CV

Print PDF Email
Namn: Hassi, Satu
Födelsedatum och födelseort: 03.06.1951 Helsingfors
Hemort: Tammerfors
Yrke / titel: teknologie licentiat, författare
Riksdagsuppdrag: Talmanskonferensen (medlem) 09.06.2015 –
Miljöutskottet (Ordförande) 09.06.2015 –
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ersättare) 29.06.2015 –
Forum för internationella frågor (medlem) 09.06.2015 –
Tidigare riksdagsuppdrag: Trafikutskottet (medlem) 11.04.1991 – 23.03.1995
Lagutskottet (medlem) 16.02.1993 – 23.03.1995, (medlem) 07.03.1997 – 05.09.1997
Utrikesutskottet (medlem) 05.04.1995 – 14.04.1999, (ersättare) 02.04.2003 – 20.07.2004, (medlem) 05.05.2015 – 08.06.2015
Försvarsutskottet (medlem) 15.10.1997 – 04.02.1998, (medlem) 10.03.1998 – 03.04.1998
Ekonomiutskottet (medlem) 04.06.2002 – 18.03.2003
Miljöutskottet (Vice ordförande) 02.04.2003 – 18.06.2004
Elektorerna (medlem) 09.04.1991 – 23.03.1995
Finlands delegation i Nordiska rådet (medlem) 16.02.1993 – 23.03.1995
Finlands delegation i Europarådet (ersättare) 02.04.2003 – 13.06.2003
Riksdagsgrupp: Gröna riksdagsgruppen
Uppdrag i riksdagsgruppen: Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 01.04.1991 – 02.12.1993
Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 03.02.1997 – 20.05.1997
Gröna riksdagsgruppen (ordförande) 20.03.2003 – 20.07.2004
Term aborted: 20.07.2004 – 20.03.2007
Ledamot av Europaparlamentet
I stället för: Oras Tynkkynen /gröna
Minister: miljöminister (Lipponen II) 15.04.1999 – 30.05.2002
minister i utrikesministeriet (Lipponen II) 15.04.1999 – 30.05.2002
 
Utbildning: diplomingenjör 1979 (Tekniska högskolan), teknologie licentiat 1985 (Tammerfors tekniska högskola)
Karriär: planeringsingenjör, forskningsingenjör, Oy Tampella Ab Tamrock 1979-1981
assistent, ställföreträdande överassistent, Tampereen teknillinen korkeakoulu 1981-1985
fri författare 1985-
Europaparlamentet 2004-2014
Föräldrar: teknologie doktor, professor Osmo Samuel Hassi, rektor, magister i samhällsvetenskaper Signe Maija-Liisa Fredriksson
Make/Maka: filosofie doktor Jukka Valjakka 1995
Kommunala förtroendeuppdrag: Tammerfors stadsfullmäktige 1985-2000, 2013-
Övriga förtroendeuppdrag: Gröna förbundet, vordf 1989-1991
delegationen för Gröna förbundet, ordf 1994-1995
delegationen för Gröna förbundet, vordf 1995-1997
Gröna förbundet, ordf 1997- 2001