Kirjallinen kysymys ruhojen tarkastuksesta tilateurastamoilla

Print PDF Email

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden, käytännössä lihan, valvonnasta on säädetty EU-asetuksella (EY) 854/2004. Asetuksen liitteessä määrätään, että eläinlääkärin on tarkistettava muun muassa yli kuuden kuukauden ikäisen nautaeläimen ruho puolitettuna. Perustelu tälle on se, että ruhon symmetria näkyy puolikkaista. Epäsymmetrisyys viittaa ongelmiin eläimen terveydessä. EU-maista ainakin Ruotsi sallii pienillä tilateurastamoilla puolitettujen ruhojen tarkastuksen katkaistuina eli neljäsosina.

Suomessa pienteurastamon rajaksi on maa-ja metsätalousministeriön asetuksella 1210/2016 asetettu EU-asetusta seuraten 5000 eläinyksikköä vuodessa. Monilla tilateurastamoilla määrät ovat kuitenkin tätä huomattavasti pienempiä, pienimmillä joitakin satoja. Vaatimus ruhojen tarkastuksesta puolikkaina aiheuttaa pienillä tilateurastamoilla korkeita kustannuksia, koska puolikkaat ruhot eivät välttämättä mahdu roikkumaan kylmiötiloihin. Tällöin eläimet pitää tarkastaa yksi kerrallaan, jolloin eläinlääkärin on odotettava myös teurastuksen ajan, jos samana päivänä teurastetaan muutama eläin. Tämä nostaa kustannukset korkeiksi lihakiloa kohti.

Pienten tilateurastamojen toimintaa helpottaisi, jos Suomi hakisi EU:lta poikkeusluvan, joka sallisi pienimmillä teurastamoilla ruhojen tarkastuksen neljäsosina eli katkaistuina puolikkaina. Raja voisi olla esimerkiksi 500 eläinyksikköä vuodessa, eli viikossa keskimäärin kymmenkunta. Symmetria voitaisiin osoittaa esimerkiksi videokuvalla. Pienellä tilateurastamolla kerralla tarkastettavien eläinten määrä on joka tapauksessa pieni eli käytännössä eläinlääkäri voi tarkastaa ruhot yksilöllisemmin kuin isoissa teurastamoissa.

Muutos suosisi lähiruokaa, pientuotantoa ja edistäisi myös eläinten hyvinvointia, kun eläimiä ei tarvitsisi kuljettaa teurastamoille pitkiä matkoja, jotka stressaavat eläimiä voimakkaasti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus suosia lähiruokaa ja pientuotantoa helpottamalla pienten, esimerkiksi alle 500 eläinyksikköä vuodessa käsittelevien tilateurastamojen toimintaa hakemalla EU:lta poikkeamislupaa vaatimukseen, että eläinlääkärin tarkastaman ruhon tulee olla vain puolitettu?

Helsingissä 27.4.2017

Satu Hassi /vihr
Hanna Halmeenpää /vihr
Krista Mikkonen /vihr
Emma Kari /vihr
Johanna Karimäki /vihr
Ari Torniainen /kesk
Pauli Kiuru /kok
Sari Multala /kok
Mari-Leena Talvitie /kok
Silvia Modig /vas
Anders Adlercreutz /rkp

Avainsanat: eläimet, EU