Eduskuntatyöhön liittyvät tapaamiset, eduskunnassa ja muualla

Print PDF Email

Muut tilaisuudet ja tapaamiset kuin eduskunnan normaalit valiokunta- ja ryhmäkokoukset sekä täysistunnot. Tapaamista ei julkisteta, jos siitä saattaisi aiheutua k.o. henkilölle vaaraa tai se loukkaisi hänen yksityisyyttään.

Näiden lisäksi valiokunnat, vihreä eduskuntaryhmä sekä puoluerajat ylittävät kansanedustajien teemaryhmät ovat järjestäneet useita tilaisuuksia ja tapaamisia, pääasiassa eduskunnassa.  
  

Joulukuu 2019

4.12. Tapaaminen Latvian suurlähettilään kanssa

10.12. Tapaaminen Palestiinan suurlähettilään kanssa

10.12. Tapaaminen Metsäteollisuuden edustajan kanssa aiheena metsäteollisuus ja metsäpolitiikka

Marraskuu 2019

12.11. Tapaaminen Suomen luonnonsuojeluliiton edustajan kanssa aiheena avohakkuut

12.11. Tapaaminen YK:n Syyria-asiantuntijan Cecilia Pellosniemen kanssa aiheena Syyrian rauhanprosessi ja jälleenrakennus

14.11. Pirkanmaan lukiolaisten edustajien tapaaminen eduskunnassa

20.11. Tapaaminen SAK:n ja jäsenliittojen edustajien kanssa aiheena EU-politiikka

21.11. Ørsted-yhtiön edustajien tapaaminen aiheena merituulivoima

29.11. Tapaaminen Energiateollisuuden edustajan kanssa, aiheena energia-alan, etenkin kaukolämmön tulevaisuuden näkymät

Lokakuu 2019

10.10. Tapaaminen Unkarin suurlähettilään kanssa

15.10. Tapaaminen ruotsalaisen vihreän kansanedustajan Rebecca des Moinesin ja ex kansanedustaja, ex meppi Carl Schlyterin kanssa, teemana ympäristökysymykset

24.10. Tapaaminen Varusmiesliiton edustajien kanssa aiheena sisäilmakysymykset varuskunnissa

Syyskuu 2019

4.9. Lounas Suomi-Venäjä -seuran edustajan kanssa

5.9. Illallinen Euroopan parlamentin vihreän ryhmän puheenjohtaja Ska Kellerin ja pääsihteeri Vula Tsetsin kanssa Helsingissä

11.9. Tapaaminen Suomen luonnonsuojeluliiton edustajien kanssa

12.9. Metsäteollisuuden sidosryhmäretki 

18.9. Puhelinpalaveri Asumisterveysliiton edustajan kanssa

26.9. Illallinen suurlähettiläs Jari Vilenin kanssa, aiheena EUn arktinen strategia

Elokuu 2019

26.8. Kummiyrittäjä Eeva-Liisa Pentin tapaaminen Kangasalla

Heinäkuu 2019

1.7. Tapaaminen Euroopan tilintarkastustoimiston edustajien kanssa

17.7. Porin kaupungin vastaanotto SuomiAreenalla

18.7. EU-komissaari Jyrki Kataisen illallinen Porissa

Kesäkuu 2019

6.6. Tapaaminen Meksikon suurlähetystön edustajan kanssa

Toukokuu 2019

Toukokuussa järjestettiin useita asiantuntijakuulemisia ja tapaamisia osana hallitusohjelman neuvotteluja.

Huhtikuu 2019

Huhtikuussa oli useita tapaamisia, joissa eri tahot halusivat esitellä kaikkien puolueiden kansanedustajaehdokkaille tavoitteitaan.  

Maaliskuu 2019

12.3. Tapaaminen Hengitysliiton kanssa, aiheena sisäilmasairaiden toimeentulo

14.3. Tapaaminen Elenian ja Macquerie-sijoitusrahaston edustajien kanssa Suomen energia- ja sähkömarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä

19.3. Tapaaminen Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n ja Suomen opiskelijakuntien liiton SAMOK:n kanssa.

Helmikuu 2019

6.2. Tapaaminen Sahateollisuuden edustajien kanssa 

7.2. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tapaaminen, aiheena jätelaki

12.2. Tapaaminen Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa

14.2. Tampereen Rakentajakillan tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

20.2. Tapaaminen Democratize -start upin edustajien kanssa

Tammikuu 2019

14.1. Tapaaminen Suomen Lukiolaisten Liiton Pirkanmaan piirin kanssa Tampereella

15.1. Tapaaminen WWF:n kanssa ilmasto- ja ympäristöasioissa 

Joulukuu 2018

18.12. Eduskuntaryhmän ja Helsingin energian tapaaminen, aiheena puhdas energiantuotanto isoissa kaupungeissa

19.12. Ympäristötutkijoiden tapaaminen eduskuntaryhmän kanssa, aiheena hiilinielut ja soiden ennallistaminen

Marraskuu 2018

8.11. Satakunta-hankkeen tapaaminen, aiheena sisäilmaongelmien tutkimus

13.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Sahateollisuuden kanssa

14.11. Tapaaminen John Nurmisen säätiön kanssa, aiheena Itämeren suojelu

15.11. Tapaaminen Paikallisvoima ry:n kanssa, aiheena energia-asiat vaaleissa

27.11. Ympäristötiedon foorumin ja ympäristötutkijoiden dialogi eduskuntaryhmän kanssa, aiheina luonnon monimuotoisuuden tila Suomessa ja globaalisti, ilmaston- ja luonnonsuojelun yhdistäminen ja hiilinielut

29.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa

30.11. Tehyn työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen, aiheena sisäilma-asiat

30.11. Eduskuntaryhmän tapaaminen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa

Lokakuu 2018

4.10. Ilmastojärjestöjen tapaaminen eduskuntaryhmän kanssa, aiheena energia- ja ilmastopolitiikka

11.10. Safan (Suomen arkkitehdit Finlands arkitekter) tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

12.10. Eduskuntaryhmän ja Ilmatieteen laitoksen tapaaminen, aiheena hiilinielujen vahvistaminen

12.10. Eduskunnan ihmisoikeusryhmän ja globaaliryhmän tapaaminen Tiibetin hallituksen johtajan kanssa

19.10. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen TEM:n Älyverkkotyöryhmän kanssa, aiheena älykkäät sähköverkot, sähkönkulutuksen joustavuus ja sähköalan digitalisaatio

24.10. #Ykkösketjuun-kampanjan tapaaminen, aiheena ihmisoikeuksiin perustuva yritysvastuulaki Suomeen

Syyskuu 2018

12.9. Inspector Sec Oy:n tapaaminen kansanedustajien sisäilmaryhmän kanssa, aiheena sisäilmaongelmien terveysperusteinen ratkaiseminen

18.9. Metsäteollisuus ry:n sidosryhmäretki Lohjan seudulle

21.9. Kraton Chemical Oyn tapaaminen, aiheena EU:n uusiutuvan energian direktiivi ja mäntyöljy

25.9. Eduskuntaryhmän ja Akavan illallinen, aiheena ajankohtaiset talous- ja työllisyyspolitiikan asiat

27.9. Suomen luonnonsuojeluliiton tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

27.9. Eduskuntaryhmän vierailu VAPOon, aiheena turvealan ajankohtaiset asiat ja VAPOn uudet liiketoiminta-alat

28.9. Eduskunnan sisäilmaryhmän tapaaminen THL:n kanssa, aiheena kansallinen ohjelma sisäilmasta ja terveydestä

Kesäkuu 2018

1.6. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen energiaministeri Kimmo Tiilikaisen kanssa

1.6. Eduskuntaryhmän tapaaminen Neste Oyj:n kanssa, aiheena muovit ja uusiutuvat polttoaineet

6.6. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen tuulivoimayhtiö Ørstedin kanssa eduskunnassa

6.6. Eduskuntaryhmän tapaaminen THL:n kanssa, aiheina rokotekattavuus, terveys- ja hyvinvointierot, isät neuvoloissa, sisäilmasairaudet, vanhusten yksinäisyys ja mielenterveyspalveluiden saatavuus

16.6. YK:n väestörahasto UNFPA:n puheenjohtajan tapaaminen eduskunnassa

18.6. IBC-Carbon –hankkeen hankekkumien kokous, aiheena metsien monimuotoisuus, ja kestävä käyttö sekä ilmastonmuutos

20.6. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen tapaaminen, aiheena maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Toukokuu 2018

3.5. Eduskuntaryhmän keskustelu kansanterveyttä tukevasta vero-ohjauksesyta, alustajina VATT ja THL

3.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Pohjolan voiman kanssa, aiheena vaelluskalat

8.5. Eduskunnan sisäilmaryhmän tapaaminen kanadalaisen Annie Hopperin kanssa, aiheena Hopperin kehittelemä terapiamenetelmä

15.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Metsäkeskuksen kanssa, aiheena metsänhoidon menetelmät, metsiensuojelu ja hiilinielut

17.5. Eduskuntaryhmän keskustelu asumistuen kehittämisestä, alustajina Kelan tutkimus ja THL

17.5. Eduskuntaryhmän illallinen MTK:n kanssa, aiheena EU:n tuleva maatalouspolitiikka ja sen rahoitus, biotalouden kasvumahdollisuudet ja maatalouden ympäristöasiat

22.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Oxfordin taloustieteen professori Kate Raworthin kanssa, aiheena hänen Donitsitalous-kirjansa, joka käsittelee talouden sovittaminen ympäristön kantokykyyn

23.5. Tapaaminen Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan kanssa, aiheena kehitysrahoitus, Agenda 2030, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuu

25.5. Eduskuntaryhmän tapaaminen Akavan kanssa, aiheena elinikäinen oppiminen ja monimuotoinen työ

28.5. Tampereen pormestarin aamupuuro Tampereen Raatihuoneella

31.5. Eduskuntaryhmän keskustelu sosiaaliturvan uudistuksesta, alustajina Kelan tutkimus ja THL

31.5. Eduskuntaryhmän ja Metsähallituksen luontopalveluiden tapaaminen, aiheena luontopalveluiden rahoitus

Huhtikuu 2018

5.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Sitran kanssa Kansanvallan peruskorjaus –raportista

10.4. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen kysyntäjoustosta sähkömarkkinoilla, mukana Fingrid, Optiwatti, Energiateollisuus ja TEM:n älyverkkotyöryhmä.

16.4. Vierailu Genencorin tehtaalla Jämsänkoskella

17.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Kuntien eläkevakuutus Kevan kanssa

19.4. Trophy Free EU –ryhmän tapaaminen eduskunnassa, aiheena kansainvälinen salametsästys

20.4. Eduskuntaryhmän tapaaminen Suomen yrittäjien kanssa

Maaliskuu 2018

8.3. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen WWF:n kanssa ilmastoystävällisestä sijoittamisesta

8.3. Eduskuntaryhmän tapaaminen Säteilyturvakeskuksen kanssa, aiheena päivitetty ydinenergialaki ja vireillä olevat ydinvoimalupaprosessit

Helmikuu 2018

1.2. Eduskuntaryhmän tapaaminen Vattenfallin kanssa Suomen energiapolitiikan näkymistä ja Vattenfallin investointisuunnitelmista

8.2. Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry:n tapaaminen, aiheena jätelaki

9.2. Ympäristövaliokunnan tapaaminen Tshekin suurlähettilään kanssa

12.2. Tapaaminen Meksikon suurlähettilään kanssa suomalaisen kansalaisjärjestöaktiivin Jyri Jaakkolan murhan tutkinnasta

20.2. Kansanedustajien sisäilmaryhmän keskustelu sisäilmasta sairastuneita edustavien järjestöjen kanssa

21.2. Suomen Falun Dafa –yhdistyksen tapaaminen

Joulukuu 2017

1.12. Demon nuorisopoliitikkojen vaikuttajaohjelman lounaalla

1.12. Itsenäisen Suomen naisministerit -verkkopalvelun julkistamistilaisuudessa valtioneuvostossa

8.12. Eduskunnan ihmisoikeusryhmän ja Finnfundin tapaaminen eduskunnassa

12.12. Saamelaiskäräjien ja eduskuntapuolueiden yhteistyöelimen tapaaminen eduskunnassa

13.12. Eduskuntaryhmän ja Terrafamen tapaaminen eduskunnassa

13.12. Helsingin Ikivihreät -yhdistyksen vierailu eduskunnassa

14.12. Eduskuntaryhmän tapaaminen kiinteistöverosta, puhujina Elina Pylkkänen/VM ja Teemu Lyytikäinen/VATT

14.12. Tapaaminen Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen edustajien kanssa eduskunnassa

15.12. Lehdistölounaan järjestäminen eduskunnassa metsienkäytön ilmastovaikutuksista MEP Heidi Hautalan ja MEP Bas Eickhoutin kanssa. Puhujina myös Timo Vesala/HY, Simo Honkanen/Neste sekä Jussi Nikula/WWF

Marraskuu 2017

7.11. Jyväskylän yliopiston tutkimushaastattelussa, aiheena feminismi

7.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina Antti Mäkelä/Ilmatieteen laitos, Jussi Eronen/BIOS ja Laura Meller/Greenpeace

8.11. Eduskuntaryhmän kanssa aamiaisella UPM:n vieraana. Aiheena mm. metsien käyttö ja LULUCF- ja REDII-direktiivit.

8.11. Puhujana Mikkelin vihreiden ilmastoillassa

9.11. Eduskunnan globaaliryhmän syyskokous

10.11. Eduskunnassa Nella Baerents/Arizona Chemicals ja Saara Mattero/Kreab, aiheena REDII-direktiivi ja mäntyöljy.

13.11.-17.11. Bonnissa YK:n ilmastoneuvotteluissa

18.11. Eduskunnan avoimien ovien päivässä

21.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina myös Sampo Soimakallio/Syke ja Tuuli Hietaniemi/Kepa

22.11. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n ja ympäristövaliokunnan aamukahvit

22.11. Eduskunnassa Tommi Kukkonen Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:sta, aiheena mm. opiskelijoiden asumisasiat

22.11. Eduskunnan energiaremonttiryhmän ja Lähienergialiiton tapaaminen

23.11. Pirkanmaan kansanedustajien ja Pirkanmaan edunvalvojien kokoontuminen Helsingin Seurahuoneella. Edunvalvojista paikalla Esa Halme, Päivi Nurminen, Mikko Nurminen, Antti Eskelinen, Teppo Tapani, Antti Lahti, Jari Rauhala ja Jouni Koskela. Aiheena mm. junayhteydet ja 2. asteen koulutus.

24.11. Eduskunnassa ministeri Leppä, aiheena vesitalous ja tilateurastukset

27.11. Pirkanmaan kansanedustajat vierailulla ja lounaalla Aamulehdessä

28.11. Eduskunnassa ministeri Saarikko sisäilma-asioista

28.11. Ilmastopolitiikan kurssin järjestäminen yhdessä Vihreän opintokeskus Vision kanssa. Puhujina Hanna Mattila/ SITRA; Pasi Vainikka/ VTT ja Jouni Keronen/ Climate leadership council

29.11. Eduskuntaryhmän aamupala Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän kanssa

Lokakuu 2017

1.10. Osallistuminen Tampereen kaupungin Tampere-päivän vastaanotolle

2.10. Pirkanmaan jätehuollon tapaaminen, aiheena jätelain uudistus

3.10. Mukana eduskuntaryhmän vierailulla Suomen pankissa

3.10 Lounas eduskunnan Skotlannin parlamentin delegaation kanssa, keskustelua asuntopolitiikasta

3.10. Eduskunnan Globaaliryhmän keskustelutilaisuudessa Venezuelan tilanteesta

4.10. Eduskunnassa Rakennustuoteteollisuuden kivirakentajien edustajat Jussi Mattila ja Tiina Kaskiaro, keskustelussa sisäilma-asiat

4.10. Eduskunnassa Suomen ylioppilaskuntien liiton Jani Sillanpää ja Silja Silvasti, aiheena opiskelijoiden asumistuki

4.10. Eduskunnassa keskustelu kustannusyhtiö Siltalan kanssa

5.10. Helsingissä Pirkanmaan kansanedustajien tapaamisessa. Paikalla Pirkanmaan ja Tampereen edunvalvojia ja edustajia: Tuukka Salkoaho, Sari Oksanen, Harri Airaksinen ja Jouni Koskela. Aiheena mm. Pirkanmaan työllisyyskokeilu ja Tampere-Pirkkalan lentokenttä.

6.10. Kansanedustajien naisverkoston tapaaminen maahanmuuttajanaisten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Asiantuntijat THL:stä ja Kätilöopistosta.

7.10. Puhumassa Turussa Vihreiden nuorten feministisessä väentapaamisessa.

10.10. Puhelinkeskustelu sähkön kysyntäjoustosta Pierre Bivasin /Voltalis kanssa.

10.10. Eduskunnassa Minna Haavisto /Prizztech Oy, aiheena ravinteiden kierrätys.

10.10. Puheenjohtajana eduskunnan sisäilmaryhmän ja Tutkaksen “Sisäilma sairastuttaa – totta vai tarua?” seminaarissa. Asiantuntijoina Tuula Putus / Turun yliopisto,  Juha Pekkanen/ THL, Hannele Rämö/ Asumisterveys ry ja Katja Pulkkinen/ Homepakolaiset ry

11.10. Eduskunnassa Bioenergia ry:n ja eduskuntaryhmän tapaamisessa. Bioenergia ry:stä paikalla Harri Laurikka, Jussi Laitinen, Hannes Tuohiniitty ja Tage Fredriksson

11.10. Edukunnassa Le Monde-sanomalehden haastattelu

12.10. Teknologiateollisuuden Women in Tech -aamiaisella osallistujana

12.10. Eduskunnassa keskustelu Tehyn edustajan kanssa sisäilma-asioista

12.10. Eduskuntaryhmän ja Metsähallituksen tapaamisessa eduskunnassa. Metsähallituksesta paikalla pääjohtaja Pentti Hyttinen, metsätalousjohtaja Jussi Kumpula, luontopalvelujohtaja Timo Tanninen, eräpalvelujohtaja Jukka Bisi ja viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.

12.10. Eduskunnan Namibia-ystävyysryhmän lounaalla Namibian parlamentin puhemiehen ja valtuuskunnan kanssa.

17.10. Eduskuntaryhmän tapaaminen Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikön Susanna Kallaman sekä elinkeinopoliittisen asiamiehen Hannamari Heinosen kanssa, aiheena sote-uudistus

17.10. Eduskuntaryhmän vierailu Teknologiateollisuus ry:ssä. Paikalla toimitusjohtaja Jorma Turunen, Laura Juvonen sekä Matti Mannonen, aiheina työmarkkinasyksy, työvoiman saatavuus ja TKI-rahoitus

18.10. Etelä-Korealaisia lääketieteen tutkijoita ja opiskelijoita sekä Tampereen yliopiston tutkija Hyeon Su Seo eduskunnassa, aiheena ydinvoima

19.10. Ympäristövaliokunnan ja ympäristötoimittajien tapaaminen

20.10. Eduskunnan energiaremonttiryhmän tapaaminen sähkön kysyntäjoustosta Pierre Bivasin /Voltalis kanssa.

20.10. Vihreiden ympäristöryhmän tapaaminen

23.10. Suomen lukiolaisten liiton edustajien tapaaminen Tampereella

24.10. Eduskunnassa Marika Paavilainen Valtioneuvoston kansliasta aiheena sisäilma-asiat

24.10. Eduskunnassa MetsäGroupista edunvalvonnan johtaja Riikka Joukio ja Pohjoisranta Burson-Marstellerista Rogaciano Cavadas Kaipainen (EU:n avoimuusrekisterin tunnistenumero: 9155503593-86), aiheena Red2-direktiivi, biopolttoaineiden sekoitevelvoite ja Äänekosken biotuotetehdas.

24.10. Avauspuhe Helsingin yliopiston Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelman (LUOVA) symposiumissa

25.10. Keskustelemassa Nils Torvaldsin kanssa Ylen Ykkösaamu radio-ohjelmassa Red2-direktiivistä

25.10. Eduskunnan Palestiina-ystävyysryhmän tapaaminen, vieraana Palestiinalaisalueen edustuston päällikkö, suurlähettiläs Taïssir Al Adjouri

25.10. Eduskunnassa ministeri Tiilikainen vesitalousasioista

26.10. Eduskunnan globaaliryhmän ja Reilun kaupan yhdistys ry:n reilun kaupan kahveilla, aiheena yritysvastuu

27.10. Eduskuntaryhmän ja Fortumin tapaaminen. Paikalla Fortumista Esa Hyvärinen ja Heikki Keskiväli, aiheena Uniper-kauppa.

28.10. Juhlapuhujana Rovaniemellä Lapin vihreiden naisten juhlassa, Naiset, ilmasto ja arktinen kysymys-seminaarissa

29.10. Mukana Helsingin kirjamessuilla eduskunnan osastolla

31.10. Ympäristöministeriössä ilmastopolitiikan ajankohtaistilaisuudessa

31.10. Opettajien ammattijärjestö OAJ:n sisäilmatutkimuksen julkistamistilaisuudessa

Syyskuu 2017

7.9.17 Pirkanmaan jätehuolto, puhujana Tampereella jätestrategian valmisteluseminaarissa

8.9.17 Työnsuojelurahaston sisäilmaseminaari Helsingissä, yleisössä

8.9.17 Taksvärkki ry:n 50-vuotisjuhla Helsingissä, osallistujana

12.9.17 Tapasin eduskunnassa Tehyn edustajia ja professori Tuula Putuksen, jotka esittelivät terveydenhoidon työpaikoilla tehdyn sisäilmasairastavuustutkimuksen tuloksia

12.9.17 Helsingissä Aalto-yliopiston vihreälle eduskuntaryhmälle tarjoama talousklinikka, osallistujana

12.9.17 eduskunnassa Arkadia-seuran keskustelu kulttuurijournalismista, keskustelijana

13.9.17 Helsingissä politiikkaradio, keskustelu kestävän kehityksen agendasta Saara-Sofia Sirénin kanssa.

14.9.17 Eduskunnassa Vihreä lanka-lehden podcastin nauhoitus kestävästä kehityksestä, keskustelijana

14.9.17 Tampereella Kirsi Kunnaksen 70-vuotisen taiteilijauran kunniaksi järjestetty tilaisuus, osallistujana

15.9.17 Eduskunnassa Inka Kotilainen, Miltton Networks, SRV-yhtiön sidosryhmähaastattelu

18.9.17 Tampereella Tamperelainen-lehden 60-vuotisjuhla, osallistuja

19.9.17 Helsingissä Eurooppalainen Suomi ry:n paneelikeskustelu vapaakaupasta, panelistina

26.9.17 Ympäristövaliokunnan matka Tampereelle ja Valkeakoskelle, tapasimme Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Valkeakosken kaupungin edustajia sekä pienten omakotitalojen näyttelyn neljän talon suunnittelijoita ja asukkaita.

27.9.17 Helsingissä Energia-alan vaikuttajaillallinen, joka liittyi Smart Energy Transition ja Neo Carbon Energy-hankkeiden seminaariin Kuluttajat mukaan energiamarkkinoille

28.9.17 Eduskunnassa Homepakolaiset ry:n kolme edustajaa

28.9.17 Suomen asumisoikeusasukkaat -yhdistyksen pj, aiheena uusittavana oleva laki asumisoikeusasunnoista.

29.9.17 Eduskunnassa seminaari siitä, miten käy multilateraalisen kansainvälisen järjestyksen, järjestäjinä eduskunnan globaaliryhmä yhdessä Tampereen yliopiston “Regional Challenges to Multilateralism” –tutkimushankkeen ja Poliittisen talouden tutkimuksen seura ry:n kanssa