Kirjalliset kysymykset


“Kompostoidun” vaarallisten ja vaarattomien jätteiden sekoituksen käsittely Unkarin punaliejujätealtaassa: vesialan lainsäädännön ja Natura 2000 -lainsäädännön noudattaminen

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 7.2.2012 Toimivaltaisen viranomaisen toimittamien kahden asiakirjan mukaan alueen pohjavesien saastepitoisuus on korkea punaliejujätealtaan vuoksi (esim. arseenipitoisuus on yli 0,4 mg/l, H-8212-2/2010 ja H-7423-25/2011). Unkarin toimivaltainen viranomainen (pohjoisen Transdanubian ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja vesihallinnon tarkastuslaitos) antoi 22. huhtikuuta 2010 Tatai Környezetvédelmi Zrt ‑yhtiölle luvan lisätä 132 […]

Lue lisää»
 

Susikannan pienentyminen ja korvauskäytäntö Suomessa

Kirjallinen kysymys komissiolleSirpa Pietikäinen (EPP) Satu Hassi (Greens/EFA)20.12.2011 Susi on määritelty Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi, jonka kannan koko on 135 -145 yksilöä koko maassa. Lisääntyvä susikanta rajoittuu poronhoitoalueen eteläpuolelle. Poronhoitoalueella susi kuuluu Luontodirektiivin liitteen V lajeihin ja sinne päätyneet sudet tapetaan pois. Tästä huolimatta valtaosa susien vuoksi Suomessa maksettavista korvauksista kohdentuu […]

Lue lisää»
 

IPPC Directive application of the Outokumpu industry in Finland

Kirjallinen kysymys komissiolle14.12.2011 Isabella Lövin (Greens/EFA) & Satu Hassi (Greens/EFA) The steel company Outokumpu has applied for permission to increase their production of steel and ferrochromium in their plant in Tornio, Finland, near the Swedish border. The increased production is expected to further increase already high levels of emissions of chromium, cyanide, […]

Lue lisää»
 

Discrimination of hydrotreated vegetable oil

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE) 23.11.2011 The renewable energy directive aims to increase the share of renewable energy and develop the market. According to Article 27 of the directive, the deadline for transposition was 5 December 2010. The Commission’s website shows that it has initiated infringement proceedings against 23 […]

Lue lisää»
 

Diagnoosinumero kemikaaliyliherkkyydelle

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Verts/ALE), Riikka Manner (ALDE), Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Liisa Jaakonsaari (S&D) Kemikaaliyliherkkyys (Multiple Chemical Sensitivity) on sairaus, joka aiheuttaa enenevässä määrin työkyvyttömyyttä. Kemikaalelle ja hajusteille voimakkaasti yliherkät kärsivät mm. päänsärystä, pahoinvoinnista ja hengitystieoireista jo pienistä määristä ilmassa olevia kemikaaleja, ja lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että kyseessä […]

Lue lisää»
 

Yhteistyö Venäjän kanssa Itämeren alueen rikkipäästöjen osalta

Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Komissio on esittänyt suunnitelmansa tarkastella uudelleen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevaa direktiiviä 2005/33/EY sisällyttääkseen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa huhtikuussa 2008 aikaansaadun sopimuksen meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikki- ja typpipäästöjen vähentämisestä EU:n lainsäädäntöön. Ehdotuksen mukaan on sovittu enimmäismäärän vähentämisestä 3,5 prosenttiin 1. […]

Lue lisää»
 

Sosiaaliturvaa koskevat viiveet siirryttäessä EU-maasta toiseen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE6.10.2011 Mitri Repo (S&D), Sari Essayah (EPP), Ville Itälä (EPP), Eija-Riitta Korhola (EPP), Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Verts/ALE) Nykyisissä EU-maiden sosiaaliturvaa koskevissa käytännöissä on puutteita muutettaessa EU-maasta toiseen. EU-maissa sosiaaliturvajärjestelmästä poistaminen voi tapahtua suhteellisen nopeasti maasta pois muutettaessa. Siirryttäessä toiseen EU-maahan sosiaaliturvajärjestelmät eivät kuitenkaan aina pysty hyväksymään […]

Lue lisää»
 

Suomen puutteellinen tiedotus Itämeren kalan syöntirajoituksista

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.7.2011 Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet jatkoa vuoden lopussa päättyvälle poikkeusluvalle myydä EU:n dioksiinirajat ylittävää Itämeren kalaa, mukaan lukien luonnonlohta, jonka kanta on hälyttävästi heikentynyt ja joka ei enää ole tavallisten kansalaisten perusravintoa. Komissio perusteli poikkeusluvan myöntämistä vuonna 2001 ja sen jatkamista vuonna 2006 John […]

Lue lisää»
 

Venäjän ja muiden naapurien ydinvoimaloiden turvallisuusuhka

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE 11.7. Satu Hassi (Verts/ALE) Norjalaisen ympäristöjärjestön Bellonan käsiinsä kesäkuussa saama Venäjän ydinvoimaloihin tehty selvitys paljasti vakavia turvallisuusvaaroja. Venäjän ydinenergiaviranomaisen Rosatomin vuotaneesta raportista käy ilmi, että monissa venäläisissä ydinvoimaloissa on varauduttu puutteellisesti mm. maanjäristyksiin, tornadoihin ja muihin luonnonkatastrofeihin. Raportti listasi kaikkiaan 31 puutekohtaa, joihin kuuluivat myös riittämättömät jäähdyttämiseen käytettävät […]

Lue lisää»
 

Komission analyysi biopolttoaineiden tehokkuudesta kasvihuonekaasujen suhteen

KIRJALLINEN KYSMYS KOMISSIOLLE4.7.2011Satu Hassi (Verts/ALE) Uusiutuvia energialähteitä koskevan EU:n politiikan kannalta on tärkeää, että liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden laatua parannetaan edelleen. Tärkeää on sekin, että päätöksentekijät tietävät viimeisimmän tilanteen. Voisiko komissio vahvistaa tulokset, jotka on saatu yhteisen tutkimuskeskuksen tekemästä tuoreimmasta analyysistä? Sen aiheena on ollut biopolttoaineiden sekä erityisesti biodieselin parhaiden käytäntöjen […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"