Kirjalliset kysymykset


Portugalissa Lissabonin keskustassa rakennettava tietunneli

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1630/05esittäjä(t): Monica Frassoni (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)komissiolle Aihe: Portugalissa Lissabonin keskustassa rakennettava tietunneli Lissabonin kaupunki on rakentamassa tietunnelia kaupungin keskustaan. Laatunsa, kokonsa ja sijaintinsa vuoksi hankkeella on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeesta ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. Joukko kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on tehnyt komissiolle valituksen tiettyjen julkisten ja yksityisten […]

Lue lisää»
 

Rekisteröidyn parisuhteen vastavuoroinen tunnustaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2906/05esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE)komissiolle Aihe: Rekisteröidyn parisuhteen vastavuoroinen tunnustaminen Samaa sukupuolta edustavien henkilöiden parisuhteen rekisteröintiä säädellään EU:ssa kansallisin laein, joissa on paikoin huomattavia eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja […]

Lue lisää»
 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden turmeltuminen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2900/05esittäjä(t): Nikolaos Sifunakis (PSE), Evangelia Tzampazi (PSE), Stavros Lambrinidis (PSE), Stavros Arnaoutakis (PSE), Maria Matsouka (PSE), Panagiotis Beglitis (PSE), Helga Trüpel (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE) ja Caroline Lucas (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden turmeltuminen Seitsemän kreikkalaisen valtiosta riippumattoman luonnonsuojelujärjestön laatiman, Kreikan suojeltujen […]

Lue lisää»
 

Tulisiko EU:ssa olla yhtenäiset raja-arvot TBT-luokituksille?

Kirjallinen kysymys komissiolle 31.5.2005 Aihe: Tulisiko EU:ssa olla yhtenäiset raja-arvot TBT-luokituksille? Tributyylitinan (TBT) käyttö laivojen pohjamaaleissa on kielletty EU:ssa, mutta TBT-pitoisuudet ovat telakoiden ja satamien ulkopuolella yhä hälyttävän korkeita, sillä TBT säilyy pohjan sedimenteissä jopa 90 vuotta. TBT:n on todettu olevan vaarallinen yli 60 lajille, esimerkiksi naaraskotiloista tulee tinapitoisuuden kasvaessa […]

Lue lisää»
 

Homofobian vastaisen päivän viettäminen EU:ssa ja jäsenmaissa

Kirjallinen kysymys komissiolle16.05.2005 Aihe: Homofobian vastaisen päivän viettäminen EU:ssa ja jäsenmaissa30 maassa järjestetään tänä vuonna toukokuun 17. päivänä ensimmäisen kerran homofobian vastainen päivä. Vuonna 1990 Maailman terveysjärjestö (WHO) poisti homoseksuaalisuuden sairausluokituksesta kyseisenä päivänä. Päivän tavoitteena on järjestää toimintaa homofobiaa vastaan ja tehdä näkyväksi asian parissa tehtävä työ. Asialla on kansainvälinen […]

Lue lisää»
 

Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa?

Kirjallinen kysymys neuvostolle 13.5.2005 Aihe: Ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvat hyökkäykset Tšetšeniassa? Amnesty Internationalin äskettäin julkistamasta raportista “The risk of speaking out: Attacks on human rights defenders in the context of the armed conflict in Chechnya” käy ilmi, kuinka Pohjois-Kaukasuksen tilanteeseen perehtyneiden ja siitä avoimesti mielipiteensä ilmaisevien ihmisoikeusaktivistien vapaus ja turvallisuus on entistä […]

Lue lisää»
 

Ihmisapinat

Kirjallinen kysymys komissiolle01.05.2005 Aihe: Ihmisapinatesittäjä(t): Caroline Jackson (PPE-DE), Jillian Evans (Verts/ALE), Dorette Corbey (PSE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) Ottaen huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman (P5_TA(2004)0019) laittomasta bushmeat-kaupasta, sen, että Euroopan unioni rahoitti CITES-sopimusta ihmisapinoiden suojelusta ja kaupasta edistääkseen näiden lajien ja niiden uhanalaisen elinympäristön suojelua sekä olemassa olevat EY:n tukimekanismit kehitysmaiden […]

Lue lisää»
 

Naisten ja miesten edustavuuden takaaminen vähimmäisvaatimuksilla julkisissa toimielimissä

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLE24.02.2005 Aihe: Naisten ja miesten edustavuuden takaaminen vähimmäisvaatimuksilla julkisissa toimielimissäEU:n alueella naiset ovat yhä aliedustettuina julkisen ja poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kuitenkaan esimerkiksi EU:n omissa instituutioissa tai useimpien jäsenmaiden lainsäädännössä ei määritellä naisten ja miesten edustukselle vähimmäisvaatimuksia. Suomessa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuodelta 1995 määrää, että […]

Lue lisää»
 

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta

KIRJALLINEN KYSYMYS P-0917/05 komissiolle 22.4.2005 Aihe: Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan tulkinta Vuosaaren satamahanketta koskevan vetoomuksen (873/2002) eräs keskeinen kysymys koskee luontodirektiivin (92/43/ETY ) 6 artiklan 3 kohdan tulkintaa. Säännöksen mukaan kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät suoranaisesti liity Natura 2000 -alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia mutta saattavat […]

Lue lisää»
 

EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksi

Kirjallinen kysymys komissiolle 12.02.2005 Aihe: EU:n laajuisen pantin luominen juomatölkeille ja muovisille juomapulloille, jotka eivät kelpaa uudelleen täytettäviksiKomissio valmistelee parlamentille ja neuvostolle raporttia pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin 94/62/EC[1] toimeenpanosta. Direktiivin 6 artiklan mukaan raportissa tulee muun muassa arvioida, miten voidaan vahvistaa jätteiden synnyn ehkäisemistä ja pakkausten uudelleenkäyttöä, ja tarpeen mukaan raporttiin […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"