Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 08.11.2007 Aihe: Jäljityskoodit valokopiokoneissa ja lasertulostimissaUseiden vuosien ajan lehtiartikkeleissa on kerrottu, että lukuisat Euroopan unionin kuluttajille myytävät valokopiokoneet ja lasertulostimet on varustettu rikostutkintaa helpottavalla jäljitysmekanismilla. Toiset valmistajat ovat myöntäneet tällaisen mekanismin olemassaolon, mutta toiset eivät. Lehtiartikkeleiden mukaan kyseiset laitteet muodostavat pienistä keltaisista pisteistä kuvion kaikkiin tulostettaviin […]

Lue lisää»
 

Uusien jäsenvaltioiden rahoitussuunnitelmat ilmastostrategian tavoitteiden kannalta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 01.08.2007 Aihe: Uusien jäsenvaltioiden rahoitussuunnitelmat ilmastostrategian tavoitteiden kannaltaEuroopan Maan ystävät julkisti 11.4.2007 yhdessä CEE Bankwatch Networkin kanssa raportin “EU Cash in Climate Clash”, joka käsittelee 10 uuden jäsenvaltion EU-rahoitussuunnitelmia kaudeksi 2003–2007. Raportin mukaan yhdenkään valtion rahoitussuunnitelma ei tue EU:n äskeisessä keväthuippukokouksessa hyväksyttyä ilmastostrategiaa, jonka tavoitteet […]

Lue lisää»
 

Kalan ja merenelävien merkintälainsäädännön täydentäminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 25.07.2007 Aihe: Kalan ja merenelävien merkintälainsäädännön täydentäminenRuotsin lehdistössä on kiinnitetty huomiota (esimerkiksi Aftonbladet 29.4.2006) norjalaisina myytyjen kalatuotteiden merkittävän pitkiin kuljetusmatkoihin ennen lopullista myyntiä Pohjoismaissa. Norjassa kalastettu ja perattu lohi kuljetaan pakastettuna laivalla fileoitavaksi Aasiaan halvan työvoiman maihin. Fileoimisen jälkeen kala pakataan, pakastetaan uudelleen ja kuljetetaan […]

Lue lisää»
 

Komission tuki suomalaiselle kananlihalle

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.06.2007 Aihe: Komission tuki suomalaiselle kananlihalle Komissio tukee Finfoodia (suomalaisten elintarviketuottajien yhdistysten liitto) 400 000 eurolla suomalaisen kananlihan myynnin edistämiseksi mainoskampanjalla, joka on nyt käynnissä ja jonka on määrä jatkua vuoteen 2009 saakka. Esimerkki kampanjasta löytyy verkkosivuilta http://www.digipaper.fi/yhteishyva/3528/index.php?pgnumb=112 ja www.sulkahattuunsiipikarjalle.fi. Kampanja perustuu kahteen väitteeseen: ensinnäkin […]

Lue lisää»
 

Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007 Aihe: Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevedetWWF Suomi julkaisi 18.6.07 tiedotteen, jonka mukaan suurin osa Itämerellä liikennöivien matkustajalaivojen jätevesistä päätyy edelleen käsittelemättöminä mereen. Matkustajalaivat tuottavat Itämerellä vuosittain noin 1,6 miljardia “harmaata” jätevettä, joka on pääasiassa pesuvettä. Merkittävä osa siitä lasketaan Itämereen sellaisenaan. Myös osa “mustasta” jätevedestä […]

Lue lisää»
 

Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 21.06.2007 Aihe: Ympäristövaikutusten arviointi Itämeren kaasuputkihankkeesta Lukuisat ympäristöjärjestöt ja useat EU:n jäsenmaat ovat arvostelleet NordStream-yhtiön suunnitteleman Itämeren kaasuputken ympäristövaikutusarviota. Erityisesti on arvosteltu sitä, että yhtiö ei ole esittänyt valitsemalleen reitille mitään perusteluja. Yhtiötä on vaadittu tutkimaan vaihtoehtoisia reittejä, myös maitse kulkevia, jotta voitaisiin ympäristölle paras […]

Lue lisää»
 

Energy intensity of TV plasma screens

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE)and Nikolaos Vakalis (PPE-DE) 06.06.2007 Aihe: Energy intensity of TV plasma screensAccording to the UK Government-funded Energy Saving Trust, plasma televisions, which are 50% bigger than their cathode-ray tube equivalents (namely conventional televisions), consume about four times more energy. 1. Does the Commission have data with […]

Lue lisää»
 

Sant’ Antninin kierrätyslaitos Maltalla

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007 Aihe: Sant’ Antninin kierrätyslaitos Maltalla Maltan hallitus on hakenut ja saanut EU:n tukea Sant’ Antninin kierrätyslaitoksen laajentamiseen ja modernisointiin Marsascalassa. Kansalaisliikkeiden näkemyksen mukaan laitos on liian lähellä asutusta. Lisäksi paikalliset kansalaisryhmät ovat moittineet kuulemismenettelyä riittämättömäksi. Paikallisten kansalaisryhmien mukaan päätöksentekoprosessin keskeinen puute on ollut se, […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"