Kirjalliset kysymykset


Lääkedirektiivien toimeenpano kasvirohdosten osalta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.6.2011 Lääkedirektiivi (2004/27/EY) ei ota kantaa myyntiluvallisten kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavaan, mutta mainitsee 4. johdantokohdassa, että ”kaikkien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden valmistusta ja jakelua koskevien säännösten ensisijaisena tarkoituksena tulisi olla kansanterveyden suojelu. Tämä päämäärä olisi kuitenkin saavutettava keinoilla, jotka eivät estä lääketeollisuuden tai -kaupan kehitystä yhteisössä.” Lääkedirektiivi (2004/27/EY) […]

Lue lisää»
 

REACH-asetus: tarve lisätä rekisteröintiasiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia

Kirjallisesti vastattava kysymys E-004102/2011komissiolle työjärjestyksen 117 artiklaCarl Schlyter (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Euroopan kemikaaliviraston REACH-asetuksen mukaisten arviointien edistymistä koskevien kertomusten mukaan puutteellisten rekisteröintien määrä on suuri, ja niissä on lukuisia puutteita (vuonna 2010 64 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia; vuonna 2009 50 prosenttia tarkastetuista asiakirjoista oli puutteellisia). Samaan aikaan […]

Lue lisää»
 

Mustan hiilen vähentäminen arktisen alueen lämpenemisen hidastamiseksi

9. kesäkuuta 2011 E-005530/2011 Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE)  Huhtikuussa 2011 UNECEn kaukokulkeutumissopimuksen (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) yhteydessä aloitettiin työ mustan hiilen lisäämiseksi Göteborgin pöytäkirjaan. Tutkimukset ovat yhdistäneet noen osana esiintyvän mustan hiilen ilmaston lämpenemiseen erityisesti siksi, että nämä päästöt nopeuttavat arktisella alueella jään ja lumen sulamista. […]

Lue lisää»
 

Seuraamukset väärin ilmoitetusta energiankulutuksesta

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi, Fiona Hall, Sirpa Pietikäinen and Anni Podimata 1.6.2011 Hyväksymällä asetuksen (EY) N:o 765/2008 EU on tunnustanut, että markkinavalvonta on tärkeää energiakysymysten ja ympäristön sekä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelun kannalta. Äskettäin julkaistut ATLETE-testausohjelman (www.atlete.eu) kotitalouksien jääkaappeja koskevat tulokset osoittivat, että energiamerkintöjen tiedot eivät vastaa mittaustuloksia 53 […]

Lue lisää»
 

EU:n laajuisen panttijärjestelmän luominen pulloille ja tölkeille

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Verts/ALE) 12.5.2011 Euroopan komission valmistellessa resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa juomapakkausten kierrättämisen tehostaminen auttaisi EU:ta luonnonvarojen säästeliäämmässä käytössä. Useat EU-maat ovat jo ottaneet käyttöön kansallisen panttijärjestelmän juomapakkauksille, millä edistetään muovin ja alumiinin kierrätystä. Esimerkiksi Suomessa on hyvin toimiva pantillisten pullojen kierrätysjärjestelmä sekä panttiin perustuva metallisten […]

Lue lisää»
 

EU guidelines on human rights defenders

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLEFranziska Keller, Barbara Lochbihler, Satu Hassi (Verts/ALE) 20.4.2011 In 2010 the mission and the embassies of the accredited States of the European Union in Mexico approved a local strategy to implement the EU guidelines on human rights defenders with the maximal efficiency. The same year, the European Union […]

Lue lisää»
 

Uraanikaivoksen perustaminen Suomeen ilman asianomaisia lupia

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 12.4.2011 Kainuun maakunnassa Suomessa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen omistajayhtiö on hakemassa lupaa uraanin talteenottoon. Kaivos on kuitenkin erottanut malmista uraanin jo toimintansa alusta alkaen. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 2008 (saatuaan ympäristöluvan vuonna 2007). Kaivos irrottaa malmista metallit bioliuotustekniikalla, joka on Suomessa uusi. Jo ensimmäinen Talvivaaran malmilla […]

Lue lisää»
 

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta

Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (PPE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE) ja Heidi Hautala (Verts/ALE) Kysyimme komissiolta viime syksynä (E-9622/2010), onko komissio tietoinen siitä, että joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa virkaeläinlääkäreillä tai poliiseilla ei ole oikeutta antaa rangaistusta eläinkuljetusrikkomuksesta tapahtumapaikalla.Komissio vastasi viime syksyllä jättämäämme kysymykseen, ettei sillä ole tietoa siitä, […]

Lue lisää»
 

Suomen suostrategia

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 28.2.2011 Suomi julkaisi helmikuussa 2011 ehdotuksen “soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi”. Työryhmän tehtäväksi annettiin sovittaa yhteen soiden ja turvemaiden käyttö sekä suojelu, jotta suoluonnon monimuotoisuus säilyy. Ehdotettu strategia tukee kuitenkin ensisijaisesti turpeen polton jatkamista eikä ympäristön ja luonnon suojelua. […]

Lue lisää»
 

Itämeren lohen myynti ihmisravinnoksi

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 15.2.2011 Suomi on hakemassa jatkoa poikkeusluvalle myydä EU:n dioksiiniraja-arvot ylittävää Itämeren kalaa. Vuoden 2002 poikkeuslupa sallii Suomen ja Ruotsin jatkaa lohen, taimenen ja silakan myyntiä omalla alueellaan vuoden 2011 loppuun saakka. Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira suosittelee, että Itämeren lohta, taimenta tai yli 17 sentin mittaista silakkaa tulisi […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"