Kirjalliset kysymykset


Neuvoston päätelmien perusta myös kansainvälisiä sopimuksia koskevissa asioissa

Kirjallinen kysymys neuvostolle 13.7.2012 1. Voiko neuvosto ilmoittaa mikä tai mitkä ovat on sen päätelmien perustat silloin kun toimitaan a) yksimielisesti ja b) määräenemmistöllä? 2. Voiko neuvosto vahvistaa, että sen käsitellessä EU:n kantaa ilmastonmuutosta koskevaan YK:n puiteyleissopimukseen neuvosto toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti (Neuvosto […]

Lue lisää»
 

Talvivaaran kaivoksen päästöt ja Suomen viranomaisten puutteellinen toiminta

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Sirpa Pietikäinen (EPP), Satu Hassi (Greens/EFA) 25.4.2012 Kainuussa toimivalle kaivosyhtiö Talvivaaralle myönnettiin 2007 ympäristölupa sen harjoittamalle monimetallikaivostoiminnalle. Ympäristölupahakemuksessaan Talvivaara arvioi sulfaattipäästöikseen alle 200mg/litra. Mangaanin osalta ympäristöluvassa todetaan sen olevan “potentiaalinen sivutuote” kaivostoiminnassa. Kaivostoiminta on kuitenkin todellisuudessa ylittänyt ympäristölupaa hakiessaan arvioimansa ja ympäristöluvassa sallitut päästömäärät monikymmenkertaisesti. […]

Lue lisää»
 

Ranskalaisen Vinci-yhtiön osallistuminen Khimkin moottoritiehankkeeseen

Kirjallinen kysymys komissiolle 12.7.2012 Satu Hassi, Tarja Cronberg, Michèle Rivasi, Werner Schulz, (Greens/EFA) and Corinne Lepage (ALDE) Ranskalainen Vinci-yhtiö johtaa Severo-Zapadnaja Kontsessionnaja Kompanija -ryhmittymää, joka on tehnyt Venäjällä toimilupasopimuksen Moskovan ja Pietarin välisen moottoritien ensimmäisen osuuden rakennuttamisesta. Tie on suunniteltu kulkemaan halki Himkin metsän, joka on yksi Moskovan alueen harvoista jäljellä […]

Lue lisää»
 

Syanidin käyttö kaivoksissa

Kirjallinen kysymys komissiolle 20.6.2012 Satu Hassi (Vihreät/EVA), Sirpa Pietikäinen (EPP) Toukokuussa 2010 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa katsottiin, että syanidin käyttö kaivoksissa tulisi kieltää EU:ssa. Parlamentti painotti syanidin olevan erittäin myrkyllinen kemikaali, joka vesipuitedirektiivin liitteessä VIII kuuluu merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon. Suomessa yhden Euroopan suurimmista kultakaivoksista Kittilässä omistava Agnico-Eagle Finland […]

Lue lisää»
 

Viron vaalilaki

Satu Hassi, Indrek Tarand, Cronberg Tarja (Vihreät/EVA) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen komissiolle Viron vaalilakia koskien. Nykyisen vaalilain mukaan vaalien ehdokasmaksu palautetaan puolueelle, mikäli sen äänimäärä ylittää 5% kokonaisäänien määrästä. Mikäli puolueen äänimäärä jää tämän alle, ei ehdokasmaksua palauteta. Järjestelmä on epätasa-arvoinen pieniä puolueita ja sitoutumattomia ehdokkaita kohtaan. Kirjallinen kysymys komissiolle Satu […]

Lue lisää»
 

Ust-Lugan sataman tilanne Venäjällä

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi, Indrek Tarand (Vihreät/EVA) 08.05.2012 Itämerellä sijaitsevan venäläisen Ust-Lugan sataman telakka sortui marraskuussa 2011. Sekalaisten korjaustöiden jälkeen venäläiset sanomalehdet kertoivat, että kaksi öljyterminaaleista avattiin maaliskuussa 2012 öljyn ja öljytuotteiden käsittelyä varten. Satama on Venäjälle strategisesti tärkeä, koska se on päätepiste toiselle Itämeren halki kulkevalle […]

Lue lisää»
 

Turkkilaisen aseistakieltäytyjän ja ihmisoikeusaktivistin Halil Savdan vapauttaminen

Kirjallisesti vastattava kysymys komissiolle Nikos Chrysogelos (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Franziska Keller (Verts/ALE), Heide Rühle (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) 12.4.2012 Halil Savda pidätettiin 24. helmikuuta 2012 ja vietiin suorittamaan 100 päivän vankeustuomiota, jonka hän oli saanut "kansan vieraannuttamisesta armeijasta" Turkin rikoslain 318 artiklan perusteella. […]

Lue lisää»
 

Pakkausten täyttöaste

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 12.4.2012 Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä säätää toimista, joilla pyritään vähentämään pakkausjätteiden tuotantoa ja lisäämään niiden kierrätystä. Kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot mm. ottamaan käyttöön palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjestelmiä hyödyntämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Direktiivi ei kuitenkaan käsittele elintarvikkeiden kuluttajapakkausten täyttöastetta eli sitä, miten […]

Lue lisää»
 

Päivittäistavarakaupan keskittyminen

Komission vastaus» Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi ja Tarja Cronberg (Greens/EFA) 20.3.2012 Päivittäistavarakauppa Suomessa on Euroopan keskittyneintä (n. 80% markkinoista kahden suurimman ketjun hallussa). Keskittyminen rajoittaa kilpailua ja on tuonut epäterveitä käytäntöjä. Esimerkiksi tuottajat joutuvat usein maksamaan kauppaketjuille markkinointirahaa, jonka ainut vastine on tuotteen pääsy kaupan valikoimaan. Tuottaja saatetaan myös […]

Lue lisää»
 

IPPC- ja vesipuitedirektiivien rikkominen Suomen turvetuotannon lupamenettelyssä

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 15.2.2012 Saarijärven kaupunki on tehnyt kantelun, jossa se pyytää komissiota tutkimaan, rikkooko Suomi IPPC-direktiivin (2008/1/EY) artikloja 3, 6, 9 ja 10 ja vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) artikloja 4 ja 10 turvetuotannon lupamenettelyssä. Suomi ei ole täyttänyt IPPC-direktiivin mukaisia velvoitteitaan ryhtyä toimiin, jotta turvetuotanto ei merkittävästi pilaa […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"