Kirjalliset kysymykset


Maataloustukien uudistaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 22.05.2007 Aihe: Maataloustukien uudistaminen Komissio on ilmoittanut maaliskuun lopussa osana hallinnon kehittämistyötä, että maataloustukia koskevista pienistä rikkomuksista ei tulisi enää seuraamuksia tukea saaville maatiloille. Tämän lisäksi tukien valvontaa aiotaan yksinkertaistaa ja keventää.Komissio aikoo muun muassa antaa etukäteisvaroituksen ennen tiettyjä tarkastuksia tukia saavilla tiloilla. Tuoreen Eurobarometrin […]

Lue lisää»
 

Itämeren öljykuljetusten turvallisuuden parantaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.03.2007 Aihe: Itämeren öljykuljetusten turvallisuuden parantaminen 29.1.2007 säiliöalus Weserstern ajoi Tallinnan liepeillä Koplin niemen lähistöllä matalikolle. Tankkerin kyljestä löytyi kaksi karilleajon yhteydessä syntynyttä reikää. Sama tankkeri oli ajanut matalikolle Porvoon sataman lähellä huhtikuussa 2006. 9.2.2007 kreikkalaistankkeri Propontis sai pohjakosketuksen Suomenlahdella Suursaaren länsipuolella. Tankkerin lastina oli […]

Lue lisää»
 

Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 23.01.2007 Aihe: Perinteisten hehkulamppujen kieltäminen Valaistuksen osuus EU:n sähkönkulutuksesta on noin 17 %. Noin 125 vuotta sitten markkinoille tulleet perinteiset hehkulamput muuntavat valoksi vaivaiset 5 % käyttämästään sähköstä. Jos tuo sähkö on tuotettu lauhdevoimalaitoksessa, hehkulamppu muuttaa valoksi vain 1-2 % voimalaitoksen polttoaineen alkuperäisestä energiasta. Energiatehokkaammat […]

Lue lisää»
 

Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 09.03.2007 Aihe: Sähkölaitteiden valmiustilan kuluttaman energian rajoittaminen Yhä useammissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on otettu käyttöön ns. valmiustila, jolloin ko. laitetta ei käytetä varsinaiseen tarkoitukseensa, mutta se kuitenkin kuluttaa sähköä, koska on valmiina vastaanottamaan kauko-ohjaimen käskyjä. Tyypillisen uuden sähkölaitteen koko sähkönkulutuksesta noin puolet aiheutuu valmiustilasta. IEA […]

Lue lisää»
 

Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminen

KIRJALLINEN KYSYMYS KOMISSIOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 10.01.2007 Aihe: Suomessa kasvavien sienien radioaktiivisuudesta tiedottaminenKomission suosituksen (2003/120/EY) mukaan EU:ssa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuus ei saa ylittää 600 Bq/kg. Väestölle tulisi tiedottaa tilanteesta eri alueilla. Jos pitoisuusrajan ylittäviä tuotteita löytyy markkinoilta, tapauksista tulee ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenmaille. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimusaineiston mukaan Suomen […]

Lue lisää»
 

Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjet

KIRJALLINEN KYSYMYS NEUVOSTOLLESatu Hassi (Verts/ALE) 13.11.2006 Aihe: Israelin Libanonissa käyttämät (köyhdytettyä) uraania sisältävät taistelukärjetYhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNEP) tutkii syytöksiä, joiden mukaan Israelin ilmavoimat ovat saattaneet käyttää tavanomaisten lisäksi myös uusimpia ja kokeiluasteella olevia uraanitaistelukärkiä Libanonin sodassa viime kesänä. Mainittujen aseiden kuuma sirpalevaikutus on äärimmäisen voimakas ja kuolettava, mutta vain suhteellisen […]

Lue lisää»
 

Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3997/06Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Jatkokysymys komission vastaukselle kysymykseen Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutuksista ihmisiin ja biosfääriin 1. Koska komission teettämä tutkimus (11 523 euroa) Tšernobylin ydinonnettomuuden Euroopan unionin väestölle aiheuttamasta kokonaissäteilyannoksesta julkaistiin vuonna 1988, vain kaksi vuotta onnettomuuden […]

Lue lisää»
 

Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutukset ihmisiin ja biosfääriin

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1414/06Rebecca Harms (Verts/ALE), Satu Hassi (Verts/ALE), Carl Schlyter (Verts/ALE) ja Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Tšernobylin radioaktiivisen laskeuman vaikutukset ihmisiin ja biosfääriin 1. Mikä on komission arvion mukaan kokonaissäteilyannos, jonka Tšernobylin ydinonnettomuudesta johtunut radioaktiivinen laskeuma aiheutti 1986 a) Euroopan unionin väestölle ja b) muun Euroopan väestölle? 2. Mikä […]

Lue lisää»
 

Itämeren maakaasuputken ympäristövaikutukset

KIRJALLINEN KYSYMYS P-0353/06esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE)komissiolle Aihe: Itämeren maakaasuputken ympäristövaikutukset Venäjän Viipurista Saksan Greifswaldiin ulottuvan 1 200 km:n mittaisen kaasuputken maaosuuden työt käynnistyivät viime kuussa. Putken on tarkoitus suurelta osin kulkea Itämeren pohjaa myöten ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2010. Useat ympäristöjärjestöt ovat vaatineet töiden pysäyttämistä, koska hankkeen ympäristövaikutuksia […]

Lue lisää»
 

Venäjän uusi kansalaisjärjestöjä koskeva laki – vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja EU:n myöntämään rahoitukseen

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0300/06esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle Aihe: Venäjän uusi kansalaisjärjestöjä koskeva laki – vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja EU:n myöntämään rahoitukseen Kiistelty laki “tiettyjen Venäjän federaation oikeudellisten säädösten muuttamisesta” tuli Venäjällä voimaan 17. tammikuuta. Uusi laki asettaa uusia ja entistä tiukempia rajoituksia sadoilletuhansille Venäjällä toimiville kansalaisjärjestöille. Venäjän […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"