Kirjalliset kysymykset


Suomen susikannan pieneneminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Vihreät/EFA) 04.07.2008 Aihe: Suomen susikannan pieneneminenEU:n komissio on luopunut kahdesta Suomea vastaan nostamastaan kanteesta, jotka koskivat susien kaatolupien myöntämistä. Kanteiden perusteena oli, että uhanalaisiksi luokiteltujen susien kaatolupia on Suomessa myönnetty liian paljon ja liian löysin perustein. Luopuessaan kanteista komissio totesi, että Suomi on muuttanut kaatolupien myöntämistä […]

Lue lisää»
 

Gambian ihmisoikeusloukkaukset

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEesittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó (ALDE) , Sophia in ‘t Veld (ALDE) , Michael Cashman (PSE) , Emine Bozkurt (PSE) , Baroness Sarah Ludford (ALDE) , Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) , Jean Lambert (Verts/ALE) , Satu Hassi (Verts/ALE) , Olle Schmidt (ALDE) ja Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) 25.6.2008 Aihe: […]

Lue lisää»
 

Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE Satu Hassi 05.03.2008 Aihe: Hiusvärien aiheuttamat sairaudet Kosmetiikkadirektiivin 76/768 mukaan kosmetiikkatuotteet eivät saa aiheuttaa haittaa, jos niitä käytetään normaalilla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Direktiivin alaan kuuluvat myös hiusvärit. Vuonna 2002 komission terveys- ja kuluttajansuojapääosaston alainen SCCP (Scientific Committee of Consumer Products) totesi, että säännöllinen ja pitkäaikainen hiusvärien […]

Lue lisää»
 

Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Marie-Anne Isler-Beguin, Rebecca Harms (Verts/ALE) 23.04.2008 Aihe: Uraanin korkean polttoasteen riskit EPR-reaktoreissa Areva/Siemensin suunnittelemassa eurooppalaisessa painevesireaktorissa (EPR) aiotaan käyttää polttoainetta, jonka polttoaste on vähintään 60 GWd/tU, mikä on enemmän kuin yhdessäkään kaupallisessa käytössä olevassa ydinreaktorissa tähän mennessä. Euroopassa on rakenteilla kaksi EPR-reaktoria, yksi Olkiluotoon ja toinen […]

Lue lisää»
 

Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi(Verts/ALE) 13.3.2008 Aihe: Komission tulkinta asetuksesta EY (N:o) 1829/2003 Asetus EY (N:o) 1829/2003(1) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista asettaa merkintäpakon rajaksi 0,9 prosenttia GM-aineksia edellyttäen, että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Asetus velvoittaa toimijoita pyrkimään välttämään elintarvikkeiden ja rehujen saastumista sellaisilla GM-aineksilla, joille ei ole […]

Lue lisää»
 

Liikunta ja rahapelit

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLELasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) ja Hannu Takkula (ALDE) 07.03.2008 Aihe: Liikunta ja rahapelit Komission valkoisessa kirjassa tarkastellaan urheilua kolmesta eri näkökulmasta: urheilun yhteiskunnallisen merkityksen, urheilun […]

Lue lisää»
 

Hiusvärien aiheuttamat sairaudet

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 05.03.2008 Aihe: Hiusvärien aiheuttamat sairaudet Kosmetiikkadirektiivin 76/768 mukaan kosmetiikkatuotteet eivät saa aiheuttaa haittaa, jos niitä käytetään normaalilla tai ennakoitavissa olevalla tavalla. Direktiivin alaan kuuluvat myös hiusvärit. Vuonna 2002 komission terveys- ja kuluttajansuojapääosaston alainen SCCP (Scientific Committee of Consumer Products) totesi, että säännöllinen ja pitkäaikainen hiusvärien käyttö […]

Lue lisää»
 

Lankapuhelinpalvelut turvattava

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 05.03.2008 Aihe: Lankapuhelinpalvelut turvattavaSuomen teleyhtiöt ovat purkamassa harvaan asuttujen seutujen lankapuhelinverkkoja. Valtio on muuttanut viestintälakia niin, ettei teleyhtiöiden palveluvelvoitetta ole sidottu tietyn tekniikan käyttöön. Asiaa perustellaan sillä, että teleyhtiöt ryhtyvät tarjoamaan vastaavia mobiilipalveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tietyillä alueilla asuvien ihmisten ainoaksi puhelin- ja tietoverkkovaihtoehdoksi jäävät […]

Lue lisää»
 

Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 28.2.2008 Aihe: Geenimuunnellun perunan EH92-527-1:n vaikutus kuluttajien ja eläinten terveyteen Saksalainen yritys BASF on hakenut lupaa geenimuunnellun perunan EH92-527-1 tuomiseen markkinoille. Ko. peruna sisältämä nptII-geeni aiheuttaa vastustuskyvyn tietyille antibiooteille (kanamysiini-, neomysiini- ja genetisiini), joita käytetään mm. gram-negatiivisten bakteerien aiheuttamien sairauksien ja tuberkuloosin hoitoon. Euroopan lääkeainevirasto EMEA […]

Lue lisää»
 

Elintarvikkeiden saastuminen GM-aineksella

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi 28.2.2008 Aihe: Elintarvikkeiden saastuminen GM-aineksella SEU-asetus 1829/2003 muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista asettaa merkintäpakon rajaksi 0,9 % GM-aineksia edellyttäen, että ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää. Asetus velvoittaa toimijoita pyrkimään välttämään elintarvikkeiden ja rehujen saastumista sellaisilla GM-aineksilla, joille ei ole annettu yhteisön lainsäädännön mukaista lupaa, […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"