Kirjalliset kysymykset


Ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista koskevan mekanismin epäonnistuminen Meksikossa

Kirjallinen kysymys Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle) Satu Hassi (Verts/ALE) ja Franziska Keller (Verts/ALE) (17.4.2014) EU:n edustusto ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt Meksikossa hyväksyivät vuonna 2010 paikallisen suunnitelman panna täytäntöön EU:n suuntaviivat, jotka koskivat ihmisoikeuksien puolustajia Meksikossa. Kyseisestä vuodesta alkaen Meksikolla ja EU:lla on ollut voimassa strateginen kumppanuus, johon kuuluu korkean tason […]

Lue lisää»
 

Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta

Kirjallinen kysymys komissiolle 18.12.2013 Eija-Riitta Korhola (PPE), Sari Essayah (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Liisa Jaakonsaari (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Sampo Terho (EFD), Satu Hassi (Verts/ALE), Tarja Cronberg (Verts/ALE) ja Mitro Repo (S&D) Komissio julkaisi lokakuussa 2013 luettelon yleisen edun mukaisista energia-alan […]

Lue lisää»
 

Alkoholin vähimmäisvalmisteveron nostaminen kansanterveyden edistämiseksi

Kirjallinen kysymys komissiolle 12.7.2013 Satu Hassi ja Carl Schlyter (Greens/EFA) Alkoholin käytön rajoittaminen on tärkeä osa kansanterveyspolitiikkaa monissa EU:n jäsenvaltioissa. Hintojen sääntely alkoholin valmisteverolla on tärkeä työväline tällaisen politiikan toteutuksessa. Yhteys alkoholin hinnan ja kulutuksen välillä on selvästi todettavissa: mitä korkeampi hinta, sitä pienempi kulutus, erityisesti suurkuluttajien keskuudessa. EU:n laajuiset […]

Lue lisää»
 

Pippuri- ja kaasusumuttimien myynnin ja hallussapidon rajoittaminen

Kirjallinen kysymys komissiolle 2.7.2013 Satu Hassi (Greens/EFA) Euroopan unionin direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta vuodelta 1991 rajoittaa perustellusti tuliaseiden myyntiä, mikä lisää eurooppalaisten turvallisuutta. Direktiivissä ei ole kuitenkaan määritelty aseiksi pippuri- tai kaasusumuttimia. Joillakin pippuri- ja kaasusumutinmalleilla voi kuitenkin vahingoittaa toista henkilöä, joten niiden myynnin ja hallussapidon rajoittaminen EU-lainsäädännöllä […]

Lue lisää»
 

Lannoitetehtaiden fosforipäästöt Itämereen

Kirjallinen kysymys komissiolle 4.7.2013 Margrete Auken, Satu Hassi, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Indrek Tarand ja Helga Trüpel (Greens/EFA) Itämeren rannikon lähettyvillä on viime vuosina havaittu useita vakavia fosforivuotoja lannoitetehtaiden teollisuusjätekasoista. Keväällä 2012 havaittiin venäläisen lannoitetehtaan EuroChemin aiheuttaneen suuren fosforivuodon Laukaanjokeen lähellä Kingiseppin kaupunkia Luoteis-Venäjällä. Tänä vuonna on esiintynyt samanlaisia epäilyjä […]

Lue lisää»
 

Laivojen ja pienveneiden jätevesien vastaanotto Itämeren satamissa

Kirjallinen kysymys komissiolle 4.6.2013 Satu Hassi (Greens/EFA) EU:n Itämeri-strategian yksi päätavoitteista on meren ekologisen tilan parantaminen, strategia tunnustaa rehevöitymisen meren pahimmaksi ympäristöongelmaksi. Itämeri on yksi maailman pahiten saastuneista meristä. Rehevöittävien ravinteiden yksi lähde ovat laivojen ja veneiden käymäläjätteet. Joissakin Itämeren satamissa on valmius ottaa ne vastaan, monissa satamissa ei. Tämä […]

Lue lisää»
 

Thailand: the case of Andy Hall

Kirjallinen kysymys komissiolle 16.4.2013 Barbara Lochbihler (Greens/EFA) & Satu Hassi (Greens/EFA) The EU has recently concluded a partnership and cooperation agreement with Thailand and is currently negotiating an EU-Thailand free trade agreement. While these negotiations have been underway, serious violations of fundamental human and labour rights have been reported in Thailand’s […]

Lue lisää»
 

Liito-oravan suojelu Suomessa

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 9.4.2013 Liito-oravien (Pteromys volans) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on EU:ssa kielletty luontodirektiivillä (artikla 12, liite IV(a)). EU:n liito-oravista esiintyy valtaosa Suomessa, jossa lajin suurin uhka on metsätalous. Laji on vähentynyt ja se on todettu Suomen lajien uhanalaisuus 2010 -kirjassa vaarantuneeksi (VU). Suomi […]

Lue lisää»
 

Vertikaalinen monopoli juomapakkausten kierrätysjärjestelmässä

Kirjallinen kysymys komissiolle Satu Hassi (Greens/EFA) 6.3.2013 Suomessa juomapakkausten kierrätys perustui vuoteen 2005 asti pääosin uudelleentäytettäviin lasi- ja muovipulloihin. Vuonna 2008 uudelleenkäytettävät muovipullot korvattiin pehmeillä PET-pulloilla, joiden materiaali voidaan käyttää uudelleen. Sekä uudelleenkäytettävien että materiaalina hyödynnettävien juomapakkausten kierrätyksen hallinnoinnista vastaa Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), josta puolet omistavat vähittäiskauppaketjut ja toisen […]

Lue lisää»
 

Protecting public health from light pollution

Kirjallinen kysymys komissiolle 20.2.2013 Satu Hassi (Greens/EFA) & Fiona Hall (ALDE) The 24 hour daily cycle of light and darkness is a basis of natural functioning of all plants and animals, including us humans. This circadian cycle allows organisms to anticipate and prepare for precise and regular environmental changes and […]

Lue lisää»
 

Search from category "Kirjalliset kysymykset"